Đất Việt Original CD Shop (Tạm nghỉ 16/08-18/09)

Dành cho các nhà sản xuất, lắp ráp và kinh doanh sản phẩm nghe nhìn.

Các điều hành viên: tranman, tai_trau, titoet, BachDuong, Moderators

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (Marantz SACD 15th Edition)

Gửi bàigửi bởi datviet » 10 Tháng 10 2012, 22:53

Ô chờ.............................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:26 với 18 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (Marantz SACD 15th Edition)

Gửi bàigửi bởi datviet » 11 Tháng 10 2012, 09:25

đã bán
ô chờ........................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 09 Tháng 4 2014, 20:53 với 34 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (Marantz SACD 15th Edition)

Gửi bàigửi bởi datviet » 15 Tháng 10 2012, 23:11

Đã bán. Tks...........................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 09 Tháng 9 2015, 10:27 với 16 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT ORIGINAL SHOP

Gửi bàigửi bởi datviet » 17 Tháng 10 2012, 13:28

- CD Tascam CD-355, 5 khay đĩa, máy rất đẹp, khiển gin, còn thùng, catalogue, AC100V, máy gin nguyên bản.
Tham khảo: http://tascam.com/product/cd-355/
Giá 2,6tr
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:26 với 10 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT ORIGINAL SHOP

Gửi bàigửi bởi datviet » 18 Tháng 10 2012, 00:00

Đã bán.
Tks.............................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 01 Tháng 9 2014, 12:19 với 12 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 19 Tháng 10 2012, 13:49

- Âmly Realistic QTA 753 ĐÃ BÁN. TKS
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 04 Tháng 3 2014, 16:05 với 9 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 25 Tháng 10 2012, 00:19

đã bán
tks..................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:27 với 11 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 25 Tháng 10 2012, 23:48

đã bán......................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:27 với 13 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 26 Tháng 10 2012, 12:02

đã bán.

Ô chờ. Mod làm ơn không xóa. Tks
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 31 Tháng 3 2014, 10:53 với 11 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 26 Tháng 10 2012, 16:02

Ô chờ.
Tks......................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 15 Tháng 4 2014, 23:52 với 29 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 26 Tháng 10 2012, 16:40

- Luxman L510: 7,6tr, rất đẹp, nguyên gin
Tham khảo: http://audio-database.com/LUXMANALPINE- ... 510-e.html

- Luxman L530: (đã bán L530)
Tham khảo: http://audio-database.com/LUXMANALPINE- ... 530-e.html
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 04 Tháng 4 2013, 00:06 với 2 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 26 Tháng 10 2012, 22:18

đã bán............................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:28 với 19 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 26 Tháng 10 2012, 22:25

(đã bán tks..........................................)
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 25 Tháng 6 2014, 21:20 với 15 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 27 Tháng 10 2012, 09:12

- Creek 4040S2, 4040S3 rất đẹp gin, AC220V, Made in England
Giá: 6,7tr/em (chỉ còn 1 chiếc 4040s2)
Hình ảnh
Hình ảnh

Mới về 5 em nữa: tất cả đều rất đẹp, nguyên gin, ruột rất rất mới
Hình ảnh
Hình ảnh


- Creek 4140S2: Máy đẹp gin, Made in England (tạm hết)
Hình ảnh
Hình ảnh

- Creek 4140S2: về tiếp 1 em cực chất (đã bán)
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 08 Tháng 4 2014, 10:21 với 32 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (SACD khuyến mại Trang 22)

Gửi bàigửi bởi datviet » 28 Tháng 10 2012, 08:35

đã bán.................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:28 với 9 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT ORIGINAL CD SHOP (Cập nhật liên tục từ Trang 1)

Gửi bàigửi bởi datviet » 13 Tháng 12 2012, 00:40

- CDP Linn Karik, full box + remote:
AC220V, không kén đĩa, máy gin, còn thùng xốp sách, dây nguồn, máy đẹp giá 15tr
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 02 Tháng 12 2014, 09:57 với 21 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT ORIGINAL CD SHOP, NAIM CD3,Linn 140,DENON PMA20

Gửi bàigửi bởi datviet » 21 Tháng 12 2012, 15:18

Đã Bán
Tks............................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 21 Tháng 10 2014, 23:55 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: Nhiều CD Audiophile hay mới về

Gửi bàigửi bởi datviet » 26 Tháng 12 2012, 23:14

ĐÃ BÁN TKS
....................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 21 Tháng 10 2014, 23:59 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: Nhiều CD Audiophile hay mới về

Gửi bàigửi bởi datviet » 27 Tháng 12 2012, 22:46

Mike đã viết:Hi bác chủ shop,
Bác thấy khói bay khắp trời chưa? Nếu thấy rồi chuyển "hàng" cho em nhé... :oops:
Thân

Sáng sớm khói đã đến rồi anh ạ :D
Cám ơn anh ủng hộ Đất Việt. Hàng của anh vừa lên đường cùng mấy bác đây.
Hình ảnh

- Hàng của các cụ gần xa mới lên đường :)
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 23 Tháng 8 2013, 10:49 với 7 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT ORIGINAL SHOP (Audio Trang 21)

Gửi bàigửi bởi datviet » 19 Tháng 1 2013, 11:27

Ca Phung đã viết:Nhờ Sếp Lợi tìm cho em lô đĩa được list dưới đây nhé:
- Percussion Fantasia, nhạc cụ, hãng FIM, Made in USA, 480k
- Percussion Around The World / Twelve Star Percussion 400k
- Terry Snyder: Persuasive Percussion, nhạc cụ hay tuyệt, Made in UK, Audiophile Version, giá 380k
- Joe Weed - The Vultures (SACD), CD guitar hòa tấu hay, Made in Japan, 550k
- Masterpiece / Mario Suzuki (XRCD24), guitar hay tuyệt, chỉ tội là cái đĩa này đắt quá, 1000k
- Antonio Forcione - Tears of Joy, CD hay với thể loại guitar, nhạc cụ, tam tấu của hãng Naim Audio, giá 550k
- Rodion Shchedrin: Carmen Ballet; Alexander Glazunov: Carnaval Overture, CD rất hay, 330k
- Beethoven: For Elise, Alfred Brendel, Decca, Made in Germany, CD hay, 320k
- Mozart: Horn Concertos Nos. 2 & 3 / Grammophon, Made in Germany, 380k (có thể đặt tiếp)
- Rossini Overtures, Decca, Made in Germany, 400k / 2CDs (liên tục có)
- London Harp Sound, giá 400k

=> Hello anh Ngọc. Hiện tại mới có 1 nửa trong list trên, số còn lại em đặt và giao cho anh sau nhé. Cám ơn anh.


pthien đã viết:Mấy cd nhận đợt này hay quá, chất lượng ok , mấy bản Limited Edition mang tính sưu tầm rất cao, thanks
1- Nicki Parrott / Moon River & Fly Me To The Moon
2- Tsuyoshi Yamamoto / Autumn In Seattle,Limited Edition
3- Venus Jazz Café - Lady Vocals (1992-2012 / 20th Anniversary),
4- Dali Vol 2
5- Dali Vol 3
6- Yamamoto / Misty SACD
7- Yamamoto / Midnight Sugar SACD
8- Cassandra Wilson
9- Audiophile Vocal
10- TBM Sound, Limited Edition , 32Bit, tiếng chi tiết và cân bằng, hãng FIM, made in USA
11. Melody Gardot .....


Cám ơn anh Huy đã ủng hộ.
Anh chuẩn bị củi sang tuần lấy mấy cái còn lại nghe Tết nhé :D

NHÂN TIỆN EM NHẮN CÁC BÁC SAU CŨNG CHUẨN BỊ CỦI ĐỂ SANG TUẦN DINH ĐĨA ĐẶT VỀ:
- Hà Nội:
Ms Huyền Khâm Thiên (Red Hot Audiophile series), Schumacher, San68, Anh Tùng (littledream), Bác Việt 7 Thái Hà, Lâm Giải Phóng, Focus Hifi, Anh Việt cty Delys N6E Trung Hòa, Bác Diệp (dieptv), Anh Tú (Nguyen Tu), Trung (trungnt-hn), bác Hiếu (Viet Dung)

- Các tỉnh thành khác: Bác Vĩ Vũng Tàu (eragon), bác fortuner, Ms Nguyệt HCM (ABBA, Yao Si Ting), bác Vinh Hải Phòng, Thiêm HD, Long Lạng Sơn, Nghĩa Móng Cái, hongcongdh, tdcom, dongcanqn, halongaudio, Alibaba HCM, bác Thắng (audiomachi), bác titan_7gmu, leminhducpl...

XIN CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA TẤT CẢ CÁC BÁC.

- Nhắn tin bác Tuấn Trần Hưng Đạo Hà Nội (Loa Ze) chuyển tiền cho Shop, nhận hàng đã lâu mà không thấy khói :(
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 23 Tháng 8 2013, 12:27 với 2 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (Mới về nhiều CD hay, Audio Tr

Gửi bàigửi bởi Schumacher » 25 Tháng 1 2013, 08:38

Cám ơn Shop đã tìm giúp SACD này nhé. Em kiếm CD này mãi mà không được, shop lại kiếm giúp em được SACD :D

Van Cliburn được là một trong những người chơi bản Tchaikovsky piano concerto no.1 hay nhất. (Em thì cho là Best Of the BEST :D ) Em có mấy LP bản thu âm này nhưng chả LP nào còn ngon lành cả vì các đời chủ trước đã "Cày Xới" mòn vẹt hết cả rồi. :(

Bác nào yêu thích hai bản concerto này thì nhanh chân lên kìa, không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu ạ :D

Em lấy thêm 1 đĩa nữa nhé, thế là chỉ còn 1 chiếc thôi.

Thank SHOP !

datviet đã viết:- Tchaikovsky piano concerto no.1, Rachmaninoff piano concerto no.2 (Van Clinburn, Living Stereo, SACD), 2 lớp seal, new made in Austria, CD hay, giá 380k (còn 2c)
Hình ảnh
Hình ảnh=> Cám ơn bác Schumacher review hay quá :D
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 9 2015, 10:42 với 2 lần sửa trong tổng số.
Make Everything FUN !!!!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
Schumacher
Advanced Member
 
Bài viết: 1455
Ngày tham gia: 03 Tháng 9 2008, 10:50
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original CD Shop (CD mới TAS 2012))

Gửi bàigửi bởi datviet » 25 Tháng 2 2013, 23:43

Tạm hết
tks.........................................
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 16 Tháng 1 2015, 10:13 với 10 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original Shop

Gửi bàigửi bởi datviet » 04 Tháng 8 2013, 17:09

TRANG 22: CAM KẾT KHÔNG BÁN ĐĨA NHÁI
Đĩa được sắp xếp theo trang, chủ đề, tác giả để các bác cùng tiện theo dõi và chọn lựa đúng CD theo ghu nhạc của mình.

- Trang 1, 2: CD tổng hợp, CD Audiophile, CD Test

- Trang 3: CD cao cấp của hãng FIM - USA
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=50

- Trang 4, 5: CD hòa tấu, nhạc cụ, Jazz Tam Tứ Tấu, Saxophon, Piano...
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=75

- Trang 6, 7: CD guitar các thể loại: solo, hòa tấu, flamenco, cổ điển
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=125

- Trang 8: Đang sắp xếp lại đĩa
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=175

- Trang 9, 10, 11, 12: Female Voices (Giọng Nữ)
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=225

- Trang 13, 14: CD Male Voices (Giọng Nam)
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=300

- Trang 15: Các đĩa cổ điển dễ nghe, Classics tổng hợp, các Box Set cổ điển chọn lọc

viewtopic.php?f=35&t=54475&start=350

- Trang 16: CD Classics do các nghệ sĩ nổi tiếng chơi
(Mutter, Lakatos, Kissin, Zimmerman, Horowitz, Lang Lang, Kyung Wha Chung, Kogan, Rabin, Heifetz, Mischa Maisky, Martha Argerich...)
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=375

- Trang 17-20: CD Classics các nhà soạn nhạc nổi tiếng

(Bizet, Vivaldi, Paganini, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Chopin, Bethoven, Bach, Brahms, Shostakovich, Rossini,...)
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=400

- Trang 21: TRANG ÂM THANH (LOA, CDP, ÂMPLY, REMOTE CDP)
viewtopic.php?f=35&t=54475&start=500

- Trang 22: ĐĨA THAN LP

- Trang 23 trở đi: Các CD mới về hoặc về trở lại Shop
viewtopic.php?f=35&t=54475&p=1861027#p1861027
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 16 Tháng 1 2015, 10:13 với 19 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original Shop

Gửi bàigửi bởi datviet » 04 Tháng 8 2013, 17:29

LP-VOCALS:
- The Best Of Eva Cassidy: 2LP + 1 CD, Made in EU, giá 1200k (tạm hết)
Hình ảnh

- Eva Cassidy: Songbirds, giá 850k (tạm hết, có thể đặt tiếp)
Songbird trở thành một cú hit lớn, lọt vào Top British Album Chart và bán đuợc hàng triệu đĩa. Trong đó ca khúc "Over the Rainbow" và "Fields of Gold" có thể nói là 2 trong nhiều ca khúc được cover nhiều trên Thế giới nhưng Eva Cassidy vẫn luôn là bản gây xúc động sâu sắc nhất.
Nghe thử: http://nhacso.net/nghe-album/songbird.X15QUEs=.html
Hình ảnh

- Susan Wong: 511, giá 800k (còn 1c)
Nghe thử: http://mp3.zing.vn/album/511-Susan-Wong/ZWZ9F89E.html
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 2 2015, 23:08 với 37 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Re: ĐẤT VIỆT Original Shop

Gửi bàigửi bởi datviet » 04 Tháng 8 2013, 17:33

- Diana Krall: When I look in your eyes, 1250k/2LP
(Album này không thể thiếu trong tủ đĩa)
Hình ảnh

- Norah Jones: Featuring, giá 700k/2LP (còn 1)
Hình ảnh

- Norah Jones: Little broken hearts, 700k/2LP (còn 1)
Giá 380k/CD, 700k/2LP
Hình ảnh

- Katja Maria Werker / Mitten im sturm, stockfisch, giá KM 650k (còn 1c)
Hình ảnh

- Patricia Barber: Cafe Blue, giá 1250k/2LP (nếu hết có thể đặt tiếp)
Hình ảnh

- Patricia Barber: Night Club, 1200k/2LP
Hình ảnh

- Madeleine Peyroux: Half, The Perfect World, Original Master Recording, Special Limited Edition, hãng Mobile Fidelity, chiếc đã bóc còn rất mới, không xước giá 700k
http://www.youtube.com/watch?v=_zXaVOsoaxg
List: http://www.cduniverse.com/productinfo.a ... tpref=none
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi datviet vào ngày 11 Tháng 2 2015, 23:09 với 39 lần sửa trong tổng số.
Đất Việt Original CD
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần siêu thị điện máy Pico-Royal
E.Lợi 0912486887, 0902161613 (Vui lòng liên hệ trước khi tới. Tks)
TK: VCB, 0011001446381, Đào Văn Lợi
Face: Gia Hoàng (Đất Việt CD Shop)
Hình đại diện của thành viên
datviet
Shop
 
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2008, 08:59
Đến từ: Hà Nội

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về VNAV Shop - Showrooms

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Aping, batuocbongdem, bossduc, boxerpro, caocaolatre8x, century, Choitoiben, CopTrangAOC, daongoclam1966, daovanthan1981, Dark Prince, DIYAUDIO-VN, Do Thien Dang, dodo143, ducthanh123, ducvinhvt62, dungngoc123, dungvu, duytuanhp, eng.tuananh, gaumeo, gitadon2002, haihan, haitgtm, Hanquyen, heavyzhong, hhiepbi, hiepthanh, htchuong, hung nguyen, inzim26, jbl4428, Jupiterace, justAV, kien1975, ko853, laqualo, linh_diy, longrun, lovecakiem, Lương Ngọc Bảo, minh cassette tape, minhthohd78, MrSon, ngochungaudio, nguyen hung, pcminh73, phh, phucnx, quangcmbhn, quocquan, sanci, sanhthi, secooto, soiden6789, SunONE, svkhtn, Thangvietceo, Thien_Jotun, thinhlai, ThuanNV, tinxitin, Tonydangkhoa, truongchithanh, truongduy, tulip19722002, tùng đức, ukno1, vinhltk1970, vinhtruong9, vitamin c, x-music106 khách