AUDIO HOA PHƯỢNG ĐỎ - FREE SHIP TOÀN QUỐC

Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by Shop_AudioHPD, 20/10/15.

 1. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP BRITTEN: SPRING SYMPHONY
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500


  IMG_3840 (Copy) (Copy).JPG IMG_3841 (Copy) (Copy).JPG IMG_3842 (Copy) (Copy).JPG
   
 2. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP TCHAIKOVSKY / SIR JOHN BARBIROLLI
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500


  IMG_3844 (Copy) (Copy).JPG IMG_3845 (Copy) (Copy).JPG IMG_3846 (Copy) (Copy).JPG
   
 3. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  Đã đặt!
  LP MOZART / EDO DE WAART
  Nhãn đĩa: PHILIPS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3867 (Copy).JPG IMG_3868 (Copy).JPG IMG_3869 (Copy).JPG
   
  Last edited: 15/8/17
 4. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP RAVEL PIANO TRIO
  Nhãn đĩa: PHILIPS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500


  IMG_3875 (Copy).JPG IMG_3876 (Copy).JPG IMG_3877 (Copy).JPG
   
 5. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP EDWARD ELGAR / RICHARD STRAUSS
  Nhãn đĩa: PHILIPS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500


  IMG_3887 (Copy).JPG IMG_3888 (Copy).JPG IMG_3889 (Copy).JPG
   
 6. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP MOZART /J. KATCHEN - K. MUNCHINGER
  Nhãn đĩa: LONDON FFRR
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 1200


  IMG_3722 (Copy).JPG IMG_3723 (Copy).JPG IMG_3724 (Copy).JPG
   
 7. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP DVORAK SYMPHONY No.3 / ISTVAN KERTESZ
  Nhãn đĩa: DECCA FFSS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 1200


  IMG_3726 (Copy).JPG IMG_3727 (Copy).JPG IMG_3728 (Copy).JPG
   
 8. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP RACHMANINOV SYMPHONY No.2 / PAUL KLETZKI
  Nhãn đĩa: DECCA FFSS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 1200


  IMG_3730 (Copy).JPG IMG_3731 (Copy).JPG IMG_3732 (Copy).JPG
   
 9. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP GRIEG - FRANCK - LITOLFF / CLIFFORD CURZON
  Nhãn đĩa: LONDON FFRR
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 2000

  IMG_3740 (Copy).JPG IMG_3741 (Copy).JPG IMG_3742 (Copy).JPG
   
 10. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP ALEXANDER TCHEREPNIN PIANO CONCERTO
  Nhãn đĩa: RCA
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3927 (Copy).JPG IMG_3928 (Copy).JPG IMG_3929 (Copy).JPG
   
 11. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP LEONARD BERNSTEIN PIANO SONATA
  Nhãn đĩa: RCA
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3931 (Copy).JPG IMG_3932 (Copy).JPG IMG_3933 (Copy).JPG
   
 12. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP TCHAIKOVSKY SYMPHONY No.6
  Nhãn đĩa: RCA
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3935 (Copy).JPG IMG_3936 (Copy).JPG IMG_3937 (Copy).JPG
   
 13. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP RIMSKY-KORSAKOFF / SCHEHERAZADE
  Nhãn đĩa: RCA
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3944 (Copy).JPG IMG_3945 (Copy).JPG IMG_3946 (Copy).JPG
   
 14. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP CHOPIN / SAINT-SAENS PIANO CONCERTO
  Nhãn đĩa: CBS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3909 (Copy).JPG IMG_3910 (Copy).JPG IMG_3912 (Copy).JPG
   
 15. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP MURRAY PERAHIA / SCHUBERT
  Nhãn đĩa: CBS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500


  IMG_3914 (Copy).JPG IMG_3915 (Copy).JPG IMG_3916 (Copy).JPG
   
 16. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP JOHN WILLIAMS / ECHOES OF SPAIN
  Nhãn đĩa: CBS
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3918 (Copy).JPG IMG_3919 (Copy).JPG IMG_3920 (Copy).JPG
   
 17. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP STRAVINSKY / THE SOLDIERS TALE
  Nhãn đĩa: CFP
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3948 (Copy).JPG IMG_3949 (Copy).JPG IMG_3950 (Copy).JPG
   
 18. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP BRAHMS
  Nhãn đĩa: CFP
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3952 (Copy).JPG IMG_3953 (Copy).JPG IMG_3954 (Copy).JPG
   
 19. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP GRIEG
  Nhãn đĩa: CFP
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_3956 (Copy).JPG IMG_3957 (Copy).JPG IMG_3959 (Copy).JPG
   
 20. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP WALTON Violin Concerto - Viola Concerto
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 700

  IMG_3961 (Copy).JPG IMG_3962 (Copy).JPG IMG_3963 (Copy).JPG
   
 21. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP BREITEN / ANDRE PREVIN
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 700


  IMG_3965 (Copy).JPG IMG_3966 (Copy).JPG IMG_3967 (Copy).JPG
   
 22. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP J. S. BACH / JACQUES LOUSSIE TRIO
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 700

  IMG_3973 (Copy).JPG IMG_3974 (Copy).JPG IMG_3975 (Copy).JPG
   
 23. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP ELGAR SYMPHONY No.1 / GEORG SOLTI
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 800

  IMG_3978 (Copy).JPG IMG_3979 (Copy).JPG IMG_3980 (Copy).JPG
   
 24. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP SCRIABIN SYMPHONY No.1 / RICCARDO MUTI
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_4022 (Copy).JPG IMG_4023 (Copy).JPG IMG_4024 (Copy).JPG
   
 25. Shop_AudioHPD

  Shop_AudioHPD Shop

  Joined:
  20/10/15
  Messages:
  312
  Likes Received:
  0
  LP MAHLER SINFONIE No.1 / RICCARDO MUTI
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  Giá ban: 500

  IMG_4026 (Copy).JPG IMG_4027 (Copy).JPG IMG_4028 (Copy).JPG
   

Share This Page

Loading...