Diễn đàn DIY

 1. Lý thuyết điện tử

  Tổng hợp các topic về lý thuyết điện tử và các kiến thức cần thiết cho DIYer
  Discussions:
  106
  Messages:
  3.187
  RSS
 2. Đèn điện tử

  Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
  Discussions:
  1.766
  Messages:
  106.987
  RSS
 3. Bán dẫn

  Lắp ráp các thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn
  Discussions:
  771
  Messages:
  143.906
  RSS
 4. Thiết bị số

  Digital, D/A converter...
  Discussions:
  238
  Messages:
  29.012
  RSS
 5. Loa

  Tự đóng loa các loại
  Discussions:
  1.307
  Messages:
  41.572
  RSS
 6. Thiết kế phòng nghe

  Xử lý phòng nghe/tiêu, tán âm
  Discussions:
  469
  Messages:
  8.373
  RSS
 7. Thiết bị điện tử khác

  DIY tổng hợp, tự chế các thiết bị khác
  Discussions:
  295
  Messages:
  7.361
  Latest: Tự làm bộ đổi điện 220V/100V mtbc, 23/4/17 at 17:47
  RSS
 8. Linh kiện, dụng cụ DIY

  Discussions:
  738
  Messages:
  40.434
  RSS
 9. DIY Gallery

  Discussions:
  62
  Messages:
  2.902
  RSS
 10. Thư viện VNAV

  Tàng kinh các
  Discussions:
  179
  Messages:
  3.238
  RSS
 11. Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật

  Tranh luận, hỏi đáp về kỹ thuật
  Discussions:
  913
  Messages:
  19.073
  RSS
Loading...