Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.

CD player, CD transport, DAC

Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.

Gửi bàigửi bởi vangamom » 27 Tháng 7 2011, 10:40

Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.
Em mất rất nhiều công và đã tìm được cái danh sách này để giúp các bác có nhu cầu mua đầu CDP của hãng nào và Serial nào thì biết được nó đang dùng chip giải mã DAC nào để tiện chọn mua hơn ạ. Và bác nào đang có CDP rồi mà không biết cái của mình nó dùng Chip giải mã nào cũng có thể vào đây tra cứu được ạ
Chia cho em một đời thơ.
Một đam mê một dại khờ một tôi
vangamom
Advanced Member
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: 26 Tháng 8 2010, 10:51

Re: Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.

Gửi bàigửi bởi vangamom » 27 Tháng 7 2011, 10:42

Ơ sao em có gửi kèm them file Ecxel mà không được nhỉ
Chia cho em một đời thơ.
Một đam mê một dại khờ một tôi
vangamom
Advanced Member
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: 26 Tháng 8 2010, 10:51

Re: Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.

Gửi bàigửi bởi vangamom » 27 Tháng 7 2011, 10:48

CD-PLAYER DAC TRANSPORT
ABBINGDON AMR CD-77 TDA1541A Sony
ACCUPHASE DAC10 2 x AD1853 It’s a DAC
ACCUPHASE DAC20 2 x AD1955 It’s a DAC
ACCUPHASE DC-61 12 x PCM1702 – SM5843AP It’s a DAC
ACCUPHASE DC-81 8 x ICL8010ACPD – 2 x SM5801P It’s a DAC
ACCUPHASE DC-81L 10 x ICL8010ACPD – SM5803AP It’s a DAC
ACCUPHASE DC-91 16 x PCM63P-K It’s a DAC
ACCUPHASE DC-101 6 x AD1853 It’s a DAC
ACCUPHASE DC-330 6 x AD1853 It’s a DAC
ACCUPHASE DC-801 8 x AD1955 It’s a DAC
ACCUPHASE DP-11 2 x PCM58P-S – SM5803AP Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-55 6 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-240A
ACCUPHASE DP-55V 2 x AD1853 Sony KSS-240A
ACCUPHASE DP-57 2 x PCM1796 – AK4114VQ Sony KSS-240A
ACCUPHASE DP-60 2 x PCM58P-K – SM5803AP Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-65 8 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-272A
ACCUPHASE DP-65V 8 x PCM1702 – SM5843AS Sony KSS-272A
ACCUPHASE DP-67 4 x AD1955 – AK4114VQ Sony KSS-240A
ACCUPHASE DP-70 8 x ICL8010ACPD Sony BU-1C
ACCUPHASE DP-70V 10 x ICL8010ACPD – SM5803AP Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-75 16 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-272A
ACCUPHASE DP-75V 6 x AD1853 Sony KSS-272A
ACCUPHASE DP-77 4 x AD1853 SACD Sony
ACCUPHASE DP-78 6 x AD1955 – AK4114VQ SACD
ACCUPHASE DP-80 It’s a Transport – CX23035 Sony BU-1C
ACCUPHASE DP-80L It’s a Transport – CXD1125QZ Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-85 6 x AD1853 SACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-90 It’s a Transport – CXD2500BQ Sony KSS-272A
ACCUPHASE DP-100 It’s a Transport SACD Sony KHS-180A
ACCUPHASE DP-400 2 x PCM1796 Sony KSS-213C
ACCUPHASE DP-500 4 x PCM1796 Sony KSS-213CL
ACCUPHASE DP-600 6 x AD1955 SACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-700 8 x AD1955 SACD Sony KHM-230AAA
ACCUPHASE DP-800 It’s a Transport SACD Sony KHM-230AAA
ACOUSTIC RESEARCH CD-04 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
ACOUSTIC RESEARCH CD-06 TDA1541 CDM-2
ACOUSTIC RESEARCH CD-06SE TDA1541A CDM-4
ACOUSTIC RESEARCH CD-07 TDA1541 – SAA7220 CDM-4
ACOUSTIC RESEARCH CD-07SE SAA7350 CDM-4
ACURUS ACD 11 MN66271RA Panasonic RAE0113Z
ADC CD-250XR PCM54HP KSS-123A
ADC CD-350XR PCM54HP KSS-123A
ADCOM GCD-575 TDA1541A KSS-212B
ADCOM GCD-600 TDA1541 KSS
ADCOM GCD-750 4 x PCM1702 – PMD100 Panasonic RAE0113Z
ADCOM GDA-600 2 x PCM63P – DF1700P – CS8412-CP It’s a DAC
ADCOM GDA-700 2 x PCM1702 – PMD100 It’s a DAC
ADS CD3 2 x CX20152 – CX23034 KSS-121A / KSS-123A
ADVANTAGE CD1 2 x PCM1702 – NPC filter Pioneer Stable Platter PEA1343
AIWA DX-1000 PCM53JG-V
AIWA DX-M45 TDA1541 CDM-4/25
AIWA DX-M75 LC7881 KSS-150A
AIWA XC-002 1 x PCM56P KSS-150A
AIWA XC-003 1 x PCM56P – PD0036 KSS-150A
AIWA XC-004 2 x PCM56P KSS-150A
AIWA XC-005 2 x PCM58P – YM3414 KSS-150A
AIWA XC-007 2 x PCM56P-K – CXD1088Q KSS-151A
AIWA XC-300 TC9237N KSS-210A
AIWA XC-333 µPD6376 KSS-210A
AIWA XC-500 TC9237N KSS-210A
AIWA XC-777 2 x PCM61P – CXD2550 KSS-210B
AIWA XC-950 SAA7350 – SM5840BS KSS-210A / KSS-212A
A&D DP-7000 2 x PCM56P KSS-151A
A&D DP-9000 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-26 TDA1543A KSS-210A
AKAI CD-32 PCM56P KSS-150A
AKAI CD-37 PCM67P KSS-210A
AKAI CD-52 2 x PCM56P KSS-150A
AKAI CD-55 2 x AD1856N / PCM56P – PD0036 KSS-210A / KSS-150A
AKAI CD-57 PCM67P-J – CXD1167Q KSS-210A
AKAI CD-62 2 x PCM56P – YM3414 Sankyo SPM1001 – MLP-10-E2
AKAI CD-69 PCM63P – SM5813 KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-73 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-79 2 x PCM63P-K – SM5813AP KSS-150A / KSS-210A
AKAI CD-93 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-A7 PCM53JP-V – HD61902A KSS-120A / KSS-123A
AKAI CD-A405 1 x PCM56P KSS-123A
AKAI CD-D1 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
AKAI CD-M77 CX20017
AKAI CD-M459 PCM56
AKAI CD-M719 1 x PCM56P MLP-7
AKAI CD-M839 PCM56
ALBA CD420 PCM54
ALCHEMIST FORSETI APD32A 2 x CS4334 – CS8414 Philips
ALCHEMIST FORSETI APD33A It’s a Transport Philips ECO Module
ALCHEMIST FORSETI APD34A 2 x CS4334 It’s a DAC
ALCHEMIST KRAKEN APD39A CS4334 – CS8414 Philips
ALCHEMIST NEXUS APD32A 2 x TDA1549 CDM 12.1
ALCHEMIST TS-D-1 CS4334 – CS8414 It’s a DAC
ALPINE AD-7100 CX890 Toshiba OPH-31
ALTIS AUDIO CENTAURI It’s a Transport CDM 12 Ind
AMC CD6 SAA7323GP – SAA7220P/B CDM-4/19
AMC CDM7 SAA7323GP CDM-4/19
AMC CD8A MN6474 KSS-210A
AMC CD8B PCM1716 KSS-213
AMC CD8D 2 x PCM1730
AMC CD9 MN6474 – CDX1167Q KSS-210A
AMC CD60 PCM1716
ANTHEM CD1 2 x PCM1702 – PMD100 KSK-2000A
APOGEE DA-1000 2 x PCM63P It’s a DAC
APRIL MUSIC STELLO CDT200 It’s a Transport VAM 1210
APRIL MUSIC STELLO DA100 AKM4395 It’s a DAC
APRIL MUSIC STELLO DA220 AKM4395 It’s a DAC
ARAGON D2A 2 x PCM58P-J – CXD1144 – YM3623B It’s a DAC
ARAGON D2A2 2 x PCM63P-J – PMD100 It’s a DAC
ARCAM ALPHA TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
ARCAM ALPHA ONE PCM1710
ARCAM ALPHA PLUS TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
ARCAM ALPHA 5 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-9/44
ARCAM ALPHA 5 PLUS TDA1541A CDM-9
ARCAM ALPHA 6 SM5864 – SM5840 CDM-9
ARCAM ALPHA 7 PCM1710 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 7SE PCM1716 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 8 SM5864AP – SM5843 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 8SE SM5864AP – PMD100 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 9 dCS RingDAC – PMD100 KSS-240A
ARCAM DELTA 70.2 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4/11 / CDM-4/31
ARCAM DELTA 70.3 SAA7350 CDM-4
ARCAM DELTA 110 2 x SAA7321
ARCAM DELTA 110.2 2 x PCM67P-J
ARCAM DELTA 170 It’s a Transport CDM-1 Mk II
ARCAM DELTA 270 PCM69AP-J – YSF210B-D (filter) CDM-9
ARCAM DELTA BOX 1 TDA1541A – SAA7220P/B It’s a DAC
ARCAM DELTA BOX 2 TDA1541A It’s a DAC
ARCAM DELTA BOX 3 4 x SAA7321 It’s a DAC
ARCAM DELTA BOX 5 PCM67P-J – YM3434 – YM3623B It’s a DAC
ARCAM DELTA BOX 50 PCM69AP – YM3623B It’s a DAC
ARCAM DIVA CD72 PCM1716 KSS-213C
ARCAM DIVA CD73T WM8740 KSS-213C
ARCAM DIVA CD82 2 x WM8740s KSS-213C
ARCAM DIVA CD92 dCS RingDAC 24bit + PMD200 KSS-213C
ARCAM DIVA CD93 4 x WM8740s
ARCAM DIVA CD192 4 x WM8740s
ARCAM FMJ CD17 WM8741
ARCAM FMJ CD23T dCS RingDAC + HDCD KSS-213B / KSS-240A
ARCAM FMJ CD33 4 x WM8740 – AD1896A KSS-213
ARCAM FMJ CD36 4 x WM8740 – AD1896A KSS-213
ARCAM FMJ CD37 WM8741 Sanyo
ARISTON CD PLAYER TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4/19
ARISTONA CD1202 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
ARISTONA CD1204 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
ASSEMBLAGE DAC-1.5 2 x PCM1702 – PMD100 – CS8412 It’s a DAC
ASSEMBLAGE DAC-2 2 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CP It’s a DAC
ASSEMBLAGE DAC-2.6 2 x PCM1704 – PMD100 – CS8412-CS It’s a DAC
ASSEMBLAGE DAC-2.7 2 x PCM1704 – PMD200 – CS8414-CS It’s a DAC
ASSEMBLAGE DAC-3 4 x PCM1704 – PMD100 – CS8414-CS It’s a DAC
ASSEMBLAGE DAC-3.1 4 x PCM1704 – PMD200 It’s a DAC
ATOLL CD 200 PCM1794 VAM 1202/12
AUDIO AERO Capitole AD1853 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
AUDIO AERO Capitole Reference PCM1792 + Anagram S.T.A.R.S. Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)
AUDIO AERO PRESTIGE SACD PCM1792 SACD
AUDIO AERO PRIMA PCM1739 VAM 1201
AUDIO AGILE JOCKER’S CD SM5872BS CDM 12
AUDIO ALCHEMY ACD-1 AD1864N
AUDIO ALCHEMY DDE v1.0 SAA7323GP – SAA7274P It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY DDE v1.2 2 x AD1862 – PMD100 It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY DDE v2.0 SAA7350GP – DF1700P – YM3623B It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY DDE v3.0 2 x AD1862N – PMD100 – CS8412-CP It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY D-I-T-B 2 x AD1860 – YM3433 It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY DDS III It’s a Transport KSS-240A
AUDIO ALCHEMY DDS PRO It’s a Transport PEA1179 Stable Platter
AUDIO ALCHEMY XDP TDA1547 – SAA7350 – DF1700P It’s a DAC
AUDIO ANALOGUE MAESTRO AD1855 KSS-210A
AUDIO ANALOGUE PAGANINI CS4390 KSS-210A
Audio Crafters Guild X-DAC 3.0 CS4328-CP – AD1891JN It’s a DAC
AUDIO DYNAMICS CD-2000E 1 x PCM56P-J – SM5807EP CDM 12
AUDIO INNOVATIONS ALTO PCM1716
AUDIO NOTE CD-1 PCM1710 Sony / Samsung SOH-A1
AUDIO NOTE CD-2 AD1865 – SM5843AP KSS-210 / SOH-A1
AUDIO NOTE CD-2.1x AD1865N KSS-213
AUDIO NOTE CD-3 AD1865 – SM5843 SOH-A1
AUDIO NOTE CD-3.1x AD1865N KSS-213
AUDIO NOTE CDT-ZERO PCM1710 KSS-212A
AUDIO NOTE DAC-1 PCM63P It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-2 PCM63P-J It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-3 PCM63P-K It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-4 PCM63P-K It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-5 AD1862N-J It’s a DAC
AUDIO RESEARCH CD1 SAA7341 CDM 12
AUDIO RESEARCH CD2 CS4329-KP CDM 12.4
AUDIO RESEARCH CD3 CS4396 Philips CD-Pro (VAM 1252)
AUDIO RESEARCH CD3 Mk II CS4396 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
AUDIO RESEARCH CD5 PCM1792 Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)
AUDIO RESEARCH CD7 CS4396 Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254)
AUDIO RESEARCH CD8 PCM1792 Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254)
AUDIO RESEARCH CDT1 It’s a Transport CDM 12.1
AUDIO RESEARCH DAC1-20 UltraAnalog D20400A – SM5803APT It’s a DAC
AUDIO RESEARCH DAC2 UltraAnalog D20400A – NPC filter It’s a DAC
AUDIO RESEARCH DAC3 CS4328-KP – CS8412 It’s a DAC
AUDIO RESEARCH DAC7 PCM1792 – PCM2707 It’s a DAC
AUDIO SYNTHESIS DA-X 1 x D20400A / 2x PCM63P - SM5803APT It’s a DAC
AUDIO SYNTHESIS DAX-2 2 x UA D20400A – SM5842AP / PMD100 It’s a DAC
AUDIO SYNTHESIS DAX-Decade 2 x UA D20400A – PMD100 - CS8412-CP It’s a DAC
AUDIOLAB 8000 CD CS4329 CDM 12.4
AUDIOLAB 8000 CDM It’s a Transport CDM-9 Pro
AUDIOLAB 8000 CDM II It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
AUDIOLAB 8000 DAC TDA1547 – SAA7350 – SM5843AP It’s a DAC
AUDIOLABOR 531 PCM1702 CDM-1 Mk II
AUDIOMECA DAMNATION It’s a Transport CDM 12
AUDIOMECA ELIXIR SAA7321GP – CS8412-CP It’s a DAC
AUDIOMECA MEPHISTO It’s a Transport CDM-9/44 / CDM-9 Pro
AUDIOMECA OBSESSION TDA1305T CEC-Sanyo SF-P1
AUDIONET ART V2 AKM4395 – CS8420 CDM 12.1
AUDIONET ART G2 2 x AD1955 – SRC4192 VAM 1202
AURA CD-50 SAA7321GP CDM-9
AURA CD-100 TDA1305T – SAA7345
AUREX XR-V9R TD6709N
AUREX XR-Z90 CX890 Toshiba OPH-31
AVI SC2000MC PCM63P – DF1700 – SAA7310 CDM-9/44 / CDM 12.1
AYON CD-1 CS4398 KSS-213Q
AYON CD-3 CS4398 KSS-213Q
AYRE CX-7 PCM1738 – DF1706 DVD-ROM DVS DSL-710A
AYRE D-1 4 x PCM1704 – DF1704 DVD
Balanced Audio Tech. VK-D5 4 x PCM63P-K – PMD100 CDM 12
Bang & Olufsen Beogram CDX 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
Bang & Olufsen Beogram CDX2 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-2/10
Bang & Olufsen Beogram CD3300 TDA1541 CDM-2/10
Bang & Olufsen Beogram CD5500 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/11
BEL CANTO CD1 PCM1792 Philips
BEL CANTO DAC 3 PCM1792 It’s a DAC
BENCHMARK DAC 1 AD1853 It’s a DAC
BERENDSEN CDP I CS4390
BERENDSEN CDP II CS4327
BESTAR CD 900 YM3020 – YM3805 Hitachi HOP-M3
BETA LASER ADD 200 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
BLAUPUNKT CP-2650 PCM54HP – YM2601 MLP-3C
BLAUPUNKT CP-2790 LC7881 – CXD1135QZ KSS-210A
BLAUPUNKT CP-2800 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
BLAUPUNKT CP-2850 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/11
BLAUPUNKT CP-2890 Artech 2 x PCM56P – SM5807BP KSS-150A
BLAUPUNKT CP-2950 Artech PCM54HP – YM2601 MLP-3C
BLAUPUNKT CP-2990 Artech 2 x PCM56P-S – CXD1088 KSS-152A
BOW TECHNOLOGIES Wizard TDA1305 CDM 12 Pro
BOW TECHNOLOGIES ZZ-Eight 4 x PCM1702-K – PMD100 CDM 12 Pro
BRANDT DAD 001 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
BRAUN CD2/3 2 x PCM56P-J – CXD1135QZ KSS-152A
BRAUN CD3 2 x CX20152 – CX23034 KSS-121A / KSS-123A
BRAUN CD4 2 x PCM56P-J – YM3414 KSS-123A
BRAUN CD4/2 2 x PCM61P – YM3434 KSS-152A
BROADCAST ENGINEERS D2A CS4328-KP – CS8412-CP It’s a DAC
BRYSTON BDA-1 2 x CS4398 It’s a DAC
BURMESTER 001 4 x PCM1704 Philips CD-Pro (VAM 1252)
BURMESTER 006 2 x PCM1704 Philips VAM 1250
BURMESTER 979 It’s a Transport CDM-9 Pro
California Audio Labs Alpha CS4328-KP – CS8412-CP It’s a DAC
California Audio Labs Aria Mk III 2 x PCM58P-K SOAD70A
California Audio Labs CL10 PCM1702 + HDCD
California Audio Labs CL15 PCM1702 + HDCD
California Audio Labs Delta It’s a Transport Panasonic RAE0113Z
California Audio Labs DX-1 MN66271 Panasonic RAE0113Z
California Audio Labs Gamma PCM1710U – CS8412-CP It’s a DAC
California Audio Labs Icon 2 x PCM61P – SM5813AP SOAD70A
California Audio Labs Icon Mk II 2 x PCM1702 – PMD100 Panasonic RAE0113Z
California Audio Labs Sigma CS4328 – CS8412-CP It’s a DAC
California Audio Labs Sigma II CS4328-KP – CS8412-CP It’s a DAC
California Audio Labs Tempest 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-2
California Audio Labs Tempest II TDA1541 – SAA7220P/A CDM-4/11
CAMBRIDGE AUDIO azur340c CS4338
CAMBRIDGE AUDIO azur540c 1 x Wolfson WM8716 Sony KSS-213
CAMBRIDGE AUDIO azur540c v2 1 x Wolfson WM8740 Sanyo SF-P101N
CAMBRIDGE AUDIO azur640c 1 x Wolfson WM8740 Sony KSS-213C
CAMBRIDGE AUDIO azur640c v2 2 x Wolfson WM8740 Sanyo SF-P101N
CAMBRIDGE AUDIO azur840c 2 x AD1955 Sanyo SF-P101N
CAMBRIDGE AUDIO CD1 6 x TDA1540 CDM-1
CAMBRIDGE AUDIO CD2 4 x TDA1541 – SAA7220 CDM-2/10
CAMBRIDGE AUDIO CD3 4 x TDA1541A – SAA7220P/B CDM-1 Mk II
CAMBRIDGE AUDIO CD3M It’s a Transport CDM-1 Mk II
CAMBRIDGE AUDIO CD4 TDA1305 Sanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO CD4SE CS4327KS CDM 12
CAMBRIDGE AUDIO CD6 2 x TDA1305T Sanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO D300SE CS4338 Sony
CAMBRIDGE AUDIO D500 CS4327 KSS-213
CAMBRIDGE AUDIO D500SE CS4391 KSS-213
Cambridge Audio DAC 3 2 x TDA1305T It’s a DAC
Cambridge Audio DAC 3 D/A 4 x TDA1541A-S1 It’s a DAC
Cambridge Audio DACMAGIC 1 2 x TDA1305 It’s a DAC
Cambridge Audio DACMAGIC 2 2 x TDA1305 It’s a DAC
Cambridge Audio DISCMAGIC 1 It’s a Transport – CXD1167 Sanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO S700 SAA7350 It’s a DAC
CARAT C57 PCM1732U VAM 1202
CARAT C57 Mk2 PCM1796
CARVER DTL-50 PCM54HP – YM2601 MLP-3C
CARVER SD/A 360 SAA7350 – YM7121C
CARVER SD/A 450 MN6474
CARVER TL-3100 LC7881-C
CARY AUDIO DESIGN CD-300 2 x PCM63P-K – PMD100 Pioneer Stable Platter PEA1030
CARY AUDIO DESIGN CD-301 SM5872
CARY AUDIO DESIGN CD-303 2 x PCM1704U – PMD100 VAM 1202/12
CARY AUDIO DESIGN CD 303/200 2 x PCM1704U-K – PMD100 VAM 1202
CARY AUDIO DESIGN CD 303/300 2 x PCM1792U DVD-ROM DVS DSL-710ALT
CARY AUDIO DESIGN CD 306 4 x PCM1794U SCD-1
CARY AUDIO DESIGN CD-308 PCM1704U + HDCD CDM 12
CARY AUDIO DESIGN CDP 1 2 x PCM1792 DVD-ROM DVS DSL-710ALT
CASEA CEPHEUS CS43122 – CS8416 It’s a DAC
CASEA CORONA CS4390-KP – CS8412 It’s a DAC
CAYIN CD-50T PCM1732 KSS-213Q
CAYIN CDT-15A PCM1732 Philips CDM 12.10
CAYIN CDT-17A 2 x PCM1792 Philips VAM 1206
CAYIN CDT-23 PCM1792 KSS-213
CAYIN VENUS CD-10i PCM1792
C.E.C. 530CDII Y3015
C.E.C. 540CD / 640CD LC7880 ? Sanyo SF-P1
C.E.C. 630CD PCM56P – YM3815 Sanyo SF-86
C.E.C. 680CD LC7881 Sanyo SF-P1
C.E.C. 780CD LC7881 – YM7121B (filter) Sanyo SF-P1 / SF-90
C.E.C. 880CD LC7881 – YM7121B (filter) Sanyo SF-P1 / SF-90
CEC CD2100 TDA1305T CEC-Sanyo SF-P1 / SF-90
CEC CD3100 TDA1305T / PCM67U CEC-Sanyo SF-P1 / SF-90
CEC CD3300 PCM1738 CEC-Sanyo SF-P101N
CEC CD3300R PCM1796 CEC-Sanyo SF-P101N
CEC CD5300 2 x PCM1796 CEC-Sanyo SF-P101N
CEC DA53 2 x PCM1796 + PCM2906 It’s a DAC
CEC DX1N 2 x PCM1792 It’s a DAC
CEC DX71 Mk II 2 x SM5865CM It’s a DAC
CEC TL0 It’s a Transport CEC-Sanyo SF-90
CEC TL1 It’s a Transport CEC-Sanyo SF-90
CEC TL2 It’s a Transport CEC-Sanyo SF-90
CEC TL51XR 2 x PCM1796 CEC-Sanyo SF-P101N
CEC TL51XZ SM5865CM CEC-Sanyo SF-P101N
CEC TL51Z 4 x PCM1704 – DF1706 CEC-Sanyo SF-P1
CEC TL51Z Mk II SM5865CM CEC-Sanyo SF-P101N
CEC TL53Z 2 x PCM1792
CEC TL5100Z 2 x PCM1702 – SM5843AP CEC-Sanyo SF-P1
CLAIRTONE MODEL 2704 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
CLASSE AUDIO CDP-1 UltraAnalog D20400 – PMD100 CDM 12.4
CLASSE AUDIO CDP-1.5 2 x PCM1704 CEC-Sanyo SF-P
CLASSE AUDIO CDP.3 2 x PCM1702 – PMD100 CEC-Sanyo SF-P1
CLASSE AUDIO CDP.5 PCM1702 CDM 12.4
CLASSE AUDIO CDP-10 2 x PCM1738 Philips VAE 1250
CLASSE AUDIO CDP-100 2 x PCM1738 – PMD200 Philips VAE 1250 Pro
CLASSE AUDIO CDP-102 1 x CS4398 DVD-ROM TEAC
CLASSE AUDIO CDP-202 2 x PCM1792 DVD-ROM TEAC
CLASSE AUDIO CDP-300 3 x CS4398 DVD-ROM TEAC
CLASSE AUDIO CDP-502 3 x PCM1792 DVD
CLASSE AUDIO CDT-1 It’s a Transport CDM 12.4
CLASSE AUDIO DAC-1 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
COMBAK REIMYO DAP-777 JVC – JCE4315 – K2 It’s a DAC
CONDOR CD950 YM3020
CONSONANCE CD 120 CS4396 / TDA1543 KSS-213
CONSONANCE Droplet CDP5.0 CS4398 KSS-213 / CDM 12
Continental Edison DAD 9370 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
COPLAND CDA 266 2 x PCM63P – PMD100 KSS-240A
COPLAND CDA 277 2 x PCM63P – PMD100 VRDS CMK-4 – KSS-240A
COPLAND CDA 288 4 x PCM63P-K – PMD100 VRDS CMK-4 – KSS-240A
COPLAND CDA 289 4 x PCM63P – PMD100 KSS-240A
COUNTERPOINT DA-10E-AD 2 x AD1862N – DF1700P – CS8412-CP It’s a DAC
COUNTERPOINT DA-10E-BB PCM69P It’s a DAC
COUNTERPOINT DA-10E-CS CS4328 It’s a DAC
COUNTERPOINT DA-10E-UA UltraAnalog D20400 It’s a DAC
COUNTERPOINT DA-11 It’s a Transport CDM 12
CREEK CD42 Mk 2 CS4328
CREEK CD43 CS4390 CDM 14 Sony
CREEK CD43 Mk 2 CS4396 CDM 12
CREEK CD50 CS4396 CDM 12
CREEK CD50 Mk 2 CS4396 DVD-ROM DVS DSL-710A
CREEK CD53 CS4396 CDM 12
CREEK CD60 TDA1541A-S1 – SAA7220P/B CDM-4/14
CREEK DAC 60 2 x PCM63P-K – DF1700P – YM3623B It’s a DAC
CREEK DESTINY CS4396
CREEK EVO CDP PCM1738 Philips VAM 1201
CREEK EVOLUTION 2 PCM1796
CROWN AVC-9500 AD1864
CROWN CD2111R LC7881
DBX DX 5 2 x PCM56P
DBX DX 900 2 x PCM56P-S – SM5804B KSS-152A
DENON CDR-1000 AD1855 Writer
DENON DA-500 2 x PCM1702-J – SM5845AF – YM3623B It’s a DAC
DENON DA-S1 4 x PCM1702-K – SM5843AP It’s a DAC
DENON DP-S1 It’s a Transport KSS-151A
DENON DAP-2500A 2 x PCM61P – SM5813AP – YM3623B It’s a DAC
DENON DAP-5500 4 x PCM56P-K – SM5804D It’s a DAC
DENON DCD-7.5 2 x PCM56P-L – SM5840CP KSS-240A
DENON DCD-73M 1 x PCM56P KSS-150A
DENON DCD-201SA 2 x PCM1702-L
DENON DCD-210 2 x PCM56P-L – CXD2551P KSS-210A
DENON DCD-300 PCM54HP KSS-123 / KSS-152
DENON DCD-335 PCM1716E KSS-210A
DENON DCD-425 PCM1712 KSS-210A
DENON DCD-435 PCM1716E KSS-213
DENON DCD-460 2 x PCM56P-L KSS-210A
DENON DCD-480 2 x PCM61P-L – SM5840AP KSS-240A
DENON DCD-485 PCM1735 KSS-213
DENON DCD-500 PCM54HP KSS-123 / KSS-152
DENON DCD-500AE PCM1791 KSS-213C
DENON DCD-520 2 x PCM56P – SM5807FP KSS-150A
DENON DCD-560 2 x PCM61P-L KSS-210A
DENON DCD-580 PCM67P KSS-240A
DENON DCD-590 2 x PCM61P-L – SM5840BP KSS-240A
DENON DCD-595 2 x PCM61P-L – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-600 1 x PCM56P KSS-152A
DENON DCD-610 1 x PCM56P-L KSS-210A
DENON DCD-615 2 x PCM61P-L – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-620 2 x PCM61P-L KSS-210A
DENON DCD-625 2 x PCM61P-L – SM5841 KSS-240A
DENON DCD-635 2 x PCM61P-L – SM5841BP KSS-213B
DENON DCD-650F PCM1700P
DENON DCD-655 2 x PCM1702 KSS-213
DENON DCD-660 2 x PCM61P – CXD2551P KSS-210A
DENON DCD-685 2 x PCM1702 KSS-213
DENON DCD-690 2 x PCM61P-L – SM5840BP KSS-240A
DENON DCD-695 2 x PCM61P-L – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-700 PCM54HP KSS-123 / KSS-152
DENON DCD-700AE PCM1791 Sanyo SF-P101N
DENON DCD-715 2 x PCM61P-L – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-725 2 x PCM61P-L KSS-240A
DENON DCD-735 2 x PCM61P-L – SM5845AF KSS-213B
DENON DCD-755AR 2 x PCM1702 – SM5845AF KSS-213C
DENON DCD-755 II 2 x PCM1702 KSS-213C
DENON DCD-770 2 x PCM61P-L – SM5840 KSS-240A
DENON DCD-800 1 x PCM56P – SM5807CP KSS-152A
DENON DCD-810 2 x PCM56P – SM5807 KSS-150A
DENON DCD-815 2 x PCM61P KSS-213
DENON DCD-820 2 x PCM56P KSS-150A
DENON DCD-825 2 x PCM61P – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-830 2 x PCM56P KSS-150A
DENON DCD-835 2 x PCM61P-L Sharp H8147AF
DENON DCD-860 2 x PCM61P KSS-210A
DENON DCD-890 2 x PCM61P KSS-240A
DENON DCD-895 2 x PCM61P – SM5841AP KSS-240A
DENON DCD-900 1 x PCM56P-J KSS-123A
DENON DCD-910 2 x PCM56P – SM5807FP / PD0036 KSS-150A
DENON DCD-920 2 x PCM61P – SM5818AP KSS-210A
DENON DCD-960 2 x PCM61P – SM5840AP KSS-150A
DENON DCD-970 2 x PCM61P-J KSS-240A
DENON DCD-980 2 x PCM61P KSS-240A
DENON DCD-1000 1 x PCM53JP-V – CX23035 KSS-121A / KSS-123A
DENON DCD-1015 2 x PCM61P – SM5845AF KSS-240A
DENON DCD-1100 PCM53JP-V / PCM54HP – CX23035 KSS-121A / KSS-123A
DENON DCD-1130 2 x PCM61P – SM5840 KSS-150A
DENON DCD-1290 2 x AD1861N-D / PCM61P – SM5840AP KSS-240A
DENON DCD-1300 PCM54HP-J – SM5806P KSS-123A
DENON DCD-1400 2 x PCM56P-J KSS-152A
DENON DCD-1420 2 x PCM54HP – SM5813AP KSS-150A / KSS-151A
DENON DCD-1450AR 2 x PCM1702-L – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-1460 2 x PCM61P – SM5818AP KSS-150A
DENON DCD-1500 2 x PCM54HP-K – 2 x SM5801P KSS-121A / KSS-123A
DENON DCD-1500 Mk II 2 x PCM56P-J – SM5807BP KSS-151A
DENON DCD-1500AE PCM1791 SACD
DENON DCD-1510 2 x PCM54HP – SM5813AP KSS-150A
DENON DCD-1515AL 2 x PCM61P – SM5845AF KSS-240A
DENON DCD-1520 2 x PCM64P – SM5813AP KSS-151A
DENON DCD-1530 2 x PCM61P – SM5818AP KSS-150A
DENON DCD-1550AR 2 x PCM61P – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-1560 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-151A
DENON DCD-1600 2 x PCM56P-J KSS-151A
DENON DCD-1610 2 x PCM64P – SM5803 KSS-151A
DENON DCD-1630 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-150A
DENON DCD-1650G 4 x AD1862N-Z - SM5840AP - SM5828P KSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1650GL 4 x AD1862N-Z - SM5841AP - SM5828BP KSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-1650AR 4 x PCM1702 – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-1650SR 4 x PCM1704U
DENON DCD-1650AE PCM1790 – SACD SACD
DENON DCD-1700 2 x PCM56P-K – SM5804D KSS-123A
DENON DCD-1800 PCM53 Toshiba 4990076001 / 4998008000
DENON DCD-1800R PCM53JP-V Toshiba 4990039006 / 4990074003
DENON DCD-1880AR 2 x PCM61P – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-2000 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
DENON DCD-2000AE PCM1790 – SACD SACD
DENON DCD-2060 2 x AD1861N-D – SM5840AP KSS-240A
DENON DCD-2560 4 x AD1862N-D - SM5840AP - SM5828P KSS-151A
DENON DCD-2560GL 4 x AD1862N-Z - SM5841AP - SM5828BP KSS-150A / KSS-210A
DENON DCD-2700 4 x PCM1702-J – SM5845AF KSS-240A
DENON DCD-2800AL 4 x PCM1702 – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-2880AR 4 x PCM1702 – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-3000 4 x PCM1702-J – SM5845AF KSS-240A
DENON DCD-3300 2 x PCM56P-K – SM5804D KSS-123A
DENON DCD-3500G 2 x PCM64P – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-3500GL 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-3500RG 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-3520 2 x PCM64P – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-3560 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-F100 SM5871AN KSS-213C
DENON DCD-S1 4 x PCM1702-K KSS-151A
DENON DCD-S10 4 x PCM1702-J – SM5845AF KSS-240A
DENON DCD-S10 Mk II 4 x PCM1702-J Sharp H8147AF
DENON DCD-S10 Mk III 4 x PCM1704 + HDCD Sharp H8147AF
DENON DCD-SA1 2 x PCM1792 – SACD SACD
DENON DCM-270 PCM1716E KSS-213C
DENON DCM-280 PCM1748
DENON RCD-100 PCM1710
DENON UCD-F1 2 x PCM61 KSS-240A
DENON UCD-F10 2 x PCM61 KSS-240A
DIATONE DP-1000H 2 x PCM56P-S MLP-4
DIORA CD-502 TDA1543 CDM-4
DIORA CD-504 TDA1311 CDM 12.1
DIORA CD-704 TDA1301 – SAA7345 CDM 12.1
DPA BIGGER BIT TDA1547 (DAC7) It’s a DAC
DPA ENLIGHTENMENT DRIVE It’s a Transport CDM12.1
DPA LITTLE BIT SAA7350 – YM3414 – YM3623B It’s a DAC
DPA PDM 1 SAA7320 It’s a DAC
DPA PDM 1.2 SAA7322 It’s a DAC
DPA PDM 1.3 SAA7350 It’s a DAC
DPA PDM 2 2 x TDA1547 – SAA7350 It’s a DAC
DPA T1 It’s a Transport CDM-4/19
DUAL CD20 CX20017 KSS-123A
DUAL CD40 TD6705AP – TC9179F
DUAL CD41 CX20017 KSS-123A
DUAL CD100 2 x AD1861N / PCM61P – YM3433 KSS-210A
DUAL CD115 MN6471M / MN6474A KSS-210A
DUAL CD120 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
DUAL CD130 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
DUAL CD135 MN6471M / MN6474A KSS-210A
DUAL CD1006 LC7881 – YM7121 KSS-210A
DUAL CD1016 MN6474 Hitachi HOP-M3
DUAL CD1025 CX20017 KSS-123A ?
DUAL CD1045 2 x AD1856N KSS-150A
DUAL CD1050 2 x AD1856N KSS-150A
DUAL CD1080 MN6471 / MN6474 KSS-150A / KSS-210A
DUAL CD3600 YM3020 MLP-9
DUAL CD5070 1 x PCM56P-J – CXD1130Q Sanyo SF-88
DUAL CD5150 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
DUGOOD BOUNDLESS 4 x PCM1702 – DF1704 VAM 1201
DUGOOD DAC-3 AK4394VF It’s a DAC
DUGOOD GLORY YEAR TDA1541A – SAA7220 VAM 1201
DUGOOD NEW CENTURY AK4394 Philips
EAD CD-1000 2 x PCM63P-K – DF1700P Pioneer Stable Platter PEA1030
EAD CD-1000 SERIES III 2 x PCM63P-K – PMD100 Pioneer Stable Platter PEA1030
EAD DSP-1000 SERIES II 2 x PCM63P-K – DF1700P – CS8412-CP It’s a DAC
EAD DSP-1000 SERIES III 2 x PCM63P-K – PMD100 It’s a DAC
EAD DSP-7000 2 x AD1862N-J – SM5813AP It’s a DAC
EAD DSP-7000 SERIES II 2 x PCM63P-K – DF1700P – CS8412-CP It’s a DAC
EAD DSP-7000 SERIES III 2 x PCM63P-K – PMD100 It’s a DAC
EAD DSP-9000 PRO 2 x PCM63P-K – PMD100 – CS8412-CP It’s a DAC
EAD T-1000 It’s a Transport Pioneer Stable Platter PEA1030
EAD T-7000 It’s a Transport Sony KHS-130A
EASTSOUND CD-E3 CS4390 CDM 12
EASTSOUND CD-E5 CS4390-KP VAM 1202
ELECTROCOMPANIET ECC-1 CS4398 Philips
ELECTROCOMPANIET ECD-1 CS4397 – CS8420 It’s a DAC
EMT 981 PROFESSIONAL TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
EMT 982 PROFESSIONAL TDA1547 (DAC7) CDM-9 Pro
ENSEMBLE DICHRONO DRIVE It’s a Transport TEAC VRDS CMK-3
ENSEMBLE DICHRONO HI-DAC CS4397 It’s a DAC
ENSEMBLE DIRONDO DRIVE It’s a Transport Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
Entech Number Cruncher 203.2 CS4329-KP – CS8412-CP It’s a DAC
Entech Number Cruncher 205.2 CS4329-KP – CS8412-KP It’s a DAC
ESTONIA 001 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
EXPOSURE CD Player TDA1545A CDM 12.4
EXPOSURE CD 2010 PCM1716 KSS-213
EXPOSURE CD 3010 2 x PCM1704 KSS-213
EXPOSURE CD XXII 2 x PCM1704 Sony
EZO FOG STAGE3 AD1853
FISHER AD-800 CX20017 / PCM51JG-V 4 180T00271 (Toshiba OPH-31)
FISHER AD-834 PCM53JG-V – YM201F-K
FISHER AD-840 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
FISHER AD-844 PCM53JP-V MLP-1C
FISHER AD-850 2 x TDA1540D – SAA7030 Same as Toshiba OPH-32
FISHER AD-935 LC7881 Sanyo SF-P1
FISHER AD-9020 PCM67P – SM5840 KSS-210A
FISHER AD-9030 2 x PCM56P – LC7860J – PD0050 Sanyo SF-88
FISHER AD-9060 PCM67P – SM5840CP KSS-210A
FISHER AD-M82 LC7880 Sanyo SF-88
FISHER AD-M700 2 x TDA1540D – SAA7030 Same as Toshiba OPH-32
FISHER AD-Z1 2 x PCM58P – YM3434 Sanyo SF-P1
FISHER DAC-205 PCM56P
FISHER FCD-2600 PCM54HP
FISHER FCD-3500 PCM54HP
Forsell Air Reference Air Bearing It’s a Transport CDM-9 Pro
FUNAI CD 6600 YM3020
GAMUT CD1 CS4390
GAMUT CD3 PCM1792
GRUNDIG CD1 FineArts SAA7341GP CDM 12.1
GRUNDIG CD3 FineArts TDA1547 – SAA7350 – SM5840AS CDM 12.1
GRUNDIG CD 23 TDA1549 – SAA7345GP CDM 12.1
GRUNDIG CD 30 2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030) CDM-0
GRUNDIG CD 35 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
GRUNDIG CD 103 LC7881 Sanyo SF-90
GRUNDIG CD 360 LC78816 M – YM7121C (filter) Hitachi HOP-M3
GRUNDIG CD 435 LC78816 M – YM7121C (filter) Hitachi HOP-M3
GRUNDIG CD 660 LC7881 Sanyo SF-90
GRUNDIG CD-903 FineArts TDA1541A – SAA7220P/B CDM-2 / CDM-4
GRUNDIG CD-904 FineArts SAA7350 – YM3433 KSS-210A
GRUNDIG CD-905 FineArts JVC – JCE4302A JVC OPTIMA-5S
GRUNDIG CD 1000 FineArts 2 x DAC(TDA1547) – TDA1307 CDM 12.1
GRUNDIG CD 5200 TDA1543 CDM-4/19
GRUNDIG CD 5500 TDA1543 CDM-4/19
GRUNDIG CD 7500 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
GRUNDIG CD 7550 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
GRUNDIG CD 8100 TDA1541 CDM-2/29 / CDM-4/11
GRUNDIG CD 8150 TDA1543 CDM-4/19
GRUNDIG CD 8200 TDA1541 CDM-2/10
GRUNDIG CD 8400 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
GRUNDIG CD 8400 Mk II TDA1541A – SAA7220P/B CDM-2 / CDM-4
GRUNDIG CD 9000 FineArts TDA1541A CDM-2/29 / CDM-4/11
GRUNDIG CD 9009 FineArts 2 x TDA1541A-S1 – CXD1244 CDM-1 Mk II
HALCRO EC800 PCM1794 DVD-ROM
HARMAN KARDON HD100 YM3020 – M50421P MLP-7
HARMAN KARDON HD200 YM3020 – M50422P Hitachi HOP-M14
HARMAN KARDON HD300 1 x PCM56P – YM3815 MLP-3C
HARMAN KARDON HD500 PCM53JP-V – YM2201F-K KSS-121B / KSS-123A
HARMAN KARDON HD710 MN6474 Samsung SOH-A1
HARMAN KARDON HD720 PCM1710U – LC78621 Sanyo SF-P101
HARMAN KARDON HD730 SAA7350 – YM3433 KSS-240A
HARMAN KARDON HD740 2 x PCM1702U – SM5843AP Sanyo SF-P101
HARMAN KARDON HD750 PCM1732U KSS-213C
HARMAN KARDON HD755 PCM1732 KSS-213
HARMAN KARDON HD760 4 x PCM1702-K – PMD100 Sanyo
HARMAN KARDON HD800 2 x PCM56P – SM5807EP – M50422P Hitachi HOP-M14
HARMAN KARDON HD970 AD1955 DVD-ROM DVS DSL-710A
HARMAN KARDON HD7225 MN6474 KSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7300 1 x PCM61P – M50423FP KSS-150A
HARMAN KARDON HD7325 MN6474 KSS-150A / KSS-210A
HARMAN KARDON HD7400 1 x PCM61P – M50423FP KSS-150A
HARMAN KARDON HD7425 2 x PCM61P KSS-210A
HARMAN KARDON HD7450 MN6471M – M50423FP KSS-210A
HARMAN KARDON HD7500 MN6471M – M50423FP KSS-150A
HARMAN KARDON HD7525 4 x PCM61P KSS-210A
HARMAN KARDON HD7600 MN6471M – M50423FP KSS-150A
HARMAN KARDON HD7600 Mk II MN6471M – M50423FP KSS-210A
HARMAN KARDON HD7625 4 x PCM61P – SM5840 KSS-210A
HARMAN KARDON HD7725 4 x PCM61P-K – SM5840CP KSS-210A
HARMAN KARDON FL8300 SM5871AS – CXD2507Q KSS-210A
HARMAN KARDON FL8350 TDA1305
HARMAN KARDON FL8370 PCM1732
HARMAN KARDON FL8380 PCM1732
HARMAN KARDON FL8400 SM5871AN – CXD1167Q KSS-210A
HARMAN KARDON FL8450 SAA7350GP – YM3433 KSS-210A
HARMAN KARDON FL8550 PCM1702
HARMAN KARDON FL8570 PCM61P
HCM ROYAL CDR3030 YM3020
HELIOS MODEL 1S CS4328 CDM 12.4 - Pro
HELIOS MODEL 2S CS4328 CDM 12.4 - Pro
HELIOS MODEL 3S CS4328 CDM 12.4 - Pro
HELIOS STARGATE CS4328 CDM 12.4 - Pro
HEYBROOK SIGNATURE PCM67
HI-VI SOUND CD-01 2 x SM5864AP – SM5841CS CDM 12
High Tech GoldLine CX904 YM3020
HITACHI DA-005 1 x PCM54HP-J – 2 x SM5800P Hitachi HOP-M3TR
HITACHI DA-006 Hitachi HA12096NT Hitachi HOP-M14
HITACHI DA-007 Hitachi HA12096 – TM6002 (MSM6285) Hitachi HOP-M14
HITACHI DA-009 Hitachi HA12096NT – MSM6285 Hitachi HOP-M14
HITACHI DA-40 1 x PCM56P-L Hitachi HOP-M3
HITACHI DA-50 1 x PCM56P Hitachi HOP-M3
HITACHI DA-403 2 x PCM56P-L – CXD1088 Hitachi HOP-M3
HITACHI DA-404D 2 x AD1860N Hitachi HOP-M3
HITACHI DA-800 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
HITACHI DA-1000 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
HITACHI DA-2000 2 x PCM56P – YM3433 KSS-210A
HITACHI DA-6000 Hitachi HA12096NT Hitachi HOP-M14
HONOR TCD-1 1 x AD1865N – SM5843AP KSS-210A
HONOR TCD-2 2 x AD1865N – SM5843AP KSS-210A
HONOR TCD-50 1 x AD1865N – SM5843AP KSS-210A
ICEBERG CDK900PR LC7881 Samsung SOH-OT4 / KSS-210
INKEL CD-772 AD1852
INKEL CD-7080R 2 x PCM1702-K
INKEL TEMA CD-1 TDA1547 CDM-9 Pro
ITT HIFI 9015 CX20017 / PCM51JG-V 4 180T00271 (Toshiba OPH-31)
ITT HIFI 9515 CX20017 Same as Toshiba OPH-32
ITT HIFI 9615 CX20017 Same as Toshiba OPH-32
JADIS JD-1 It’s a Transport CDM-9 Pro
JADIS SYMPHONIA TDA1545A Philips VAM 1210
JAS-AUDIO MUSIK 1.2 PCM1732 KSS-213
JAXON ACD-150 LC7880 – CXD1130 KSS-210 / Samsung
JOLIDA JD-100A PCM1716E CDM 12.1
JVC XL-E900 PCM56P OPTIMA-3
JVC XL-V1 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000) / EGH4021251
JVC XL-V3 PCM53JP
JVC XL-V22 PCM54 OPTIMA-2
JVC XL-V131 LC7881 – YM7121B (filter) OPTIMA-5
JVC XL-V151 JVC – JCE4501 – CXD2554P (filter) OPTIMA-5S
JVC XL-V152 JVC – JCE4501 – CXD2554P (filter) OPTIMA-5S
JVC XL-V221 LC7881 OPTIMA-5
JVC XL-V242 JVC – JCE4501 – CXD2554P (filter) OPTIMA-5S
JVC XL-V250 PCM56 OPTIMA-2
JVC XL-V251 JVC – JCE4501 – CXD2554P (filter) OPTIMA-5S
JVC XL-V252 JVC – JCE4501 – CXD2554P (filter) OPTIMA-5S
JVC XL-V261 MN35500 OPTIMA-6
JVC XL-V264 MN35500 OPTIMA-6S
JVC XL-V300 PCM53JP
JVC XL-V311 MN6471 OPTIMA-4S
JVC XL-V450 PCM56 OPTIMA-2
JVC XL-V464 MN35500 OPTIMA-6S
JVC XL-V550 PCM54HP – SM5806P OPTIMA-2
JVC XL-V1100 2 x PCM54 OPTIMA-1
JVC XL-Z232 MN35503 OPTIMA-6S
JVC XL-Z555 2 x PCM56P – SM5807EP – YM3613B OPTIMA-4S
JVC XL-Z1010 2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3613B OPTIMA-4S
JVC XL-Z1011 JVC – JCE4302 OPTIMA-5
JVC XL-Z1050 JVC – JCE4501 – JCE4300 – YM3414 JVC OPTIMA-5S
KAVENT CD831 PCM1732 Philips VAM 1202
KENWOOD DP-CD1 TD6709N
KENWOOD DP-3E TC9218F
KENWOOD DP-3J TDA1543 – PD0034 KSS-150A
KENWOOD DP-3R PCM56P Toshiba TOPH7833
KENWOOD DP-7i µPD6376CX – PD0060
KENWOOD DP-7R It’s a Transport – CXD1125Q KSS-152A
KENWOOD DP-28 TC9268P – LC78681E Sharp H8136
KENWOOD DP-47 TD6720N – CXD1135QZ KSS-152A
KENWOOD DP-87 TD6720N – CXD1135QZ Toshiba TOPH7833
KENWOOD DP-235 2 x AD1856N / PCM56P – YM7121 Sanyo SF-90
KENWOOD DP-460 TD6709N
KENWOOD DP-492 TC9237BN – CXD1167Q KSS-210A
KENWOOD DP-700 TD6705AP Toshiba OPH-32
KENWOOD DP-730 2 x PCM56P – PD0050 KSS-210A
KENWOOD DP-770 CX20152 – CX23035
KENWOOD DP-840 TD6705AP Toshiba TOPH7810
KENWOOD DP-850 CX20152 – CX23035 Toshiba TOPH7810
KENWOOD DP-860 1 x PCM56P – CXD1130Q Toshiba TOPH7810 / TOPH7815
KENWOOD DP-880SG 2 x PCM56P – CXD1088 Toshiba TOPH7815 / TOPH7833
KENWOOD DP-990D CX20152 – CX23034 Toshiba TOPH7810
KENWOOD DP-990SG 2 x PCM56P-K – SM5804D Kenwood J91-0341-05 / TAOHS-
KENWOOD DP-1000 CX20152 – CX23035 MLP-3C
KENWOOD DP-1001 TDA1547 – SAA7350GP – SM5840CP KSS-240A
KENWOOD DP-1060 TC9268P – LC78681 Sharp H8136A
KENWOOD DP-1080 LC78620E T25-0051-05
KENWOOD DP-1100 CX20017 Toshiba OPH-32
KENWOOD DP-1100D CX20152 – SM5802B Kenwood J91-0315-05
KENWOOD DP-1100SG 2 x PCM56P-K – SM5804D Kenwood J91-0341-05 / TAOHS-
KENWOOD DP-1510 2 x PCM56P-L – SM5807 KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-2000 CX20152 – CX23034 MLP-3C
KENWOOD DP-2010 2 x PCM56P-L KSS-210A
KENWOOD DP-2030 TC9237N KSS-210A
KENWOOD DP-2060 TC9268P Sharp H8136
KENWOOD DP-2080 LC78620E (LC78820) Sharp H8151AF
KENWOOD DP-3000 PCM56P-K
KENWOOD DP-3010 2 x PCM56P-L – PD0036 KSS-210A
KENWOOD DP-3030 1 x SM5860 – SM5840 KSS-210A
KENWOOD DP-3060 SM5872BS KSS-240A
KENWOOD DP-3080 SM5864 – SM5841 KSS-240A / T25-0010-05
KENWOOD DP-3080 Mk II Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ Sharp KCP1H
KENWOOD DP-3090 Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ Sharp KCP1H
KENWOOD DP-3300D 2 x PCM56P-K – SM5804B Kenwood J91-0315-05
KENWOOD DP-4030 1 x SM5860 – SM5840 KSS-210A
KENWOOD DP-4090 Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ Sharp KCP1H
KENWOOD DP-5010 2 x PCM56P – SM5813AP KSS-210A
KENWOOD DP-5020 2 x PCM1701P – SM5818AP KSS-210A
KENWOOD DP-5030 CXD2552Q – SM5840CP – SM5827CP KSS-210A
KENWOOD DP-5040 CXD2552Q KSS-210A
KENWOOD DP-5050 SAA7350
KENWOOD DP-5060 SM5864AP – SM5841AP KSS-240A
KENWOOD DP-5090 Kenwood KAN-05 – SM5843AS1 Sharp KCP1H
KENWOOD DP-6020 2 x PCM1701P – SM5818AP KSS-150A
KENWOOD DP-7010 2 x PCM58P – SM5813AP KSS-150A
KENWOOD DP-7020 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-150A
KENWOOD DP-7030 CXD2552Q – SM5840CP – SM5827CP KSS-210A
KENWOOD DP-7040 CXD2552Q – SM5840CP KSS-210A
KENWOOD DP-7050 TDA1547 (DAC7) – SM5840CP KSS-210A
KENWOOD DP-7060 TDA1547 (DAC7) – SM5843AP KSS-240A
KENWOOD DP-7090 8 x PCM1702 – SM5843AS1 KSS-213B
KENWOOD DP-8010 2 x PCM58P – SM5813AP DLBA2Z002B / J91-0377-05
KENWOOD DP-8020 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-152 - Magnetic
KENWOOD DP-X9010 It’s a Transport – CXD1125Q DLBA2Z002B / J91-0377-05
KENWOOD DPF-1010 CXD2587Q KSS-213C
KENWOOD DPF-1030 LC78620E Sharp HPC1LX
KENWOOD DPF-2010 CXD2587Q KSS-213C
KENWOOD DPF-2030 LC78620E Sharp HPC1LX
KENWOOD DPF-3010 Kenwood KAN-03 – CXD2587Q KSS-213C
KENWOOD DPF-3030 AD1855 – KAN06 KSS-213C
KENWOOD DPF-7002 8 x PCM1702 – SM5843AS1 KSS-213B
KENWOOD L-03DP CX890 Toshiba OPH-31
KENWOOD L-1000D 2 x CX20152 – CXD1144 KSS-152 - Magnetic
KENWOOD L-D1 TDA1547 (DAC7) Kenwood CDM-21
KENWOOD LVD-Z1 TDA1547 (DAC7)
Kinergetics Research KCD-20 TDA1541A-R1 CDM-2/10 / CDM-4/19
Kinergetics Research KCD-30 TDA1541A CDM-2/10 / CDM-4
Kinergetics Research KCD-40 4 x AD1860N-K – CXD1144 CDM-2/10 / CDM-4/19
Kinergetics Research KCD-55 Ultra 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
KODAK PCD-5855 SAA7321 CDM-9
KOREA CHINA CD 022 KDA0316LN (Samsung)
KOREA HCD 630 Y3015
KRELL CD-1 CS4328-KP CDM-1 Mk II
KRELL CD-DSP 2 x PCM61P-J + Motorola DSP CDM-1 Mk II
KRELL CD-DSP Mk2 2 x PCM61P-K + Motorola DSP CDM-1 Mk II
KRELL DT-10 It’s a Transport CDM-4/36 Pro Metallic
KRELL KAV-250cd 2 x PCM1702 – PMD100 C.E.C. – Sanyo
KRELL KAV-280cd 4 x PCM1704 – DF1704 VAM 1201
KRELL KAV-300cd 2 x PCM1702-K – PMD100 VRDS CMK-4 – KSS-240A
KRELL KPS 20i 4 x PCM63P-K – Motorola XC56002F CDM-9 Pro ( CDM-9/60 )
KRELL KPS 25s 2 x UltraAnalog D20400A - XC56009F JVC EXU-901A
KRELL KPS 25sc 4 x PCM1704 – XC56009F – PMD100 JVC Pro
KRELL KPS 28c 4 x PCM1704K – PMD100 TEAC VRDS
KRELL KPS 30i 4 x PCM63P-K – PMD100 CDM 12.4
KRELL MD-1 It’s a Transport – SAA7210P CDM-3
KRELL MD-2 It’s a Transport – SAA7210P CDM-1 Mk II
KRELL MD-10 It’s a Transport – SAA7210P CDM-3
KRELL MD-20 It’s a Transport – SAA7210P CDM-1 Mk II
KRELL SACD STANDARD 3 x PCM1738 Philips 5.2 SACD
KRELL SBP-16X 2 x PCM58P-K + Motorola DSP-56001 It’s a DAC
KRELL SBP-32X 2 x PCM58P-K + 2 x Motorola XSP56001 It’s a DAC
KRELL SBP-64X 2 x PCM64P + 4 x Motorola DSP56001 It’s a DAC
KRELL STUDIO 2 x PCM63P-K + 2 x Motorola DSP56000 It’s a DAC
KYOCERA DA-01 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
KYOCERA DA-9cx 2 x PCM56P-S – SM5804B KSS-152A
KYOCERA DA-310cx PCM54HP KSS-152A
KYOCERA DA-410cx CX20152
KYOCERA DA-710cx 2 x PCM56P-S – SM5804B KSS-152A
KYOCERA DA-910 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020
LAVRY DA10 AD1955 – AD1896 It’s a DAC
LECTOR CDP 3T TDA1541A-S1 (Single Crown) Philips CDM 12
LECTOR CDP 7T 2 x PCM63P Philips CDM 12
LECTOR CDP 7TL 2 x PCM1704 Philips CDM 12
LECTOR DIGICODE TDA1541A-S1 (Single Crown) It’s a DAC
LECTOR DIGIDRIVE It’s a Transport CDM-4/19
LINDEMANN 820 PCM1792 SACD Sony KHM-230AAA
LINDEMANN 822 PCM1792 SACD Sony KHM-230AAA
LINN CD12 SONDEK 4 x PCM1702-K – PMD100 Philips
LINN GENKI PCM1732U Sanyo SF-91 / SF-P101N
LINN IKEMI PCM1732U Sanyo SF-91
LINN KARIK CS4328-KS Hitachi HOP-M3 / HOP-M3A
LINN MIMIK CS4328 Hitachi HOP-M3 / Sanyo SF-91
LINN NUMERIK 2 x PCM63P-K – DF1700 It’s a DAC
LINN NUMERIK Mk 3 2 X PCM1702-K It’s a DAC
LO–D DA-403D 2 x PCM56P – CXD1088 Hitachi HOP-M3
LO–D DA-404D 2 x AD1860N Hitachi HOP-M3
LO–D DA-505D 2 x PCM61P KSS-150A
LO–D DA-703D 2 x PCM56P-J + 2 x PCM56P Hitachi HOP-M14
LO–D DAD-003 1 x PCM54HP-J – 2 x SM5800P It’s a DAC
LO–D DAP-003 It’s a Transport Hitachi HOP-M14
LO–D DAD-800 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
LO–D DAD-1000 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
LO–D DAD-3000 PCM53JP-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
LO–D DAD-5500 PCM54HP Hitachi HOP-M14
LOEWE CD9000 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
LUXMAN D-01 1 x PCM56P-J – CXD1135QZ KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN D-03 CX20017 Toshiba OPH-32
LUXMAN D-007 It’s a Transport – CXD1135QZ KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN D-90 TD6720N Toshiba TOPH7833
LUXMAN D-102 TD6709N Toshiba OPH-32
LUXMAN D-103 TD6705AP Toshiba TOPH7810
LUXMAN D-103U 2 x PCM1701P KSS-152A
LUXMAN D-105 TD6705AP Toshiba OPH-32
LUXMAN D-105U 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-152A
LUXMAN D-107U 2 x AD1860 – SM5813AP KSS-152A
LUXMAN D-109 1 x PCM56P-J Sony BU-1C
LUXMAN D-111 LC7880 – CXD1135QZ KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN D-112 1 x PCM56
LUXMAN D-113 1 x PCM56P – CXD1135QZ KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN D-113D It’s a Transport – CXD1125QZ KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN D-115 1 x PCM56P-J – CXD1135QZ KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN D-322 2 x PCM61P – SM5841BP KSS-240A
LUXMAN D-351 AD1864N KSS-150A
LUXMAN D-373 AD1864N-J
LUXMAN D-404 TD6705AP Toshiba TOPH7810
LUXMAN D-405 TD6705AP Toshiba OPH-32
LUXMAN D-500 2 x PCM1701P – SM5813AP CDM-3
LUXMAN D-500X’s II TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-3
LUXMAN DU-7 CS4392 + NSdap FN1242A
LUXMAN DX-104 CX890 Toshiba OPH-31
LUXMAN DZ-03 2 x PCM1701P KSS-152A
LUXMAN DZ-92 LC7881
LUXMAN DZ-111 LC7881C – SM5807EP KSS-152A / DLBA2Z
LUXMAN DZ-112 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-152A
MAGNAVOX CD2000 TDA1543 CDM-4/19
MAGNAVOX CDB262 TDA1543A CDM-4/19
MAGNAVOX CDB460 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
MAGNAVOX CDB465 TDA1541 CDM-2
MAGNAVOX CDB470 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
MAGNAVOX CDB471 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
MAGNAVOX CDB472 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
MAGNAVOX CDB473 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-4/11
MAGNAVOX CDB480 TDA1543 CDM-4/19
MAGNAVOX CDB500 TDA1543 CDM-4/19
MAGNAVOX CDB560 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
MAGNAVOX CDB600 TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
MAGNAVOX CDB650 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
MAGNAVOX FD1000 2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030) CDM-0
MAGNAVOX FD1010 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD1040 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MAGNAVOX FD1041 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
MAGNAVOX FD1051 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
MAGNAVOX FD2000 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD2020 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD2040 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MAGNAVOX FD2041 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
MAGNAVOX FD3000 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD3030 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD3040 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MANLEY A TO D CONVERTER 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY DELTA SIGMA DAC CS4328-KP – CS8412 It’s a DAC
MANLEY JUNIOR 20 Bit DAC 1 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY Reference 20 Bit DAC 2 x UltraAnalog D20400A – SM5803AP It’s a DAC
MANLEY WAVE 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY WAVE 24 Bit 2 x PCM1704 It’s a DAC
MARANTZ CD-5L 1 x TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
MARANTZ CD-7 2 x TDA1541A-S2 (Double Crown) + DSP Philips CD-Pro (VAM 1252)
MARANTZ CD-10 2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT CDM-4/36 Metallic
MARANTZ CD-11LE 2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT CDM-4/36 Metallic
MARANTZ CD-11 Mk II 2 x TDA1547 CDM-4/36 Metallic
MARANTZ CD-12 It’s a Transport CDM-1
MARANTZ DA-12 TDA1541A-S1 (Double Crown) It’s a DAC
MARANTZ CD-14 2 x TDA1547 – TDA1307 CDM 12.3
MARANTZ CD-15 2 x TDA1547 – SM5803APT – SAA7350 CDM-4/36 Metallic
MARANTZ CD-16 / CD-16SE 2 x TDA1547 – SM5803APT – SAA7350 CDM-4/36 Metallic
MARANTZ CD-16D 2 x TDA1547 – TDA1307 VAM 1201
MARANTZ CD-17 1 x TDA1547 – SM5841 – SAA7350 CDM 12.1
MARANTZ CD-17 Mk II TDA1547 – SM5841 – SAA7350 CDM 12.1
MARANTZ CD-17 Mk III 2 x PCM1716E VAM 1201
MARANTZ CD-19 2 x SM5872BS CDM 12
MARANTZ CD-23 2 x TDA1547 (DAC7) CDM-9 Pro
MARANTZ CD-25 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10 / CDM-2/29
MARANTZ CD-32 SAA7350 – SM5840FP CDM-4/19
MARANTZ CD-34 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-36 TDA1543 CDM 12.1
MARANTZ CD-38 TDA1545 CDM 12.1
MARANTZ CD-40 TDA1541A-R1 CDM-4/19
MARANTZ CD-41 2 x SAA7321GP CDM-4/19
MARANTZ CD-42 SAA7350 – SM5840FP CDM-4/19
MARANTZ CD-42 Mk II SAA7350 – SM5840FP CDM-4/19
MARANTZ CD-43 1 x SM5872BS CDM 12.1/05
MARANTZ CD-44 2 x TDA1540 CDM-1
MARANTZ CD-45 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/29
MARANTZ CD-46 TDA1545A – SAA7345GP CDM 12.1
MARANTZ CD-48 TDA1549 CDM 12.1
MARANTZ CD-50 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19 Composite
MARANTZ CD-52 SAA7350GP – SM5840FP CDM-4/19
MARANTZ CD-52 Mk II SAA7350GP – SM5840FP CDM-4/19
MARANTZ CD-52SE SAA7350GP CDM-4/19
MARANTZ CD-53 1 x SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-54 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-56 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/25
MARANTZ CD-57 SM5872 CDM 12.1
MARANTZ CD-60 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19 Composite
MARANTZ CD-62 SAA7350GP – SAA7322 CDM-4/19
MARANTZ CD-63 (Holland Old) 2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030) CDM-0
MARANTZ CD-63 1 x SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-63 II SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-63 Mk II KI SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-63SE SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-65 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
MARANTZ CD-65DX TDA1541A – SAA7220P/B – SAA7210P CDM-2/10 / CDM-4/11
MARANTZ CD-65 Gold TDA1541-S1 – SAA7220P/A CDM-2
MARANTZ CD65 Mk II TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/11
MARANTZ CD-67 SM5872 CDM 12.1
MARANTZ CD-67SE SM5872 CDM 12.1
MARANTZ CD-67 II OSE SM5872 CDM 12.1
MARANTZ CD-72 SAA7350GP CDM-4/19
MARANTZ CD-72a TDA1547 CDM-4
MARANTZ CD-72SE SAA7350 CDM-4
MARANTZ CD-72 Mk II SE TDA1547 CDM-4/28
MARANTZ CD-73 2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551) CDM-0
MARANTZ CD-74 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-75 TDA1541 – SAA7220 CDM-2/10 / CDM-4/25
MARANTZ CD75 Mk II TDA1541A – SAA7220P/B CDM-1 Mk II
MARANTZ CD-80 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CD-84 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-85 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CD-94 TDA1541A CDM-1
MARANTZ CD94 Mk II 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MARANTZ CD-95 2 x TDA1541A-S1 + 2 x SAA7220P/B CDM-1
MARANTZ CD-99SE 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MARANTZ CD273 TDA1541 CDM-2
MARANTZ CD583 TDA1541A CDM-2 / CDM-4
MARANTZ CD650 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/25
MARANTZ CD873 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
MARANTZ CD880J TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CC3000 TDA1545
MARANTZ CD1010 SM5872BS CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD1020 SM5872BS CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD4000 TDA1545 - SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD5000 TDA1549 - SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD5001 CS4392 KSS-213C
MARANTZ CD5001-OSE CS4392 KSS-213C
MARANTZ CD5400 CS4392 KSS-213C
MARANTZ CD5400-OSE CS4392 KSS-213C
MARANTZ CD6000 2 x SM5872 - SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD6000KI 2 x SM5872BS – SAA7372 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD6000-OSE 2 x SM5872BS – SAA7372 VAM 1201
MARANTZ CD6002 CS4398
MARANTZ CD7300 CS4396 VAM 1202
MARANTZ CDA-94 TDA1541A-S1 (Single Crown) It’s a DAC
MARANTZ CDV780 TDA1541A
MARANTZ PROJECT D-1 2 x TDA1541A-S2 (Double Crown) It’s a DAC
MARANTZ SA-1 4 x DAC7 (TDA1547) – TDA1307 CDM-10
MARANTZ SA-7S1 2 x SM5866AS SACDM-1
MARANTZ SA-11S1 / S2 SM5866AS SACDM-1
MARANTZ SA-12S1 2 x CS4397 SACD
MARANTZ SA-13S1 CS4397-KS SACD
MARANTZ SA-14 CS4397 SACD
MARANTZ SA-15S1 CS4397 SACD
MARANTZ SA-17S1 3 x CS4397 SACD
MARANTZ SA7001 CS4397 SACD
MARANTZ SA8001 CS4397 SACD
MARANTZ SA8260 3 x CS4397 SACD Sony KHM-230AAA
MARANTZ SA8400 CS4397 SACD HOP-1200R
MARK LEVINSON No 30 2 x UltraAnalog D20400 – SM5803AP It’s a DAC
MARK LEVINSON No 30.5 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 30.6 4 x PCM1704 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 31.5 It’s a Transport CDM 12 Ind
MARK LEVINSON No 36 4 x PCM1702-K – PMD100 - CS8412-CP It’s a DAC
MARK LEVINSON No 37 It’s a Transport CDM 12 Ind
MARK LEVINSON No 39 PCM1702 (PCM1704) CDM 12 Ind
MARK LEVINSON No 360S 4 x PCM1704 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 390S 2 x AD1853 Philips CD-Pro (VAM 1252)
MBL 1521 It’s a Transport CDM 12 Ind
MBL 1531 CS4396 – CS8414 Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254)
MBL 1621 It’s a Transport CDM 12 Pro
McCORMACK CD DRIVE It’s a Transport CDM-4/19
McCORMACK DAC-1 CS4328-KP – CS8412-CP It’s a DAC
McCORMACK PRISM II TDA1541A-R1 – SAA7220P/B CDM-4/19
McCORMACK SST-1 It’s a Transport CDM 12
MCINTOSH MCD201 CS4398 RAYMEDIA RMC RL-S880
MCINTOSH MCD751 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
MCINTOSH MCD7000 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-1
MCINTOSH MCD7005 TDA1541A CDM-2/10
MCINTOSH MCD7007 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MCINTOSH MCD7008 2 x PCM1700P
MCINTOSH MCD7009 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840AP VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
MCINTOSH MDA4000 2 x PCM1702 – SM5845AF It’s a DAC
MERACUS IMAGO It’s a Transport CDM-9 / CDM-9 Pro
MERACUS TANTO CS4329
MERIDIAN MCD 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-1
MERIDIAN MCD-Pro 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-1
MERIDIAN 203 2 x SAA7321
MERIDIAN 203 Mk II TDA1547 (DAC7)
MERIDIAN 206 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4/21
MERIDIAN 206B TDA1547 (DAC7) CDM-4/19
MERIDIAN 206 BS 2 x SAA7321 – SAA7350 CDM-4/19
MERIDIAN 206 DS CS4328 CDM-4/19
MERIDIAN 207 TDA1541A-S2 (Double Crown) CDM-1 / CDM-4
MERIDIAN 208 2 x SAA7321
MERIDIAN 500 It’s a Transport CDM 12
MERIDIAN 506 CS4328 - SAA7310 CDM 12.4
MERIDIAN 506.24 CS4390 CDM 12
MERIDIAN 507 CS4390
MERIDIAN 507.24 AD1852JRC Philips VAL 1250
MERIDIAN 508 CS4329 - SAA7310 CDM 12.3
MERIDIAN 508.24 CS4390 CDM 12.5
MERIDIAN 588 CS4391 VAE 1250 / DSL-710A
MERIDIAN G06 AD1852 DVD-ROM DVS DSL-710A
MERIDIAN G07 AD1852 DVD-ROM DVS DSL-710A
MERIDIAN G08 AD1852 DVD-ROM DVS DSL-710A
METAXAS MASDAC UltraAnalog D20400 It’s a DAC
METAXAS MAS PHOS It’s a Transport CDM-9
MHZS CD66 PCM1742 KSS-213Q
MICRO CD-M1 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
MICRO CD-M2 TDA1541 CDM-1
MICRO CD-M100 TDA1541A CDM-1
MICROMEGA ARIA AD1853 VAM 1202
MICROMEGA CD AD1852 VAM 1202
MICROMEGA CD (2006) AD1853 KSS-213Q
MICROMEGA CD-SE AD1853 KSS-213Q
MICROMEGA CD132 AD1853 VAM 1202
MICROMEGA CD132-SE AD1853 KSS-213Q
MICROMEGA CD F1 It’s a Transport CDM-1 Mk II
MICROMEGA DATA It’s a Transport CDM 12
MICROMEGA DIALOG TDA1547 It’s a DAC
MICROMEGA DRIVE 1 It’s a Transport CDM 12.4
MICROMEGA DRIVE 2 It’s a Transport CDM 12.10
MICROMEGA DUO.CD. It’s a Transport CDM-9 Pro
MICROMEGA LEADER SAA7321GP CDM-4/19
MICROMEGA LOGIC SAA7321 CDM
MICROMEGA MICRODAC SAA7321GP – YM3623B It’s a DAC
MICROMEGA MICRODRIVE It’s a Transport CDM-9
MICROMEGA MINIUM TDA1549 CDM 12.2
MICROMEGA PREMIUM18 CS4327 KSS-213C
MICROMEGA SOLO TDA1547 CDM 12
MICROMEGA STAGE2 SAA7321GP CDM 12.4
MICROMEGA STAGE4 TDA1305 CDM 12.4
MICROMEGA STAGE5 2 x TDA1305 CDM 12.4
MICROMEGA STAGE6 2 x TDA1305 CDM 12.4
MISSION-Cyrus CD 6S PCM1738 CDM 12
MISSION-Cyrus CD 7 PCM1716 CDM 12.1
MISSION-Cyrus CD 8x 2 x PCM1738 Philips
MISSION-Cyrus DAC5 TDA1547 It’s a DAC
MISSION-Cyrus Dacmaster 2 x AD1862N - SM5813APT - CS8412-CP It’s a DAC
MISSION-Cyrus dAD1 TDA1311 CDM 12.4
MISSION-Cyrus dAD1.5 TDA1311 CDM 12.1
MISSION-Cyrus dAD3 TDA1305 CDM 12.4
MISSION-Cyrus dAD3Q AD1861 CDM 12.4
MISSION-Cyrus dAD7 AD1861 CDM-9
MISSION DAD7000 2 x TDA1540 CDM-1
MISSION PCM II TDA1541A CDM-4/11
MISSION PCM4000 TDA1541
MISSION PCM7000 TDA1541 CDM-2/10
MITSUBISHI DP-109 PCM56P
MITSUBISHI M-C5100 2 x PCM56P – YM3414 Sankyo SPM1001 – MLP-10-E2
MONARCHY AUDIO MODEL 18B 2 x AD1860N – YM3434 It’s a DAC
MONARCHY AUDIO MODEL 22B 2 x PCM63P-K – SM5813APT It’s a DAC
MONARCHY AUDIO MODEL 22C 4 x PCM63P-K – DF1704 It’s a DAC
MONARCHY AUDIO MODEL 24 2 x PCM63P-K – DF1704 It’s a DAC
MONARCHY AUDIO MODEL 33 2 x PCM63P-K – SM5813APT It’s a DAC
MONRIO MJ PLAYER CS4397 CD-ROM
MONRIO NAS-DAC CS4397 VAM 1210
MONRIO TOP-LOADER CS4390-KP Philips CD-Pro (VAM 1252)
MONRIO TOP-LOADER 2 CS4390-KP Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)
MUSE MODEL TWO 2 x PCM63P-K – DF1700 – CS8412 It’s a DAC
MUSE MODEL TWO PLUS 2 x PCM63P – PMD100 – CS8412 It’s a DAC
MUSE MODEL FIVE It’s a Transport CDM 12.4
MUSEATEX BIDAT TDA1547 – SAA7350GP It’s a DAC
MUSEATEX MELIOR BITSTREAM SAA7350GP – YM3434 – YM3623B It’s a DAC
Chia cho em một đời thơ.
Một đam mê một dại khờ một tôi
vangamom
Advanced Member
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: 26 Tháng 8 2010, 10:51

Re: Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.

Gửi bàigửi bởi vangamom » 27 Tháng 7 2011, 10:49

MUSEATEX MELIOR CD-D CDM-1 Mk II It’s a Transport
MUSIC HALL CD-25 PCM1732 CDM 12.10
MUSIC HALL CD25.2 PCM1738 VAM 1202
MUSICAL FIDELITY A2 YDC103
MUSICAL FIDELITY A3 DAC PCM1738E – CS8420 It’s a DAC
MUSICAL FIDELITY A3.2 PCM1738E KSS-240A
MUSICAL FIDELITY A3.5 PCM1738 Philips CDM 12
MUSICAL FIDELITY C2 YDC103
MUSICAL FIDELITY CD1 SAA7323GP – SAA7220P/B CDM-4/19
MUSICAL FIDELITY CDT LC7881 – LC7860 Sanyo SF-90
MUSICAL FIDELITY DIGILOG TDA1541A It’s a DAC
MUSICAL FIDELITY E60 YDC103 Sanyo SF-91
MUSICAL FIDELITY E624 PCM1716
MUSICAL FIDELITY FCD SAA7350 KSS-210A
MUSICAL FIDELITY Nu-Vista 3D PCM1738 Sony
MUSICAL FIDELITY Tri-Vista PCM1738
MUSICAL FIDELITY Tri-Vista 21 PCM1792 It’s a DAC
MUSICAL FIDELITY X-24K PCM1716 It’s a DAC
MUSICAL FIDELITY X-RAY PCM1716 KSS-240A
MUSICAL FIDELITY X-RAY V3 PCM1732 Philips
MYRYAD T-10 CS4327 Sony
MYRYAD T-20 CS4327 Sony
MYRYAD MC100 CXD2565 CDM 14 - Sony
MYRYAD MCD600 CS4396
MYRYAD MXC6000 2 x CS4396 Sony
MYRYAD Z110 CS4391 KSS-213B
NAD 501 SAA7323GP CDM-4/19
NAD 502 MN6474AM – CXD1167Q KSS-210A
NAD 510 SAA7350 CDM 12.1 / KSS-210A
NAD 512 MN6474 – CXD1167Q KSS-150A / KSS-210A
NAD 514 MN6474 – CXD1167Q KSS-210A / KSS-212A
NAD 520 PCM1710U Sanyo
NAD 522 PCM1710U Sanyo SF-P101
NAD 523 SM5874 KSS-210
NAD 524 PCM1716E Sanyo SF-P
NAD 5000 MN6471M – YM3412B – CXD1167Q KSS-210A
NAD 5100 PCM56 MLP-10
NAD 5255 TD6705AP Toshiba OPH-32
NAD 5320 LC7881 – YM3404B TAOHS-JP1
NAD 5325 LC7881 – YM3404B TAOHS-JP1
NAD 5420 MN6471M KSS-210A
NAD 5425 MN6471M KSS-210A
NAD C520 PCM1710U Sanyo SF-P101
NAD C521 PCM1710U Sanyo SF-P101
NAD C521BEE PCM1716 KSS-213
NAD C525BEE PCM1710U KSS-213
NAD C541 PCM1732U Sanyo SF-P101N
NAD C542 PCM1732U KSS-213C
NAD S500 CS4390 CDM 12.4
NAGRA DAC AD1853 It’s a DAC
NAIM AUDIO CD1 TDA1541 CDM-2
NAIM AUDIO CD2 TDA1541A CDM-9
NAIM AUDIO CD3 TDA1541A-S1 (Single / Double Crown) CDM-9
NAIM AUDIO CD3.5 TDA1305 VAM 1205
NAIM AUDIO CD5 TDA1305 CDM 12 / VAM 1205
NAIM AUDIO CD5i Philips UDA1330ATS VAM 1202/12
NAIM AUDIO CD5X PCM1704 VAM 1201
NAIM AUDIO CD555 PCM1704 – PMD200 CDM 12 Pro
NAIM AUDIO CDI TDA1541A-S1 (Single / Double Crown) CDM-4/27 / CDM-9 Pro
NAIM AUDIO CDS 1 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4/25
NAIM AUDIO CDS II 2 x PCM1702-K VAM 1205
NAIM AUDIO CDS 3 2 x PCM1704-K VAM 1250
NAIM AUDIO CDX 2 x PCM1702-K + PMD100 CDM 12 / VAM 1205
NAIM AUDIO CDX2 PCM1704
NAKAMICHI 1000mb/i 2 x PCM1700P-N – SM5813APT
NAKAMICHI CD PLAYER 1 2 x PCM1700P-J KSS-150A
NAKAMICHI CD PLAYER 2 2 x PCM1700P – SM5840CP KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 3 1 x PCM1700P – SM5840CP KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 4 AD1864N – SM5840BP KSS-150A / KSS-210A
NAKAMICHI CDC-3A TDA1541A – CXD1088 Pioneer PWY1009 / PWY1010
NAKAMICHI CDP-2 A/E TDA1541A – CXD1088 KSS-152A
NAKAMICHI DAC-41 2 x PCM1702 – SM5841CP – YM3623B It’s a DAC
NAKAMICHI DAC-100 4 x PCM1700P-K It’s a DAC
NAKAMICHI DAC-101 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) It’s a DAC
NAKAMICHI DRAGON CD/DAC 4 x PCM1704U-J – DF1704E Sanyo SF-91
NAKAMICHI MB-1 2 x PCM1700P-N – SM5813APT
NAKAMICHI MB-1S 2 x PCM1700P – SM5841CP Sanyo SF-91
NAKAMICHI MB-2 2 x PCM1700P – SM5840AP
NAKAMICHI MB-2S AD1868 – SM5841CP Sanyo SF-91
NAKAMICHI MB-3S AD1868 – SM5841CP Sanyo SF-91
NAKAMICHI MB-4 LC78840
NAKAMICHI MB-4S TDA1311A – LC78840M Sanyo SF-91
NAKAMICHI MB-5 LC78840
NAKAMICHI OMS-1 PCM56 KSS-150A
NAKAMICHI OMS-2 1 x PCM54HP
NAKAMICHI OMS-3 1 x PCM54HP-J – YM2601F-K KSS-121A / KSS-123A
NAKAMICHI OMS-4 2 x PCM54HP-J KSS-123A
NAKAMICHI OMS-5 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020 / CA80255A
NAKAMICHI OMS-5 II PCM54HP – SM5804B KSS-123A
NAKAMICHI OMS-7 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020 / CA80255A
NAKAMICHI OMS-7 II 2 x PCM54HP-K – SM5804B KSS-123A
NAKAMICHI OMS-20 TDA1541A – CXD1088 KSS-152A
NAKAMICHI OMS-30 1 x PCM54HP-J – YM2601F-K KSS-121A / KSS-123A
NAKAMICHI OMS-50 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020 / CA80255A
NAKAMICHI OMS-50 II PCM54HP – SM5804B KSS-123A
NAKAMICHI OMS-70 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020 / CA80255A
NAKAMICHI OMS-70 II 2 x PCM54HP-K – SM5804B KSS-123A
NEC CD-10 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) KSS-150A
NEC CD-410 PCM54HP KSS-152A
NEC CD-430 PCM54HP KSS-150A
NEC CD-509 PCM53JP-V KSS-121 / KSS-123
NEC CD-600 NEC µPC655CA + NEC µPD6352CA KSS-123A
NEC CD-607E PCM53JP-V – YM2201F KSS-121 / KSS-123
NEC CD-609 PCM53JP-V KSS-121 / KSS-123
NEC CD-610 PCM54HP – µPD6350 KSS-123A
NEC CD-620 TDA1541 KSS-150A
NEC CD-705 PCM53JP-V NEC 79710002 (Toshiba OPH-32)
NEC CD-720 TDA1541 KSS-150A
NEC CD-730 2 x TDA1541A KSS-150A
NEC CD-803 PCM51JG-V + 4 x NEC µPD7720 NEC (Same as Toshiba OPH-31)
NEC CD-810 2 x PCM56P-J + NEC µPD6352ACA KSS-123A
NEC CD-816 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) KSS-150A
NEC CD-830DS 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) Toshiba TOPH7833
NEC CD-903 4 x PCM56P-K + NEC µPD6352ACA KSS-123A
NESCO HCD-50 CX20152 – CX23035 KSS-121A / KSS-123A
NIKKO NCD 100 TD6705AP Toshiba OPH-32
NORDMENDE SYSTEM 2000 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
NORDMENDE SYSTEM 2003 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
NORH CD-1 PCM1728 CDM 12
NORTH STAR EXTREMO DAC 2 x PCM1792 – SM5849BF It’s a DAC
NORTH STAR MODEL 192 DAC CS4396-KS – SM5849AF – CS8420-CS It’s a DAC
NORTH STAR M192 TRANSPORT It’s a Transport – CS8420 – SM5849BF Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
ONIX CD-2 PCM1738 CDM 12
ONIX CD-5 PCM1732U CDM 12.1
ONIX XCD-99 PCM1732U CDM 12
ONKYO C-1E Integra 2 x TDA1547 (DAC7) – SM5843AP
ONKYO C-1VL 1 x Wolfson WM8740 Sony KSS-213
ONKYO C-1VL-S 2 x Wolfson WM8740
ONKYO C-500X Integra CX20152 – CX23034
ONKYO C-501XD 2 x PCM56P – YM3414 KSS-212
ONKYO C-700 Integra CX20152 – CX23034 KSS-121A / KSS-123A
ONKYO C-701A CXD2589Q KSS-213C
ONKYO C-701XD Integra ONKYO 8D-3170-1 (2 x TC9219F) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO C-701XG Integra 2 x PCM58P – SM5813AP DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO C-711 SM5872CN KSS-240A
ONKYO C-725 Integra 2 x SM5864AP – SM5843AP Sanyo SF-P100-S
ONKYO C-733-S CS4396 KSS-213C
ONKYO C-901FX Integra 2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO C-901XD Integra 2 x PCM58P (ONKYO 8S-3380-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO C-2001 Integra 2 x OptoConverter 18Bit (PCM58P) Sony BU-1E
ONKYO DX-5 CX890 / CX20017 Same as Toshiba OPH-31
ONKYO DX-100 1 x TD6705AP Toshiba OPH-32
ONKYO DX-150 1 x PCM53JP – YM2201 TAOHS-MR
ONKYO DX-200 Integra 1 x CX20152 – CX23034 KSS-123A
ONKYO DX-220 1 x PCM56P – YM3815 KSS-123A
ONKYO DX-300 Integra 1 x CX20017 Toshiba OPH-32 (TAOHS-L)
ONKYO DX-330 1 x PCM56P – YM3815 KSS-123A
ONKYO DX-530 Integra 1 x PCM56P – CXD1135Q KSS-152A
ONKYO DX-700 1 x MN6472 KSS-210A
ONKYO DX-701 1 x TC9237BN KSS-210A
ONKYO DX-702 1 x MN6472 KSS-210A
ONKYO DX-703 1 x SM5861AP – YM3433 KSS-210A
ONKYO DX-704 MN6472
ONKYO DX-705 1 x SM5861AP – YM3433 KSS-210A
ONKYO DX-706 Integra 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-708 Integra 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-788F Integra 2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5843AP NEC SPU3013 - Magnetic
ONKYO DX-1400 2 x PCM61P – YM3433 KSS-150A
ONKYO DX-1500 1 x PCM56P-L – CXD1130Q KSS-152A
ONKYO DX-1700 2 x PCM56P-L – SM5817AP KSS-152A
ONKYO DX-1800 2 x AD1860N – YM3433 KSS-150A
ONKYO DX-2500 1 x PCM56P-L – CXD1135Q KSS-152A
ONKYO DX-2800 1 x SM5860BF – YM3433 – SM5827CP KSS-210A
ONKYO DX-3500 2 x PCM56P-L – YM3414 Toshiba TOPH7833-A
ONKYO DX-3700 2 x AD1860N-J – SM5813AP KSS-150A
ONKYO DX-3800 Integra 2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-5500 Integra ONKYO 8D-3170-1 (2 x TC9219F) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-5700 Integra 2 x PCM58P-X – SM5813AP DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-6430 YM3020 9110982
ONKYO DX-6470 PCM56 KSS-152A
ONKYO DX-6520 1 x PCM56P KSS-152A
ONKYO DX-6530 1 x PCM56P KSS-152A
ONKYO DX-6540 PCM56P KSS-152A
ONKYO DX-6550 Integra ONKYO 8D-3170-1 (2 x TC9219F) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-6570 Integra 2 x PCM58P (ONKYO 8S-3380-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-6620 LC7881 KSS-210A
ONKYO DX-6640 2 x PCM56P – SM5817AP KSS-152A
ONKYO DX-6650 2 x AD1860N-J – SM5813AP KSS-150A
ONKYO DX-6660 Integra 2 x PCM58P DLBA2Z001B
ONKYO DX-6700 2 x PCM61P – YM3433 KSS-150A
ONKYO DX-6720 2 x AD1860
ONKYO DX-6750 Integra 2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6770 Integra 2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6800 Integra 2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6850 Integra 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6870 Integra 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6890 Integra 2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5843AP NEC SPU3013 - Magnetic
ONKYO DX-6920 1 x SM5861AP - YM3433 KSS-210A
ONKYO DX-6930 1 x SM5861AP - YM3433 KSS-210A
ONKYO DX-6990 Grand Integra 2 x OptoConverter 18Bit (PCM58P) Sony BU-1E
ONKYO DX-7011 1 x TC9237 KSS-210A
ONKYO DX-7110 1 x SM5872CN KSS-240A
ONKYO DX-7111 1 x SM5874AM KSS-213C
ONKYO DX-7210 1 x SM5872CN KSS-240A
ONKYO DX-7211 1 x SM5874AM KSS-213C
ONKYO DX-7222 1 x TC9268BP KSS-213C
ONKYO DX-7310 1 x SM5872CN KSS-240A
ONKYO DX-7333 1 x TC9268P KSS-213C
ONKYO DX-7355 1 x WM8716 WolfSon KSS-213C
ONKYO DX-7500 Integra 2 x (ONKYO 8S-3380-1) – YM3414 DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-7510 1 x SM5861AP – SM5843AP KSS-240A
ONKYO DX-7511 1 x SM5872CN KSS-213C
ONKYO DX-7555 1 x WM8740 WolfSon KSS-213C
ONKYO DX-7711 Integra 2 x SM5864AP – SM5843AP Sanyo SF-P100-S (13 pin)
ONKYO DX-7911 Integra 2 x SM5864AP – SM5843AP Sanyo SF-P100-S (13 pin)
ONKYO DX-F33 PCM56P-L KSS-152A
ONKYO DX-G10 Grand Integra 2 x OptoConverter 18Bit (PCM58P) Sony BU-1E
ONKYO DX-M505 1 x SM5861AP – YM3433 Pioneer PWY1009 / PWY1010
ORACLE CD 1000/1500 CS4390 CDM 12.4 Pro
ORACLE CD DRIVE It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
ORELLE CD100 TDA1541 CDM-4
ORELLE CD100SE TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4
Original Electronics CD-2008 PCM1732 VAM 1202
Original Electronics CD-2008F PCM1792 VAM 12
Original Electronics CD-2008Mk-II PCM1792 + PCM1732 VAM 12
Original Electronics CD-A6s CS4390 VAM 1202
Original Electronics CD-A8s PCM1732 VAM 1202
Original Electronics CD-A8T PCM1732 – SAA7327 VAM 12
Original Electronics CD-A9 II PCM1792 KSS-213
Original Electronics CD-A9.3 PCM1792 VAM 12
Original Electronics CD-A9.8 PCM1732 VAM 1202
ORPHEUS Orpheus ONE AD1853 It’s a DAC
ORPHEUS Orpheus Zero D It’s a Transport Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
ORPHEUS Orpheus Zero P WM8740 WolfSon Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
OTTO DAD-03 CX20017 / PCM51JG-V 4 180T00271 (Toshiba OPH-31)
PANASONIC SL-D70 It’s a Transport SOAD70A
PANASONIC SL-D6000 PCM55HP SOALP1200 KM3
PANASONIC SL-PJ324 µPD6276 – SM5807 – MN6625 SOAD70A
PANASONIC SL-PJ325 µPD6376 – SM5807ES CDM-4/19
PARASOUND CD M839 PCM56
PARASOUND C/DP-1000 PCM67U CEC-Sanyo SF-P1
PARASOUND C/DC-1500 PCM67P
PARASOUND C/BD-2000 It’s a Transport CEC-Sanyo SF-P1
PARASOUND C/DP-2000 2 x PCM1702 – PMD100 C.E.C.
PARASOUND D/AC-800 PCM67P-J – SM5813AP – YM3623B It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1000 2 x PCM63P-J - SM5813AP - CS8412-CP It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1100 HD 4 x PCM63P-J – PMD100 It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1500 4 x PCM63P-K - SM5813AP - CS8412-CP It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1600 HD 4 x PCM63P-K – PMD100 It’s a DAC
PARASOUND D/AC-2000 UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
PASS LABS D1 PCM63P-K It’s a DAC
PATHE MARCONI PM/LA10 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
PATHE MARCONI PM/LA20 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
PATHOS ENDORPHIN CS4396 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
PATHOS InTransfer PCM63P-K It’s a DAC
PHASE LINEAR Model 9500 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
PHASE TECH CT1 It’s a Transport JVC EXU-901A
PHILIPS AK 601 TDA1543A – M50423FP CDM-4/19
PHILIPS AK 630 TDA1543A – M50423FP CDM-4/19
PHILIPS AK 640 SAA7341GP CDM-4/19
PHILIPS CD10 Sony CX20133 – CX23035 CDM-2-P
PHILIPS CD-80 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD-85 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD100 2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030) CDM-0
PHILIPS CD101 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD104 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD115 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD130 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD140 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD150 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
PHILIPS CD151 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
PHILIPS CD160 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
PHILIPS CD162 SAA7341GP CDM-4/19
PHILIPS CD163 TDA1545A – SAA7345GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD165 TDA1545A – SAA7345GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD200 2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551) CDM-0
PHILIPS CD202 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
PHILIPS CD204 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD207 TDA1541 – SAA7220P/A – TDA1542 CDM-2-P
PHILIPS CD210 TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD230 TDA1543A – M50423FP CDM-4/19
PHILIPS CD300 2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551) CDM-0
PHILIPS CD303 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
PHILIPS CD304 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD304 Mk II TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210P CDM-1
PHILIPS CD350 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2 / CDM-2/10
PHILIPS CD351 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
PHILIPS CD360 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-2/29
PHILIPS CD371 TDA1541 CDM-2/29 / CDM-4/11
PHILIPS CD372 TDA1541 CDM-2
PHILIPS CD373 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD380 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD450 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
PHILIPS CD460 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/25
PHILIPS CD465 TDA1541
PHILIPS CD470 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD471 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD472 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-4/11
PHILIPS CD473 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD480 TDA1541 / TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD482 TDA1543 – SAA7220P/A CDM-4/19
PHILIPS CD500 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD502 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD560 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/25
PHILIPS CD580 TDA1541
PHILIPS CD581 TDA1541 CDM-4/19
PHILIPS CD582 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-4/19
PHILIPS CD584 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD586 TDA1541A CDM-4/20
PHILIPS CD600 TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD604 TDA1543 – M50423FP CDM-4/19
PHILIPS CD605 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD610 TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD614 TDA1543 – M50423FP CDM-4/19
PHILIPS CD615 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD618 SAA7323 CDM-4/19
PHILIPS CD620 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD624 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD630 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD634 SAA7321 CDM-4/19
PHILIPS CD640 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
PHILIPS CD650 TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210P CDM-2/10 / CDM-4/25
PHILIPS CD660 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD670 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/11
PHILIPS CD680 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-2/10 / CDM-4/11
PHILIPS CD690 SAA7341 CDM 12.1
PHILIPS CD692 SAA7341GP CDM 12
PHILIPS CD710 TDA1545A – SAA7345 CDM 12.1
PHILIPS CD713 TDA1545A VAM 1202
PHILIPS CD720 TDA1545A CDM 12.1
PHILIPS CD721 TDA1545A CDM 12
PHILIPS CD722 TDA1545A VAM 1201
PHILIPS CD723 TDA1545 – SAA7378 VAM 1201
PHILIPS CD732 SAA7341 CDM 12.1
PHILIPS CD740 TDA1549T – SAA7345GP CDM 12.1
PHILIPS CD750 SAA7350 – SM5840AS – SAA7345 CDM 12.1
PHILIPS CD751 TDA1549T – SAA7345 CDM 12.1/05
PHILIPS CD753 TDA1549 – SAA7378 CDM 12.1 / VAM 1201
PHILIPS CD771 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD780 TDA1541A – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD782 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2 / CDM-4
PHILIPS CD820 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19 Composite
PHILIPS CD824 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD830 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19 Composite
PHILIPS CD834 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD840 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD850 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD850 Mk II SAA7350GP – SAA7322 CDM-4/19
PHILIPS CD880 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD910 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD911 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD920 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD930 SAA7350 CDM-9/44
PHILIPS CD931 SAA7350 CDM-9/65
PHILIPS CD940 SAA7350GP – SM5840AS CDM-9/44
PHILIPS CD950 TDA1547 – SAA7350 CDM-9/44
PHILIPS CD951 TDA1547 – SAA7350 – SAA7310 CDM-9/65
PHILIPS CD960 TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210P CDM-1
PHILIPS CDC486 TDA1543 CDM-4/20
PHILIPS CDC745 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CDC875 TDA1541A CDM-4/19
PHILIPS CDD461 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CDD882 It’s a Transport – SAA7210P CDM-1 Mk II
PHILIPS CDI-470 TDA1305T CDM 12
PHILIPS CDI-910 SAA7321GP CDM-9
PHILIPS CDR950 AD1855
PHILIPS CDV496 TDA1541A – SAA7220P/B – TDA1542 CDM-10
PHILIPS DAC960 1 x TDA1541A It’s a DAC
PHILIPS LHH100M 1 x TDA1547 – SM5840 CDM-9
PHILIPS LHH200R 1 x TDA1547 (DAC7) CDM-9
PHILIPS LHH300 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH300R 1 x TDA1547 (DAC7) – SAA7350 CDM-9
PHILIPS LHH500 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH500R 1 x TDA1547 - SAA7350AGP - SM5803AP CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH600 TDA1547 (DAC7) CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH700 2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH800R 1 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH900R 1 x TDA1547 (DAC7) CDM-4/36 Metallic
PHILIPS LHH1000 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-1
PHILIPS LHH2000 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-0 / CDM-1
PINK TRIANGLE CARDINAL It’s a Transport Sanyo SF-91
PINK TRIANGLE CORDINAL 2 x TDA1547 Sanyo SF-91
PINK TRIANGLE DACAPO SAA7350 – DF1700 It’s a DAC
PINK TRIANGLE NUMERAL TDA1305T
PINK TRIANGLE ORDINAL 2 x TDA1547 It’s a DAC
PIONEER CDX-M80 2 x PCM63P – SM5813AF It’s a DAC
PIONEER CLD-77 1 x PCM56P
PIONEER CLD-99S 2 x PCM56P-J – SM5807EP
PIONEER CLD-1500 2 x AD1860N – PD0050
PIONEER CLD-1700 PD2026 – CXD2500
PIONEER CLD-1950 PD2026B
PIONEER CLD-3030 2 x PCM56P-J – SM5807EP
PIONEER DV-717 PE8001A
PIONEER P-D1 PCM52JG-V Same as Toshiba OPH-31
PIONEER PD-31 2 x PD2026A PEA1030 / PWY1013 Stable Platter
PIONEER PD-52 2 x PD2028B – PD0116A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-54 2 x PD2028B – PD0116A PEA1179 / PEA1285 Stable Platter
PIONEER PD-59 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-65 2 x PD2028B – PD0116A PEA1030 Stable Platter
PIONEER P-D70 CX20017 VWY-061 / VWY-063
PIONEER PD-71 2 x PCM58P-K – SM5803AP PWY1006 - Magnetic
PIONEER PD-73 2 x PCM63P-K PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-75 2 x PD2028A / B PWY1004 - Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-77 PD2028B Stable Platter
PIONEER P-D90 CX20017 VWY-061 / VWY-063
PIONEER PD-91 2 x PCM65 – YM3414 + PDE023 PWY1004 - Magnetic
PIONEER PD-93 2 x PCM63P-K – SM5813AP PWY1004 - Magnetic
PIONEER PD-95 2 x PD2028A / B PWY1004 - Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-101 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-102 PD2026A PEA1179
PIONEER PD-103 PD2026B PEA1179
PIONEER PD-104 PD2026B PEA1291
PIONEER PD-106 CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-117 CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-201 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-202 PD2026A PEA1179
PIONEER PD-203 PD2026B PEA1179
PIONEER PD-204 PD2026B PEA1291
PIONEER PD-206 CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-217 CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-306 PD2029A – CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-515 2 x PCM56P-J – SM5807EP PWY1010
PIONEER PD-717 2 x AD1860N-J – PD0036 PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-737 2 x PCM58P – SM5813AP PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-2000 2 x PCM58P-K – SM5803AP PWY1006 - Magnetic
PIONEER PD-3000 2 x PCM65 PWY1004 - Magnetic
PIONEER PD-4050 1 x PCM56P-L – CXD1130QZ PWY1010
PIONEER PD-4100 LC7881 – PD0034 PWY1009 / PWY1010
PIONEER PD-4500 PCM1700P – SM5840BP PEA1030
PIONEER PD-4550 PCM1700P-L – SM5840BP PEA1030
PIONEER PD-5000 2 x PCM58P-K PWY1004 - Magnetic
PIONEER PD-5010 CX20152 – CX23035 PWY-004
PIONEER PD-5030 CX20152 – CX23035 PWY-007
PIONEER PD-5050 1 x PCM56P – CXD1130QZ PWY1010
PIONEER PD-5100 2 x PCM56P – PD0034 PWY1010
PIONEER PD-5300 PCM56P-L – SM5818AP PWY1010
PIONEER PD-5500 PCM1700P PEA1030
PIONEER PD-5700 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-6010 CX20152 – CX23035 PWY-004
PIONEER PD-6030 CX20152 – CX23035 PWY-007
PIONEER PD-6050 1 x PCM56P-J – CXD1135QZ PWY1010
PIONEER PD-6070 1 x PCM56P-J – CXD1135QZ PWY1010
PIONEER PD-6100 2 x PCM56P PWY1010
PIONEER PD-6300 2 x PCM61P – PD0036 PWY1010
PIONEER PD-6500 PD7007 – SM5840AP PEA1030
PIONEER PD-7010 CX20152 PWY-004
PIONEER PD-7030 CX20152 – CX23034 PWY-007
PIONEER PD-7050 2 x PCM56P-J – SM5807BP PWY1010
PIONEER PD-7070 2 x PCM56P-J – SM5807EP PWY1010
PIONEER PD-7100 2 x PCM56P-J – PD0036 PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-7300 2 x PCM58P – SM5813AP PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-7500 PD7007 – SM5840AP PEA1030
PIONEER PD-7700 1 x PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-8030 CX20152 – CX23034 PWY-004
PIONEER PD-8070 TDA1541 PWY1010
PIONEER PD-8500 2 x PCM63P-J – SM5813AP PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-8700 2 x PD2026A PEA1030 / PWY1013 Stable Platter
PIONEER PD-9010X CX20152 – CX23034 PWY-004
PIONEER PD-9300 2 x PCM58P-K – SM5803AP PWY1006 - Magnetic
PIONEER PD-9700 2 x PD2028A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-D6 2 x PCM1738
PIONEER PD-D9 Wolfson WM8741 SACD
PIONEER PD-F705 PD2029A PEA1179
PIONEER PD-HL5 PE8001 – PD0236AD – CXD2507AQ PEA1335 Stable Platter
PIONEER PD-M53 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-M59 PD2029A PEA1179
PIONEER PD-M60 CX20152 PWY-006
PIONEER PD-M70 CX20152 PWY-006
PIONEER PD-M90X CX20152 PWY-006
PIONEER PD-M407 PD2026B – CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-M427 PD2026B – CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-M500 LC7881 – PD0034 PWY1009 / PWY1010
PIONEER PD-M501 PD2026A PEA1179
PIONEER PD-M640 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-M650 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-M700 2 x PCM56P-J – PD0036 PWY1009 / PWY1010
PIONEER PD-M701 PD2026A PEA1179
PIONEER PD-M801 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-M900 2 x PCM56P-J – PD0036 PWY1009 / PWY1010
PIONEER PD-M901 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-M910 2 x PCM58P-K PWY1009 / PWY1010
PIONEER PDR-04 AKM4321 Writer
PIONEER PDR-05 2 x PD2028B Writer – Stable Platter
PIONEER PDR-09 2 x PD2028B Writer – Stable Platter
PIONEER PDR-609 PCM1716 Writer
PIONEER PDR-W739 PCM1716 Writer
PIONEER PDR-W839 PCM1716 Writer
PIONEER PD-S06 2 x PCM1702-J – PD7009B – PD0236AD PEA1343 Stable Platter
PIONEER PD-S501 PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S502 PD2026B – CXD2500BQ PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S503 PD2029A – CXD2500BQ PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S504 PD2029A – CXD2500BQ PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S505 PD2029A – PD0236AD - CXD2507AQ PEA1291 Stable Platter
PIONEER PD-S506 PD2029A – CXD2507 PEA1335 Stable Platter
PIONEER PD-S507 PE8001A – PD0236AM - CXD2507AQ PEA1335 Stable Platter
PIONEER PD-S601 PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S602 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S603 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S604 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S605 PD2029A – PD0236AD - CXD2507AQ PEA1291 Stable Platter
PIONEER PD-S701 PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S702 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S703 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S705 PD2029A – PD0236AD - CXD2507AQ PEA1291 Stable Platter
PIONEER PD-S707 PE8001A – PD0236AD - CXD2507AQ PEA1335 Stable Platter
PIONEER PD-S801 2 x PD2028B – PD0116A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S802 2 x PD2028B – PD0116A PEA1179 / PEA1285 Stable Platter
PIONEER PD-S901 2 x PD2028B – PD0116A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S904 2 x PD2028B – PD7009A PEA1179 / PEA1285 Stable Platter
PIONEER PD-T01 PD2026B PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-T03 PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-T04 2 x PD2028B – PD0116A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-T05 2 x SAA7350GP – SM5840AP PWY1004 - Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-T06 2 x PD2028B PWY1004 - Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-T07 2 x PD2028B PWY1004 - Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-T09 2 x PD2028A / B PWY1004 - Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-UK3 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-UK5 2 x PD2028B – PD0116A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-X88 CX20152 – CX23035 PWY-007
PIONEER PD-X303 CX20152 – CX23035 PWY-004
PIONEER PD-X520 CX20152 – CX23035 PWY-007
PIONEER P-DX700 TD6705AP VWY-061 / VWY-063
PIONEER PD-X707 CX20152 – CX23035 PWY-004
PIONEER PD-X737 CX20152 – CX23035 PWY-007
PIONEER PD-Z71 LC7881 – CXD1135QZ PWY1010
PIONEER PD-Z82 LC7881 – CXD1130Q PWY1009 / PWY1010
PLINIUS CD-101 2 x PCM1704-J – DF1706E CD-ROM ASUS CD-S520
PMG 8800 E YM3020
PRIMARE CD21 2 x PCM1738 – DIR1703 DVD-ROM DVS DSL-710A
PRIMARE CD31 4 x PCM1704-K – DF1704 DVD-ROM DVS DSL-710A
PRIMARE D20 AKM4324 CDM 12.4
PRIMARE D20 Mk II AKM4324 KSS-213C
PRIMARE D30.2 4 x PCM1702-K – DF1704 CDM 12.4
PROCEED CDD It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
PROCEED CDP 2 x AD1864N-K – PMD100 CDM 12 Ind
PROCEED DAP 2 x AD1864N-K – PMD100 – CS8412-CP It’s a DAC
PROCEED MRC100 2 x PCM58P CDM-1 Mk II
PROCEED PCD 2 x PCM58P – SM5813AP CDM-1 Mk II
PROCEED PCD2 2 x PCM58P – SM5813AP CDM-1 Mk II
PROCEED PCD3 2 x PCM63P CDM-1 Mk II
PROCEED PDP 2 x PCM58P – SM5813APT It’s a DAC
PROCEED PDP2 2 x PCM58P – SM5813APT – YM3623B It’s a DAC
PROTON 830R 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
PROTON AC-300 Mk II TDA1541A Philips CDM
PROTON AC-423 LC78820
PROTON AC-424 TDA1311A
PROTON AC-620 TDA1541A CDM-4
PS AUDIO CD-1 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
PS AUDIO DIGILINK II PCM1702 + HDCD It’s a DAC
PS AUDIO DIGITAL LINK TWO 2 x AD1860N-K – YM3434 - YM3623B It’s a DAC
PS AUDIO DIGITAL LINK III PCM1798 – CS8416 It’s a DAC
PS AUDIO LAMBDA It’s a Transport CDM-9 Pro
PS AUDIO LAMBDA 2 It’s a Transport CDM-9 Pro
PS AUDIO REFERENCE LINK II UA D20400A + 2 x AD1860N-K It’s a DAC
PS AUDIO SUPERLINK TWO 2 x AD1860N-K - SM5813APT - YM3623B It’s a DAC
PS AUDIO SUPERLINK THREE 2 x PCM63P – PMD100 It’s a DAC
PS AUDIO ULTRALINK UltraAnalog D20400A – SM5803AP It’s a DAC
PS AUDIO ULTRALINK TWO UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
QUAD 66 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4
QUAD 67 CS4328-KP – SAA7310GP CDM-9/44
QUAD 77 CS4328 CDM 12.4
QUAD 99 CS4396 VAM 1250
RADMOR 5450 TDA1543A CDM-4/19
RAYSONIC CD128 PCM1732 KSS-213
RAYSONIC CD168 2 x PCM1792 VAM 1202
REALISTIC CD-1000 PCM53JP-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi HOP-M14
REGA APOLLO Wolfson WM8740
REGA JUPITER 2000 Wolfson WM8740 KSS-213
REGA PLANET PCM1710U KSS-240A
REGA PLANET 2000 Wolfson WM8716 KSS-213B
REGA SATURN 2 x Wolfson WM8740
RESOLUTION AUDIO Opus 21 4 x PCM1704 DVD-ROM DVS DSL-710A
RESOLUTION AUDIO Quantum UltraAnalog D20400A + HDCD It’s a DAC
RESTEK EPOS 2 x PCM1704-K – PMD100 Philips CD-Pro (VAM 1252)
RESTEK RADIANT 1 x PCM56P-J – SM5807
REVOX B 126 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-1 / CDM-4
REVOX B 225 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-0 / CDM-1
REVOX B 226 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-1
REVOX B 226 Mk II / Signature TDA1541A – SAA7220P/B CDM-1
REVOX B 226 S / E TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
REVOX C 221 TDA1305T – SAA7350 CDM-4
REVOX E 426 TDA1547 (DAC7) – TDA1307 VAM 1205
REVOX H 2 SAA7323GP CDM-4
ROKSAN ATTESSA DP3P CS4328
ROKSAN CASPIAN TDA1305T Sanyo SF-P1
ROKSAN KANDY KC-1 PCM1716 Sony KSS
ROKSAN KANDY KC-1 Mk III PCM1730E Sanyo SF-P101N
ROKSAN ROK-DP1 It’s a Transport Sanyo SF-90
ROTEL RCD-02 PCM1732U KSS-213C
ROTEL RCD-06 PCM1716 KSS-213
ROTEL RCC-955 PCM69
ROTEL RCD-820 TDA1541
ROTEL RCD-850 PCM54HP MLP-3C
ROTEL RCD-855 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
ROTEL RCD-856BX SAA7323
ROTEL RCD-865BX SAA7323 CDM-4
ROTEL RCD-870 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
ROTEL RCD-940BX LC78820M – LC78840M (filter) Sanyo SF-P1
ROTEL RCD-945AX SAA7341GP T CDM-4
ROTEL RCD-950 TDA1305A KSS-210A
ROTEL RCD-951 PCM69AP – PMD100 KSS-213
ROTEL RCD-955 TDA1541 CDM-4
ROTEL RCD-955AX TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
ROTEL RCD-961 PCM1732U KSS-213
ROTEL RCD-965BX SAA7323GP – SAA7220P/B CDM-4/19
ROTEL RCD-970BX 1 x TDA1305T CDM-9
ROTEL RCD-971 2 x PCM63P – PMD100 KSS-213
ROTEL RCD-975 2 x TDA1305T CDM-9
ROTEL RCD-990 2 x PCM63P – PMD100 CDM-9 Pro
ROTEL RCD-991 2 x PCM63P – PMD100 KSS-213
ROTEL RCD-1070 PCM1732U KSS-213C
ROTEL RCD-1072 PCM1732 KSS-213C
ROTEL RDD-980 It’s a Transport CDM-9
ROTEL RDP-980 AK4328-VP – CS8412-CP It’s a DAC
SABA CD-1015 PCM56P KSS-123A ?
SABA CDP 380 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
SABA CDP 480 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
SAE D102 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
SAE D103 TDA1541 CDM-2 / CDM-4
SAMSUNG CD-42 LC7881 Samsung SOH-OT1
SANSUI CD-200 KDA0316 (Samsung)
SANSUI CD-a7 SM5874AM KSS-210A
SANSUI CD-a317R 2 x MN6474M KSS-240A
SANSUI CD-a507 2 x PCM1702 KSS-213B
SANSUI CD-a607 2 x PCM1704U – PMD100 KSS-213
SANSUI CD-a617DR MN6474M KSS-152 - Magnetic
SANSUI CD-a707 1 x PCM54HP-J – SM5806P Sansui S-706HB / 18734900
SANSUI CD-a707i 2 x PCM56P-S – CXD1088 KSS-152A
SANSUI CD-a717DR 2 x MN6474M – YM7402 KSS-152 - Magnetic
SANSUI CD-a717EXTRA 1 x MN6471M KSS-152 - Magnetic
SANSUI CD-a907 2 x PCM56P-S – SM5804B Sansui S-706HB / 18734900
SANSUI CD-E910 2 x PCM56P
SANSUI CD-V550 TD6709 KSS-123A
SANSUI CD-V1000 PCM56 KSS-210A
SANSUI CD-X105 YM3020 – YM3805 Sanyo
SANSUI CD-X217 MN6474M – CXD1167Q KSS-150A / KSS-210A
SANSUI CD-X301i LC7881 – CXD1135QZ KSS-210A
SANSUI CD-X311 MN6471M / MN6623 – CXD1125QZ KSS-210A
SANSUI CD-X501i 2 x PCM56P – SM5807BP KSS-150A
SANSUI CD-X510M LC7881 – CXD1135Q KSS-150A / KSS-210A
SANSUI CD-X701 1 x PCM54HP-J – SM5806P Sansui S-706HB / 18734900
SANSUI CD-X701i 2 x PCM56P-S – CXD1088 KSS-152A
SANSUI CD-X711 1 x MN6471M KSS-152 - Magnetic
SANSUI CD-X901 2 x PCM56P-S – SM5804B Sansui S-706HB / 18734900
SANSUI PC-V300 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
SANSUI PC-V500 2 x TDA1540D – SAA7030
SANSUI PC-V1000 2 x TDA1540D – SAA7030
SANYO CP 489 LC7881 Sanyo SF-P1
SANYO CP 900 CX20152 Sanyo SF
SANYO CP 6150 CX20152 Sanyo SF
SANYO CP 6155 LC7880 Sanyo SF-86
SANYO CP 7150 LC7880 Sanyo SF-86
SANYO CP 8500 2 x PCM56P-L – PD0029 Sanyo SF-88
SANYO DAD 8 CX20017 / PCM51JG-V 4 180T00271 (Toshiba OPH-31)
SANYO DAD M15 2 x TDA1540D – SAA7030 Same as Toshiba OPH-32
SCHNEIDER CD 1005 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
SCHNEIDER CD 1104 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
SCHNEIDER CD 6200 InConcert PCM56P KSS-152A
SCHNEIDER CDP7100 Sanyo LC7881M / Hitachi HA12108MP Sanyo SF-88
SCHNEIDER CDP7101 Sanyo LC7881M / Hitachi HA12108MP Sanyo SF-88
SCHNEIDER CDP7102 Sanyo LC7881M / Hitachi HA12108MP Sanyo SF-88
SCHNEIDER CDP7402 1 x PCM56P KSS-152A
SCHNEIDER CDP7500 CX20133 – CX23035 KSS-123A
SCHNEIDER CDP8000 PCM53JG-V
SEG CD200 YM3020
SENCOR S-334 YM3020 – YM3805 Hitachi HOP-M14
SENTEC DIANA 2 x PCM63P – DF1700P – CS8412 It’s a DAC
SHANLING CD-50 CS4390 CDM 12.10
SHANLING CD100 PCM1738 VAM 12
SHANLING CD300 2 x PCM1794 CDM 12.10
SHANLING CD500 4 x PCM1704U-K – SM5847 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SHANLING CD-A10T PCM1732 CDM 12
SHANLING CD-A24 4 x PCM1704 – PMD200 CDM 12.10
SHANLING CD-S100 PCM1732 CDM 12.10
SHANLING CD-S100 Mk II PCM1738 CDM 12.10
SHANLING CD-T80 PCM1738 CDM 12.10
SHANLING CD-T100 4 x PCM1704 – PMD200 CDM 12.10
SHANLING CD-T100SE 2 x PCM1792 VAM 1201
SHANLING CD-T150 2 x PCM1794 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SHANLING CD-T200 PCM1738 – CXD2753 SACD Sony KHM-280AAA
SHANLING CD-T300 8 x PCM1704-K – SM5847AF Philips CDM-4
SHANLING DAC-1 4 x PCM1704 – PMD200 – CS8420-CS It’s a DAC
SHANLING HDCD-S12 PCM1732 CDM 12.10
SHANLING SCD300 SACD PCM1792 – CXD2753 Sony KHM-280A
SHANLING SCD-S300 SACD PCM1738 SACD
SHANLING SCD-T200 SACD PCM1738 – CXD2753R Sony KHM-280A
SHARP DX-3 CX20017 Sharp RCTRH0050AFZZ
SHARP DX-A1 Sharp IR3K16AM
SHARP DX-112 Sharp IR3K16BM
SHARP DX-450 LC7880 Sharp RCTRH8108
SHARP DX-500 CX20017 Sharp RCTRH0051AF
SHARP DX-650 LC7880 Sharp RCTRH8112
SHARP DX-SX1 PCM1716 Sony
SHENG YA CD-S3 PCM1732 CDM 12
SHENG YA CD-S10 PCM1732 CDM 12
SHERWOOD CD-1 TDA1547 – SM5813 – SAA7350 CDM-9 Pro
SHERWOOD CD-772 AD1852
SHERWOOD CD-880 2 x AD1862 KSS-213C
SHERWOOD CD-980 2 x PCM1702-K
SHERWOOD CD-1060C µPD6372CX – SM5807 KSS-210A
SHERWOOD CD-1160R PCM56
SHERWOOD CD-1192R YM4113B
SHERWOOD CD-3020 SM5871AN KSS-210A
SHERWOOD CD-4010R 2 x AD1861 KSS-210A
SHERWOOD CD-4030R SAA7350BS – YM3433
SHERWOOD CD-5090R CXD2587Q KSS-213B
SHERWOOD CD-7080R 2 x PCM1702-K
SHERWOOD CDC-2000C µPD6376
SHERWOOD CDC-2010RC µPD6376
SHERWOOD CDP-100 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
SHERWOOD CDP300R 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
SHERWOOD CDP301R TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
SHERWOOD CDP310R 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
SIEMENS RW 725 CX20017 / PCM51JG-V 4 180T00271 (Toshiba OPH-31)
SIEMENS RW 726 YM3015
SIGTONE SHEK D1 TDA1543A – CS8412-IS It’s a DAC
SIGTONE SHEK D2 TDA1545A – CS8412-IS It’s a DAC
SIMAUDIO MOON ANDROMEDA PCM1704U-K – DF1704 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SIMAUDIO MOON ECLIPSE 4 x PCM1704-K – DF1704 - PMD100 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SIMAUDIO MOON EQUINOX PCM1730E Philips L1210
SIMAUDIO MOON NOVA 2 x PCM1704-J – DF1704 Philips CD-Pro (VAM 1252)
SIMAUDIO MOON SUPERNOVA PCM1798 Philips
SONIC FRONTIERS ANTHEM 2 x PCM1702 – PMD100 KSK-2000A
SONIC FRONTIERS Processor 3 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SONIC FRONTIERS SFCD-1 UltraAnalog D20400A – PMD100 CDM 12.4
SONIC FRONTIERS SFD-1 UltraAnalog D20400A – SM5803APT It’s a DAC
SONIC FRONTIERS SFD-1 Mk II UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SONIC FRONTIERS SFD-2 2 x UltraAnalog D20400A – SM5803AP It’s a DAC
SONIC FRONTIERS SFD-2 Mk II 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SONIC FRONTIERS Transdac 2 x PCM1702-J – DF1700P It’s a DAC
SONIC FRONTIERS Transport 1 It’s a Transport CDM 12 Ind
SONIC FRONTIERS Transport 3 It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
SONNETEER BYRON AKM2496 – CS8412-CP CDM 12.1
SONY CDP-25 PCM54HP KSS-120C
SONY CDP-35 PCM54HP – CX23035 KSS-120C
SONY CDP-38 LC7880 KSS-150A
SONY CDP-40 1 x PCM54HP-J – CX23035 KSS-121A / KSS-123A
SONY CDP-45 PCM54HP KSS-121A
SONY CDP-48 LC7880 KSS-150A
SONY CDP-50 PCM54HP-J KSS-123
SONY CDP-55 PCM54HP-J KSS-121A / KSS-123A
SONY CDP-65 PCM54HP-J KSS-121A / KSS-123A
SONY CDP-68 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-150A
SONY CDP-70 CX20017 KSS-122A
SONY CDP-101 CX20017 KSS-100A
SONY CDP-102 CX20152 Sony BU-1
SONY CDP-103 CX20152 – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-111 CX20017 KSS-100A
SONY CDP-195 CXD2552AQ – CXD2554P KSS-240A
SONY CDP-203ES CX20152 – CX23034 KSS-123A
SONY CDP-205ESD PCM56P-J – CX23034 KSS-150A
SONY CDP-207ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-150A
SONY CDP-208ESD 2 x PCM56P KSS-150A
SONY CDP-209ES CXD2552Q – CXD2551P KSS-240A
SONY CDP-211 CXD2565M – CXD2515Q KSS-240A
SONY CDP-222ES 2 x PCM56P-J – CX23034 KSS-151A
SONY CDP-222ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-227ESD (Old ver.) 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-227ESD (New ver.) 2 x TDA1541A-R1 – CXD1144 KSS-151A
SONY CDP-228ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-250 CXD1161P – CXD1162 KSS-150A
SONY CDP-255 LC7880 KSS-150A
SONY CDP-270 LC7881 KSS-210A
SONY CDP-291 TDA1543A – CXD2554M KSS-240A
SONY CDP-295 CXD2552AQ – CXD2554P KSS-240A
SONY CDP-297 CXD2561BM C-Pulse – CXD2560M KSS-240A
SONY CDP-301V TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-302ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-303ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-303ESII CX20152 Sony BU-1C
SONY CDP-307ESD 1 x TDA1541A – CXD1088A KSS-150A
SONY CDP-308ESD PCM58P – CXD1244 KSS-210A
SONY CDP-311 CXD2565M – CXD2515Q KSS-240A
SONY CDP-313 CXD2565M KSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-315 CXD2565M KSS-240A
SONY CDP-333ES CXD2562 KSS-240A
SONY CDP-333ESA 1 x CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-333ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-333ESJ 1 x CXD2562Q – CXD2567M KSS-272A
SONY CDP-337ESD 2 x TDA1541A – CXD1144 KSS-190A
SONY CDP-338ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-361 CXD2565 KSS-240A
SONY CDP-390 TDA1543A – CXD2551 KSS-210A
SONY CDP-391 TDA1543A – CXD2554M KSS-240A
SONY CDP-395 CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-397 CXD2561BM C-Pulse – CXD2560M KSS-240A
SONY CDP-400 CX20017 KSS-100A
SONY CDP-411 CXD2565M – CXD2515Q KSS-240A
SONY CDP-450 CXD1161P – CXD1162 KSS-150A
SONY CDP-470 CXD1161P – CXD2550 KSS-210A
SONY CDP-490 2 x PCM56P – CXD2554P KSS-210A
SONY CDP-491 CXD2552AQ – CXD2554P KSS-240A
SONY CDP-497 CXD2561BM C-Pulse – CXD2560M KSS-240A
SONY CDP-501ES CX20017 KSS-100A
SONY CDP-502ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-502ES II 2 x PCM53JP-V-K Sony BU-1C
SONY CDP-505ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-507ESD 2 x TDA1541A-R1 – CXD1144 KSS-151A
SONY CDP-508ESD 2 x PCM58P-1 – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-510 PCM56P KSS-210A
SONY CDP-511 CXD2565M – CXD2515Q KSS-240A
SONY CDP-520ES CX20152 Sony BU-1
SONY CDP-552ESD CX20152 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-552ESD II 2 x PCM53JP-V-K – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-553ESD 2 x PCM53JP-V-K – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-555ESA 1 x CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-555ESD 1 x TDA1541A – CXD1088Q Sony BU-1E
SONY CDP-555ESJ 1 x CXD2562Q – CXD2567M KSS-272A
SONY CDP-557ESD 2 x PCM64P – CXD1144 KSS-190A
SONY CDP-561 CXD8505Q KSS-213B
SONY CDP-590 2 x PCM56P – CXD2554P KSS-210A
SONY CDP-591 CXD2552AQ – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-597 CXD2561AM C-Pulse – CXD2560M KSS-240A
SONY CDP-605ESD TDA1541 – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-608ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-610ES CX20017 KSS-100A
SONY CDP-620ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-620ES II 2 x PCM53JP-V-K Sony BU-1C
SONY CDP-650ESD PCM53JP / CX20152– CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-650ESD II 2 x PCM53JP-V-K – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-670 2 x PCM56P – CXD2550 KSS-210A
SONY CDP-690 (Old ver.) 2 x AD1860N – CXD2551 KSS-240A
SONY CDP-690 (New ver.) 1 x CXD2552Q – CXD2554P KSS-240A
SONY CDP-701ES 2 x CX890 / CX20017 KSC-100A (Toshiba OPH-31)
SONY CDP-705ESD 1 x TDA1541A – CXD1088Q Sony BU-1E
SONY CDP-707ESD 2 x PCM64P – CXD1144 KSS-190A
SONY CDP-710 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-750 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-770 2 x PCM56P – CXD2550 KSS-210A
SONY CDP-771 CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-777ESA 2 x CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-777ESJ 2 x CXD2562Q KSS-272A
SONY CDP-790 (Old ver.) 2 x AD1860N-T – CXD2551P KSS-240A
SONY CDP-790 (New ver.) 1 x CXD2552Q – CXD2551P KSS-240A
SONY CDP-791 CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-797 CXD2561AM-1 C-Pulse – CXD2560M KSS-240A
SONY CDP-910 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-911 CXD2562Q – CXD2567M KSS-240A
SONY CDP-915 CXD2562Q KSS-240A
SONY CDP-950 1 x TDA1541A – CXD1088A KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-970 2 x PCM58P-1 – CXD1244 KSS-210A
SONY CDP-990 (Old ver.) 4 x AD1860N-K – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-990 (New ver.) 1 x CXD2552Q-3 – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-991 CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-2700 2 x AD1860N – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-C5M 1 x PCM56P KSS-210A
SONY CDP-C100 TDA1541A KSS-210A
SONY CDP-CA70ES CXD8505BQ + CXA8055M KSS-213B
SONY CDP-CA80ES CXD8505BQ + CXA8055M KSS-213B
SONY CDP-CE315 CXD8567AM KSS-213B
SONY CDP-CE515 CXD8567AM – CXD2545Q KSS-213BA
SONY CDP-D500 2 x PCM1702-J – SM5843 KSS-213B
SONY CDP-M7 PCM1710U KSS-213B
SONY CDP-M11 CXD2552 – CXD2554 (filter) KSS-240A
SONY CDP-M12 TDA1543 KSS-210A / KSS-240A
SONY CDP-M18 TDA1543A – CXD2554P KSS-240A
SONY CDP-M20 1 x PCM56P – CXD1135Q KSS-150A
SONY CDP-M25 LC7881 KSS-150A
SONY CDP-M30 1 x PCM56P – CXD1135Q KSS-150A
SONY CDP-M31 CXD2552 KSS-240A
SONY CDP-M35 CXD1161 – CXD1162 KSS-150A
SONY CDP-M46 CXD2565M – CXD2515Q KSS-240A
SONY CDP-M49 2 x PCM56P KSS-210A
SONY CDP-M51 CXD2552Q KSS-240A
SONY CDP-M69 2 x PCM56P KSS-240A
SONY CDP-M70 PCM56P – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-M75 TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-M77 PCM56P – CXD2550P KSS-150A
SONY CDP-M79 2 x AD1860N – CXD2551P KSS-240A
SONY CDP-M95 TDA1541 – CXD1088 KSS-150A / KSS-210A
SONY CDP-M97 PCM56P – CXD2550P KSS-150A
SONY CDP-MS1 CXD8594 + CXA8042AS KSS-274A / KSS-240A
SONY CDP-R1 It’s a Transport – CXD1125 KSS-190A
SONY DAS-R1 2 x TDA1541A-S1 – CXD1144 It’s a DAC
SONY CDP-R1A It’s a Transport KSS-151A
SONY DAS-R1A 2 x CXD2552Q - CXD1244 - CXD2900 It’s a DAC
SONY CDP-R3 2 x CXD2552Q KSS-151A
SONY CDP-S37 Sanyo LC9600 KSS-211A
SONY CDP-S207 Sanyo LC9600 KSS-211A
SONY CDP-X7ESD 2 x PCM58P-S – CXD1244 KSS-190A
SONY CDP-X33ES 1 x CXD2552Q – CXD1244 KSS-270A / KSS-151A
SONY CDP-X55ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-270A / KSS-151A
SONY CDP-X77ES 2 x CXD2552Q-1 – CXD1244 KSS-280A
SONY CDP-X111ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-X202ES CXD2562Q – CXD2567M KSS-240A
SONY CDP-X222ES 2 x CXD2552Q-3 – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-X229ES CXD2562Q KSS-240A
SONY CDP-X303ES 1 x CXD2562Q – CXD2567M KSS-272A
SONY CDP-X333ES 2 x CXD2552Q-2 – CXD1244 KSS-271A
SONY CDP-X339ES 1 x CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-X505ES 1 x CXD2562Q – CXD2567M KSS-272A
SONY CDP-X555ES 2 x CXD2552Q-2 – CXD1244 KSS-271A
SONY CDP-X559ES 1 x CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-X707ES 2 x CXD2562Q KSS-272A
SONY CDP-X777ES 2 x CXD2552BQ – CXD1244 KSS-281A
SONY CDP-X779ES 2 x CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-X900 CXA8042 KSS-313A
SONY CDP-X3000 CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-X5000 CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-274A
SONY CDP-XA1ES CXD8505Q – CXD2515Q KSS-213B / KSS-240A
SONY CDP-XA2ES CXD2562Q + 2 x CXA8042S KSS-213B
SONY CDP-XA3ES CXD2562Q + 2 x CXA8042S KSS-240A
SONY CDP-XA5ES CXD2562Q + 2 x CXA8042S Fixed Pick-Up KSS-273A
SONY CDP-XA7ES CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-273A
SONY CDP-XA20ES CXD8505BQ + 2 x CXA8042AS KSS-213B
SONY CDP-XA30ES CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-213B
SONY CDP-XA50ES CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-273A / B
SONY CDP-XA55ES CXD8594Q + CXA8042S - CXD8762Q Fixed Pick-Up KSS-273B
SONY CDP-XA555ES CXD8762Q - CXD9521Q - CXA8042AS Fixed Pick-Up KSS-273B
SONY CDP-XB630 CXD8567AM – CXA2568M KSS-213BA
SONY CDP-XB720E CXD8735N – CXA2568M KSS-213BA
SONY CDP-XB740E CXD9556Q – CXD2585Q Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XB820 CXD8735N – CXA2568M KSS-213B
SONY CDP-XB920 CXD8735N + CXA8055M
SONY CDP-XB930 CXD8735N - CXA8055M - CXA2568 Fixed Pick-Up KSS-213BA
SONY CDP-XE200 CXD8567AM – CXD2545Q Sony CDM14 – KSS-213B
SONY CDP-XE220 CXD2529Q – CXA1992AR Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE270 CXD2587Q – CXA2581N KSS-213C
SONY CDP-XE300 CXD8567AM – CXD2545Q Sony CDM14 – KSS-213B
SONY CDP-XE310 CXD8567 Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE320 CXD2529Q – CXA1992AR Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE330 CXD2529Q Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE370 CXD2587Q – CXA2581N PXR-104X / KSS-213C
SONY CDP-XE500 CXD8567AM – CXD2545Q Sony CDM14 – KSS-213B
SONY CDP-XE520 CXD8567AM – CXD2585Q Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE530 CXD8567AM – CXD2585Q Sony CDM14 – KSS-213BA
SONY CDP-XE570 CXD2587Q – CXA2581N PXR-104X (1-796-033-11)
SONY CDP-XE700 CXD8567AM – CXD2545Q Fixed Pick-Up – KSS-213B
SONY CDP-XE800 CXD8505BQ Fixed Pick-Up – KSS-213B
SONY CDP-XE900 CXD8505BQ + CXA8055M Fixed Pick-Up – KSS-213B
SONY DAS-702ES 2 x PCM53 It’s a DAC
SONY DAS-703ES 2 x PCM53JP-I-K – CXD1058 It’s a DAC
SONY SCD-XB790 CXD9709Q
SOUNDSTREAM DAC-1 1 x PCM67P – DF1700P – YM3623B It’s a DAC
SOUNDWAVE CD1100 LC7881
SPECTRAL SDR-1000 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
SPECTRAL SDR-2000 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SPECTRAL SDR-3000 It’s a Transport VRDS CMK-2 – KSS-151A
SPECTRAL SDR-4000 2 x AD1853 – PMD100 TEAC VRDS
SPHINX MYTH 9 TDA1305 CDM 12
SPHINX PROJECT 32 4 x PCM1704 – PMD100 CDM 12.4
STAX CDP QUATTRO PCM54HP MLP-3C
STAX CDP QUATTRO II PCM56P – YM3414
STAX DAC-TALENT 2 x PCM63P – SM5803 It’s a DAC
STAX DAC-TALENT BD 4 x PCM1702 – SM5843 – YM3623B It’s a DAC
STAX DAC-X1T 2 x UltraAnalog D20400 – SM5803 It’s a DAC
STUDER A725 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-0 / CDM-1
STUDER A727 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
STUDER A730 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-3
STUDER D730 TDA1547 (DAC7) – SM5813APT CDM-4/36 Pro Metallic
STUDER D731 TDA1547 (DAC7) – SM5813APT CDM-4/36 Pro Metallic
STUDER D732 TDA1305T CDM-4 Pro
SUGDEN CD21SE TDA1547 (DAC7)
SUGDEN CDT1 TDA1541
SUGDEN MASTER TDA1549 CDM 12.1
SUGDEN MASTERCLASS TDA1541A-S1-Crown – SAA7220P/B CDM 12.1
SUGDEN OPTIMA TDA1543
SUGDEN SDA-1 TDA1541A-S1 (Single Crown) It’s a DAC
SUGDEN SDT-1 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-9/44
SYLVANIA CD1460 TDA1541 CDM-2
SYLVANIA CD1473 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
SYLVANIA FDC303 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
SYLVANIA FDD304 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
T+A CD1000 AC TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/29
T+A CD1200R TDA1547 CDM-9
T+A CD1210R SM5864AP CDM 12.3
T+A CD1220R 2 x SM5864AP + 2 x PCM63P-K CDM 12.4
T+A CD1230R 2 x AD1853 VAM 1250
T+A CD1240R 2 x SM5864AP + 2 x PCM63P-K VAM 1250
T+A CD1400AC SM5864 CDM-9 Pro
T+A CD1500R SM5864AP + PCM1702-K CDM-9
T+A CD3000R SM5864AP + PCM1702-K CDM-9
TAG McLAREN CD20R CS4329 CDM 12.4
TAG McLAREN F3 CDT20 It’s a Transport CDM 12.4
Talk Electronics Thunder 2 CS4390 Sony CDM14 (KSS-213BA)
Talk Electronics Thunder 3 CS4390 Sony CDM14 (KSS-213BA)
TANDBERG TCP 3015A 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-2
TANDBERG TCP 3015A 16 bit TDA1541 – SAA7220 CDM-2
TASCAM CD-201 MN6474 KSS-210A
TASCAM CD-301 MN6474M KSS-210A
TASCAM CD-401 2 x PCM54HP KSS-151A
TASCAM CD-401 Mk II SAA7350AGP – SM5840AP KSS-151A
TASCAM CD-501 2 x PCM53JP-V – CX23034 MLP-3C
TASCAM CD-701 2 x PCM54HP – CXD1162 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC C-1D PCM1710U
TEAC CD-5 SAA7350 – SM5840AP KSS-210A
TEAC CD-P1100 TDA1305 Sanyo SF-91
TEAC CD-P1440R µPD63711 Sanyo SF-P101
TEAC CD-P1450 µPD63711 Sanyo SF-P101
TEAC CD-P1820 PCM1710
TEAC CD-P3000 MN6474M KSS-150A / KSS-210A
TEAC CD-P3500 SAA7350 KSS-210A
TEAC CD-P4500 SAA7350GP – SM5840AP KSS-210A
TEAC CD-Z500 2 x TDA1541A – PD0050 KSS-150A
TEAC CD-Z5000 2 x TDA1541A – PD0050 KSS-210A
TEAC CPD3450SE YDC103
TEAC D-1 ESOTERIC 2 x PCM64P It’s a DAC
TEAC P-1 ESOTERIC It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
TEAC D-01 ESOTERIC 8 x PCM1704 It’s a DAC
TEAC P-01 ESOTERIC It’s a Transport VRDS-NEO
TEAC D-2 ESOTERIC 4 x PCM1701P-K It’s a DAC
TEAC P-2 ESOTERIC It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC D-3 ESOTERIC 8 x AD1862N-J – SM5843AP It’s a DAC
TEAC D-03 ESOTERIC 8 x AD1955 It’s a DAC
TEAC P-03 ESOTERIC It’s a Transport VRDS-NEO
TEAC D-70 ESOTERIC 4 x PCM1704 It’s a DAC
TEAC P-70 ESOTERIC It’s a Transport – CXD2545Q VRDS CMK-3-S – KSS-151A
TEAC D-500 2 x TDA1541A-S1 – SM5813 It’s a DAC
TEAC P-500 It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
TEAC D-700 4 x AD1862N – SM5813APT It’s a DAC
TEAC P-700 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC D-T1 2 x TDA1547 (DAC7) + 2 x SAA7350 It’s a DAC
TEAC P-2S ESOTERIC It’s a Transport – CXD1125 VRDS CMK-2 – KSS-151A
TEAC P-30 ESOTERIC It’s a Transport – CXD2500AQ VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC PD-11 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
TEAC PD-155mk2 Y3015
TEAC PD-160 TC9218F 9A0102660
TEAC PD-175 Y3015
TEAC PD-365 LC7881 – YM7121B Sanyo SF-90
TEAC PD-435 LC97000 Sanyo SF-90
TEAC PD-H300C TC9462F KSS-213
TEAC PD-H500C PCM69AP – SM5841AP KSS-213
TEAC S-Z1 ESOTERIC CS4398 VRDS-NEO
TEAC VRDS-7 2 x SAA7350GP – SM5840AP VRDS CMK-4 – KSS-240A
TEAC VRDS-8 4 x PCM1702 – SM5843AP VRDS CMK-4.5
TEAC VRDS-9 4 x PCM1702 – SM5840 VRDS CMK-4.2
TEAC VRDS-10 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840AP VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-10SE 2 x TDA1547 + 2 x SAA7350 - SM5840 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-20 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-25 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-25X / XS 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-50 NSdap FN1241 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-T1 It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-240A
TEAC X-1 ESOTERIC 4 x AD1862N-J – SM5813AP VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC X-1S ESOTERIC 4 x AD1862N-J – SM5813APT VRDS CMK-2 – KSS-151A
TEAC X-01 ESOTERIC 8 x PCM1704 – SM5847AF VRDS-NEO
TEAC X-03 ESOTERIC 4 x PCM1704 VRDS-NEO
TEAC ZD-700 1 x PCM53
TEAC ZD-880 2 x PCM54HP
TEAC ZD-900 2 x PCM54HP KSS-151A
TEAC ZD-3000 2 x PCM53JP-V – CX23034 MLP-3C
TEAC ZD-4000 2 x PCM53JP-V – CX23034 MLP-3C
TEAC ZD-5000 2 x PCM53
TEAC ZD-6000 2 x PCM53JP-V – CX23034 MLP-3C
TEAC ZD-7000 2 x PCM64P MLP-3C
TECHNICS SL-P1 PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-P2 PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-P3 PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-P7 AN6806 (Matsushita 16 Bit) SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-P8 AN6806 (Matsushita 16 Bit) SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-P10 AN6806 (Matsushita 16 Bit) Technics SRUD010N01Z
TECHNICS SL-P50 2 x AN6806 / 2 x PCM53JP-V Technics SRLP007N04A
TECHNICS SL-P75 AN6806 (Matsushita 16 Bit) SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-P100 1 x PCM54HP SZZP1084 / SOAD20A
TECHNICS SL-P110 PCM54HP – MN6618A (filter) SOALP1200
TECHNICS SL-P111 PCM55HP SOALP1200 KM3
TECHNICS SL-P115 PCM54HP – MN6618A (filter) SOALP1200
TECHNICS SL-P120 PCM54HP SOALP1200
TECHNICS SL-P170 MN6474 – MN6625 SOAD70A
TECHNICS SL-P202A MN6471 – MN6625 CDM-4/19
TECHNICS SL-P210 1 x PCM54HP SOALP1200
TECHNICS SL-P212A MN6471 CDM-4/19
TECHNICS SL-P220 1 x PCM54HP SOALP320 / SOAD32A
TECHNICS SL-P272A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-P277A MN6474 – MN6625 CDM-4/19
TECHNICS SL-P300 1 x PCM54HP SZZP1084 / SOAD20A
TECHNICS SL-P310 1 x PCM54HP SOALP1200
TECHNICS SL-P320 1 x PCM54HP-J SOALP320 / SOAD32A
TECHNICS SL-P333 MN6623 MASH – MN6625 SOAD70A
TECHNICS SL-P350 2 x PCM56P-J – YM3404B SOAD60A
TECHNICS SL-P370 MN6474 – MN6625 SOAD70A
TECHNICS SL-P377A MN6474 – MN6625 CDM-4/19
TECHNICS SL-P500 1 x PCM54HP-K SZZP1084 / SOAD20A
TECHNICS SL-P520 1 x PCM54HP-J – MN6618A (filter) SOALP1200
TECHNICS SL-P550 2 x PCM56P-J – YM3404B SOAD60A
TECHNICS SL-P555 MN6471 – MN6625 SOAD70A
TECHNICS SL-P720 PCM54HP-K – MN6618A (filter) SOALP1200
TECHNICS SL-P770 2 x PCM56P-J + 2 x PCM56P – YM3404B SOAD60A
TECHNICS SL-P777 MN6471 – MN6622 SOAD70A
TECHNICS SL-P990 4 x PCM56P-J – YM3404B SOAD60A
TECHNICS SL-P999 4 x PCM56P-J – SM5813AP SOAD70A
TECHNICS SL-P1000 2 x PCM54HP-M – MN51005PDN SOALP320 / SOAD32A
TECHNICS SL-P1200 2 x PCM54HP-M – MN51005PON SOALP1200
TECHNICS SL-P1300 4 x PCM56P-K + 2 x MB671431 SOALP1200
TECHNICS SL-P2000 2 x MN64731 + MASH MN64732 SOAD70A
TECHNICS SL-PA10 It’s a Transport SOAD70A
TECHNICS SL-PD687 MN66271RA RAE0150Z (Panasonic)
TECHNICS SL-PD887 MN662741RH Panasonic
TECHNICS SL-PD987 MN662712RA Panasonic
TECHNICS SL-PG3 MN662790RSC Panasonic
TECHNICS SL-PG4 MN662790RSC Panasonic
TECHNICS SL-PG5 MN662790RSC Panasonic
TECHNICS SL-PG350 MN662746 Panasonic RAE0150Z
TECHNICS SL-PG360A MN662713RG1 CDM 12.1
TECHNICS SL-PG380A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PG400A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG440A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG450 MN662746 Panasonic RAE0150Z
TECHNICS SL-PG460A MN662713RG1 CDM 12.1/05
TECHNICS SL-PG480A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PG490 MN662713RG1 RAE1100Z / CDM 12
TECHNICS SL-PG500A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG520A MN6474 – MN6626 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG540A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG580A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PJ1 1 x PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-PJ2 1 x PCM53JP-V SRLP007N01A / SRLP007N03A
TECHNICS SL-PJ11 PCM54HP-J SZZP1084 / SOAD20A
TECHNICS SL-PJ20 PCM54HP SOALP1200
TECHNICS SL-PJ28A MN6477 CDM-4/19
TECHNICS SL-PJ33 PCM54HP-K SZZP1084 / SOAD20A
TECHNICS SL-PS7 MN64735 MASH CDM 12
TECHNICS SL-PS30 MN6474 SOAD70A
TECHNICS SL-PS50 MN6474 SOAD70A
TECHNICS SL-PS70 MN6472 MASH – MN6625 SOAD70A
TECHNICS SL-PS670D MN6474 CDM 12.1
TECHNICS SL-PS700 MN6474 SOAD70A
TECHNICS SL-PS770A MN64733 + 2 x AN96A08SE2 CDM 12.1
TECHNICS SL-PS770D MN64733-D + 2 x AN96A08S CDM 12.1/15 (VAM 1202/12)
TECHNICS SL-PS840 MN64761 MASH SOAD70A
TECHNICS SL-PS860 2 x AN96A08S SOAD70A
TECHNICS SL-PS900 MN6476 MASH SOAD70A
TECHNICS SL-X840 PCM54HP
TECHNICS SL-X845 PCM56P
TECHNICS SL-X970 PCM55HP SOALP1200 KM3
TECHNICS SL-Z1000 It’s a Transport SOAD70A - Metallic
TECHNICS SH-X1000 2 x MN64731 D + PCM56P-J – MN64730 It’s a DAC
TELEFUNKEN CD500 TD6720N KSS-210A
TELEFUNKEN DP1000 2 x PCM58P KSS-210A
TELEFUNKEN HS 685 TD6720N KSS-210A
TELEFUNKEN HS 695 2 x PCM56P – YM3433 KSS-210A
TELEFUNKEN HS 810 (ver. 1) 1 x PCM56P KSS-123A ?
TELEFUNKEN HS 810 (ver. 2) TD6720N KSS-150A
TELEFUNKEN HS 820 TD6720N KSS-210A
TELEFUNKEN HS 885 TD6720N KSS-150B / KSS-210B
TELEFUNKEN HS 895 2 x PCM56P – YM3433 KSS-210A
TELEFUNKEN HS 950 PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H) Hitachi (DA-1000)
TENSAI TAD-2000 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
TESLA MC 900 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
TESLA MC 901 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
TESLA MC 902 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/29
TESLA MC 911 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/25
THETA CHROMA 396 DAC 1 x PCM67P-K – CXD1244 / PMD100 It’s a DAC
THETA COBALT 307 DAC 1 x PCM67P-K – CXD1244 – CS8412-CP It’s a DAC
THETA DATA BASIC It’s a Transport CDM-9/44
THETA DATA BASIC II It’s a Transport CDM-9 Pro
THETA DATA UNIVERSAL It’s a Transport – SAA7310GP Sony KHS-130A
THETA DS PRO BASIC 2 x AD1860 / PCM61P-K - Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO BASIC II 2 x PCM67P + 2 x Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO BASIC III 4 x PCM1702-K + 2 x Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO GENERATION II 2 x AD1860 + 2 x Motorola XSP56001 It’s a DAC
THETA DS PRO GENERATION III 2 x PCM63P-K + 3 x Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO GENERATION V 2 or 4 x PCM63P-K + 3 x Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO PRIME PCM67P – Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO PRIME II 2 x PCM67P-K – Motorola 56001 It’s a DAC
THETA DS PRO PROGENY 1 x PCM67P-K – Motorola DSP56001 It’s a DAC
THETA DIGITAL MILES 2 x PCM67P-J – Motorola DSP Pioneer Stable Platter PEA1343
THETA PEARL It’s a Transport Pioneer Stable Platter PEA1343
THOMSON AD 100 Hitachi HA16633P / PCM53JG-V Hitachi (DA-1000)
THOMSON LAD 300 TD6720N
THOMSON LAD 440 2 x PCM56P – YM3433 KSS-210A
THORENS TDA 2000 2 x TDA1547 – TDA1307 It’s a DAC
THULE AUDIO CD100 CS4303 CDM 12.1
THULE AUDIO DAC200 TDA1547 – SAA7350GP – SM5813APT It’s a DAC
THULE AUDIO Spirit CD100 1 x PCM1716E CDM 12.4 / KSS-213
THULE AUDIO Spirit CD150B 2 x PCM1716E CDM 12.4
THULE AUDIO Spirit CD150B Digit 4 x PCM1702-K CDM 12.4
THULE AUDIO TR200 It’s a Transport CDM 12.4
TIMBRE TT-1 CS4328 – CS8412-CP It’s a DAC
TOSHIBA XR30 TD6705 KSS-123A
TOSHIBA XR40 TD6705AP Toshiba TOPH7810
TOSHIBA XR-Z50 TD6705AP Toshiba OPH-32
TOSHIBA XR-Z70 Toshiba T1587 Toshiba OPH-32
TOSHIBA XR-Z90 CX890 Toshiba OPH-31
TRI Triode Supply TR CD1 PCM1702 VAM 1202
TRICHORD GENESIS PD2029A Pioneer PEA
UHER UCD-210 LC7882
UHER UCD-410R MN6471M Hitachi HOP-M3
UHER X-2 Toshiba T1587 Toshiba OPH-32
ULTECH HDCD-10 2 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CP It’s a DAC
Unison Research UNICO CD CS4392 – CS8414 CD-ROM TEAC CD-552
UNIVERSUM AD2000 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
UNIVERSUM AD2002 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
UNIVERSUM CD1035 LC7881 KSS-210A
UNIVERSUM CD3002 LC7881
UNIVERSUM CD4315 NEC µPD6376CX – SM5840 KSS-210A
UNIVERSUM CD4682 PCM56
UNIVERSUM DP2046 PCM53JG-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
USHER CD-1 PCM1738 CDM 12.10
USHER CD-7 CS4398 KSS-213Q
USHER CD-100 PCM1732 CDM 12.3
VECTOR RESEARCH VCD-770 PCM54HP KSS-123A
VICTOR XL-F3 MN35502 – JVC JCE4313 OPTIMA-6S
VICTOR XL-M700 1 x PCM54HP – YM2601 OPTIMA-20
VICTOR XL-V1-N MN35502 – JVC JCE4313 OPTIMA-6S
VICTOR XL-V440 1 x PCM54HP – YM2601 OPTIMA-2
VICTOR XL-V1100 2 x PCM54HP OPTIMA-1
VICTOR XL-Z311 2 x PCM56P-L – SM5807EP
VICTOR XL-Z505 JVC – JCE4302A JVC OPTIMA-5S
VICTOR XL-Z511 PCM56P OPTIMA-3
VICTOR XL-Z521 2 x PCM56P – YM3414 OPTIMA-4S
VICTOR XL-Z531 JVC – JCE DD-K2-Converter OPTIMA-4S
VICTOR XL-Z621 2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3613B OPTIMA-4S
VICTOR XL-Z711 2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3613B OPTIMA-4S
VICTOR XL-Z900 JVC – JCE4501 – CXD1244 OPTIMA-4
VINCENT CD-S1.1 PCM1732
VINCENT CD-S3 PCM1732 CDM 12
VINCENT CD-S5 PCM1792 VAM1202/12
VINCENT CD-S6 PCM1732 VAM1202
WADIA 6 4 x AD1864N-K / 4 x PCM63P-K VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 7 It’s a Transport VRDS CMK-2 – KSS-151A
WADIA 8 It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
WADIA 12 2 x AD1865 It’s a DAC
WADIA 15 4 x PCM63P-K It’s a DAC
WADIA 16 4 x PCM1702-K VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 20 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 21 4 x PCM1702-K VRDS CMK-4 – KSS-240A
WADIA 23 2 x AD1865N – XC3042A Pioneer Stable Platter PEA1030
WADIA 25 4 x PCM1702 It’s a DAC
WADIA 27 PCM1702 It’s a DAC
WADIA 270 It’s a Transport VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
WADIA 301 2 x PCM1704 Pioneer Stable Platter PEA1343
WADIA 302 2 x PCM1704-K Philips VAE 1250
WADIA 830 4 x PCM1702 Pioneer Stable Platter PEA1343
WADIA 831 PCM1704 Pioneer Stable Platter
WADIA 850 2 x PCM1702-K VRDS CMK-4-a – KSS-240A
WADIA 860 4 x PCM1702 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
WADIA 861 4 x PCM1704-K VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
WADIA WT2000 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA WT3200 It’s a Transport – SAA7210P CDM-1
XINDAK C06 TDA1543 KSS-213Q
XINDAK DAC-5 AD1852 It’s a DAC
XINDAK SCD 2 PCM1702
XTZ CD-100 AD1955
YAMAHA CD-1 2 x CX890 Same as Toshiba OPH-31
YAMAHA CD-1a CX20017 Same as Toshiba OPH-31
YAMAHA CD-2 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
YAMAHA CD-3 PCM53JP-V – YM2201F-K MLP-2A
YAMAHA CD-350 PCM54HP MLP-3C
YAMAHA CD-550 PCM54HP MLP-3C
YAMAHA CD-750 PCM54HP MLP-3C
YAMAHA CD-1000 1 x PCM54HP-K – YM2601 TAOHS-DG1 / MLP-3C
YAMAHA CD-2000 1 x PCM54HP-K – 2 x SM5800P TAOHS-DG1
YAMAHA CD-4050 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CD-5050 4 x PCM58P-J – SM5813AP TAOHS-HG1 / NX602610
YAMAHA CDC-625 PCM69
YAMAHA CDC-775 YAC514-F – MN35511 Sharp
YAMAHA CDV-1070 1 x PCM56P-J
YAMAHA CD-X1 PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F MLP-1C
YAMAHA CD-X2 YM4006 / PCM53JP-V – YM2201F-K MLP-2C
YAMAHA CD-X3 PCM54HP – YM2201
YAMAHA CDX-10 YAC514 KSS-210A
YAMAHA CDX-390 MN35511 KSS-210A
YAMAHA CDX-393 MN66271RA KSS-213C
YAMAHA CDX-396 MN35511AL KSS-213C
YAMAHA CDX-397 CS4392 KSS-213C
YAMAHA CDX-400 1 x PCM56P MLP-7
YAMAHA CDX-410 1 x PCM56P TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-420 2 x PCM56P-L
YAMAHA CDX-450 PCM67P-J KSS-210A
YAMAHA CDX-470 YDC103 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-480 MN66271 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-490 MN66271R KSS-210A
YAMAHA CDX-493 MN66271RA KSS-213C
YAMAHA CDX-496 MN35511AL KSS-213C
YAMAHA CDX-497 CS4392 KSS-213C
YAMAHA CDX-500 1 x PCM56P MLP-7
YAMAHA CDX-510 PCM56
YAMAHA CDX-520 2 x PCM56P
YAMAHA CDX-530 2 x PCM61P KSS-210A
YAMAHA CDX-530E 2 x AD1860N KSS-150A
YAMAHA CDX-550E YM7141 (DAC) – YM3417E (filter) KSS-210A
YAMAHA CDX-570 YDC103-F – LC9211 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-580 YAC514 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-590 YAC514 KSS-210A
YAMAHA CDX-593 YAC514
YAMAHA CDX-596 AD1854JRS KSS-213C
YAMAHA CDX-600 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-620 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-630E TDA1541A – CXD1088 KSS-150A
YAMAHA CDX-670 YDC103 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-700 1 x PCM56P – YM3619 MLP-7 / TAOHS-DG1
YAMAHA CDX-710 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP1
YAMAHA CDX-730 2 x PCM61P-J KSS-150A
YAMAHA CDX-730E 2 x AD1860N-J – YM3417D (filter) KSS-150A
YAMAHA CDX-750E YM7141 (DAC) – YM3417E (filter) KSS-210A
YAMAHA CDX-800 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-810 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-820 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-860 YAC507 – YM3433 KSS-210A
YAMAHA CDX-870 YDC103 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-880 YAC514 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-890 YAC514 KSS-210A
YAMAHA CDX-893 YAC514
YAMAHA CDX-900 2 x PCM56P-J – YM3619 MLP-7 / TAOHS-DG1
YAMAHA CDX-910 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-920 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-930 MN6471M TAOHS-KP2
YAMAHA CDX-993 YAC514-F – CXD2545Q Sharp KCP1H
YAMAHA CDX-1000 2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3023 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-1020 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-1030 MN6471M – YM7402 TAOHS-KP2
YAMAHA CDX-1050 YAC501-D TAOHS-KP2
YAMAHA CDX-1060 YAC506-D – YM7402 TAOHS-KP2
YAMAHA CDX-1100 2 x PCM56P – YM3404 MLP-7
YAMAHA CDX-1110 2 x PCM56P-K – YM3414 TAOHS-HGI / VE720301
YAMAHA CDX-1120 4 x PCM58P-J – SM5813AP TAOHS-HG1 / NX602610
YAMAHA CDX-2000 2 x PCM56P-K MLP-7
YAMAHA CDX-2020 4 x PCM58P-J – SM5813AP TAOHS-HG1 / NX602610
YAMAHA CDX-2200 2 x PCM56P-K – YM3404 MLP-7
YAMAHA CDX-5000 2 x PCM56P-K – YM3404 MLP-7 / VD190300
YAMAHA CDX-10000 2 x PCM56P-K – YM3404-Gold MLP-7 / VD190300
YAMAHA DX-U1 2 x PCM56P-K – YM3404 – YM3623B It’s a DAC
YAMAHA GT-CD1 2 x YAC507-N – YSF210B-D – YM3623B TAOHS-KP2
YAMAHA GT-CD2 2 x YAC507-N – YSF210B-D – YM3623B TAOHS-KP2
YAMAMOTO YDA-01 2 x PCM1794-A – CS8416 It’s a DAC
YBA YC201 Wolfson WM8740
YOKO F-420R PCM56P
ZANDEN MODEL 2000 It’s a Transport Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
ZANDEN MODEL 5000 TDA1541A-S2 (Double Crown) It’s a DAC
Chia cho em một đời thơ.
Một đam mê một dại khờ một tôi
vangamom
Advanced Member
 
Bài viết: 125
Ngày tham gia: 26 Tháng 8 2010, 10:51

Re: Danh sách các CD-Player dùng chip giải mã nào.

Gửi bàigửi bởi tai_trau » 27 Tháng 7 2011, 10:52

Rất cám ơn bác đã chia sẻ, tuy nhiên các thông tin đã có trên dữ liệu VNAV. Mời bác vào đây ạ:
http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=140
Life is not about waiting for the storm to pass...
... it is about Learning to Dance in the Rain
Hình đại diện của thành viên
tai_trau
Moderator
 
Bài viết: 14581
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: Hà Nội


Quay về Nguồn phát Digital

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]14 khách