HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES-300b-211-845 PSVANE-OPT-TANGO

Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by Hoang Cuong, 28/3/16.

 1. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  Cửa hàng HOÀNG CƯƠNG -TUBES

  Kính Chúc toàn thể Anh Em trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe
  Chân thành cảm ơn Ban Quản Trị đã tạo điều kiện cho tôi kinh doanh trên diễn đàn

  Tất cả các bóng đèn cửa hàng bán sẽ tester trên HICKOK 752A và HEATHKIT IT-3117
  [​IMG]


  Trang 1: Đèn Pre
  http://vnav.vn/threads/hoang-cuong-audio-tubes-300b-211-845-psvane-opt-tango.38363/

  Trang 2: Đèn công suất - Đèn van
  http://vnav.vn/threads/hoang-cuong-audio-tubes-300b-211-845-psvane-opt-tango.38363/page-2

  Trang 3: Audio & Bóng mới úp
  http://vnav.vn/threads/hoang-cuong-audio-tubes-300b-211-845-psvane-opt-tango.38363/page-3
   
  Last edited: 30/6/17
  Tags:
 2. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  5692/6sn7 CBS - NOS-NIB - Bóng chưa qua sử dụng
  Có 3 cặp-chỉ còn 1 cặp
  Giá:4tr5/cặp
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6SN7/VT231-JAN-CHS-SYLVANIA - Số đo:95%
  Giá:2tr7/Cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6SN7WGTA - SYLVANIA - Test:Nos - Bóng đẹp như mới
  Giá:3tr/1cặp
  [​IMG] [​IMG]
  6SN7 SYLVANIA - Bad Boy - logo tia chớp - phiến chữ T-3 lỗ
  Số đo:100%
  Giá:2tr5/1 cặp
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
  ngocquangaudio likes this.
 3. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6SN7GT/VT231 KEN-RAD - Xông khói đen - Số đo:100%
  Giá:1tr8/1 bóng
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 2/8/17
 4. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6SL7 TUNG-SOL - Xông khói đen - Số đo:95%
  Giá:2tr7/Cặp
  [​IMG] [​IMG]
  6SL7RCA - Xông khói xám - Số đo:100%
  Giá:1tr500/cặp
  [​IMG]
  6SL7/VT229 SYLVANIA - NOS/NIB - Bóng mới chưa sử dụng - Made in USA
  Giá:1tr4 cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 29/6/17
 5. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ................Ô chờ.................
   
  Last edited: 25/6/17
 6. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  12AX7/ECC83 TELEFUNKEN logo <> phiến gân - Số đo:95%
  Made in Germany

  Giá:3tr3/cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12AX7/ECC83 TELEFUNKEN logo <> nhản-The Fisher - Số đo:100%
  Made in Germany
  Giá:2tr8/cặp
  [​IMG] [​IMG]
  12AX7/ECC83 Amperex Bugleboy - Số đo:95% - Made in HoLLand
  Giá:2tr4/Cặp - Đã bán TKS
  [​IMG]
  12AX7/ECC83 PHILIPS MINIWATT - Số đo 100%
  Giá:2tr3/cặp
  [​IMG]

  12AX7/ECC83 VALVO - số đo:90~95% - Made in Germany
  Giá:2tr3/cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 9/7/17
 7. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  12AX7 TUNGSOL - phiến dài 17- Square getter - Số đo:95%
  Made in USA
  Giá:1tr5/cặp
  [​IMG] [​IMG]

  12AX7 RAYTHEON nhản BaLDwin - phiến dài 17 - phiến đen - Số đo:90~95%
  Made in USA
  Giá:1tr3/cặp
  [​IMG] [​IMG]
  12AX7 Harmonix - Made In Russia-New
  Giá:600k/cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 2/8/17
 8. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ECC801S/12AT7 TeLeFunKen - logo <> - Số đo:90%
  Giá:4tr8/Cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12AT7/E81CC RAYTHEON - Phiến đen - D getter - Số đo:100%
  Giá:800k/1 cặp
  [​IMG] [​IMG]
  6414-12AT7 RAYTHEON
  - Phiến đen -3 mica - D getter - Test:Nos
  Giá:1tr4/cặp
  [​IMG]
  [​IMG]
  6414-12AT7 GE - Phiến xám -3 mica - O getter - Test:Nos
  Giá:1tr/1cặp
  [​IMG] [​IMG]
  E80CC PHILIPS MINIWAT-SQ - Gold Pins- số đo:100%
  Giá:3tr/cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 29/6/17
 9. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  12AU7/ECC82 Amperex - getter 45° - Made in Holland - NOS-NIB - Bóng chưa qua sử dụng
  Giá:1tr7/cặp
  [​IMG] [​IMG]
  12AU7/ECC82 Amperex - Made in Holland - NOS-NIB - Bóng chưa qua sử dụng
  Giá:1tr7/cặp
  [​IMG] [​IMG]
  12AU7/ECC82 Amperex Bugle Boy - Made in Holland - Số đo 95%
  Giá 1tr8/cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 10. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  12AU7 RCA - Phiến dài 17-Phiến đen mốc-Square getter - Số đo:90~100%
  Giá:700k/cặp
  [​IMG]
  12AU7 RCA CLear Top - phiến dài 17 - Square getter - số đo:90~100% - Made in USA
  Giá:600k/Cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
  nhacsan likes this.
 11. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6DJ8/ECC88 Amperex Bugleboy - O getter-Số đo:95%-Made in Holland
  Giá:1tr3/cặp Đã bán-TKS
  [​IMG]
   
  Last edited: 2/8/17
 12. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  7199 SYLVANIA - logo tia chớp - Bóng đẹp như mới - Made in USA
  Số đo:95%
  Giá:1tr8/cặp

  [​IMG] [​IMG]

  ECC85/6AQ8 SIEMENS - Made in Germany - Bóng đẹp như mới
  Số đo:100% Nos
  Giá:1tr4/cặp
  [​IMG]

  ECC85/6AQ8-TeLeFunKen logo <> - Made in Germany
  Số đo:90%
  Giá:1tr6/cặp có logo<> - Không logo 1tr2/cặp
   
  Last edited: 27/7/17
 13. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  5687 Jan Philips ECG-WB - Số đo:100% - Made in USA
  Giá:1tr/cặp
  [​IMG] [​IMG]
  5687 RCA - Số đo:95% - Made in USA
  Giá:800k/cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 29/6/17
 14. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  EF86/6267 TeLeFunKen - nhản hiệu Lorenz-logo<> - Test:nos - Made in Germany
  Giá:1tr500/cặp
  [​IMG] [​IMG][​IMG]
  EF86/6267 VALVO - Số đo 100% - Made in Germany
  Giá:1tr/cặp
  [​IMG] [​IMG]


   
  Last edited: 2/8/17
 15. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  Re: Cửa hàng HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES
   
  Last edited: 29/6/17
 16. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  .................................................................
   
  Last edited: 26/6/17
 17. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ...........................................................
   
  Last edited: 26/6/17
 18. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ..........................................................................
   
  Last edited: 27/7/17
 19. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  Re: Cửa hàng HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES
   
  Last edited: 19/4/17
 20. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  127/27 ARCTURUS Blue - Made in USA
  số đo:95%
  giá:2tr600/cặp

  12SN7-GT SYLVANIA
  - Số đo:100% Nos - Made in USA
  Giá:500k/cặp
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 27/6/17
 21. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  .................................................
   
  Last edited: 23/3/17
 22. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  .........................................................
   
  Last edited: 30/6/17
 23. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ........................................................
   
  Last edited: 29/6/17
 24. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ................................................
   
  Last edited: 27/7/17
 25. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  Re: Cửa hàng HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES

  12BH7 RAYTHEON - phiến đen mốc - Square getter - Số đo:90~95% - Made in USA
  Giá:2tr/cặp


  12BH7 SYLVANIA - Phiến dài - logo tia chớp - Số đo:95%
  Giá:1tr6/cặp
   
  Last edited: 27/6/17

Share This Page

Loading...