HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES-300b-211-845 PSVANE-OPT-TANGO

Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by Hoang Cuong, 28/3/16.

 1. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  Last edited: 23/3/17 at 13:22
 2. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  845 PSVANE-New in box - Matched Pair
  Giá:3tr9/cặp
  [​IMG][​IMG][​IMG]

  WE845 PSVANE - New In Box - Matched Pair - Dòng bóng đỉnh của PSAVNE
  Giá:Tạm hết hàng
  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:34
 3. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  211 PSVANE New in box - Matched Pair
  Giá:3tr4/cặp
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:36
 4. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  300B PSVANE - Matched Pair - Made In China - New in box
  Giá:3tr300/cặp
  [​IMG]

  300B FuLLMusic - Matched Pair - Made In China - New In Box
  Giá:4tr300/cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:39
 5. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  KT88 Gold Lion - Matched Quads - Made In Russia
  New in box
  Giá:4tr8/1 bộ 4 bóng
  [​IMG][​IMG]

  6550 TUNGSOL-Matched Quads - Made In Russia
  NEW in box
  Giá:3tr4/1 bộ 4 bóng
  [​IMG][​IMG]

  6550 GE
  Test nos

  Giá:4tr800/cặp
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 14:15
 6. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  KT77 Gold Lion - Matched Quads - Made In Russia - New in box
  Giá:3tr8/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]

  KT66 Gold Lion - Matched Quads - Made In Russia
  New in box
  Giá:3tr7/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:45
 7. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  EL34/6ca7 MULLARD-Matched Quads - Made In Russia - New in box
  Giá:2tr2/bộ 4 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:46
 8. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  .................................................
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:05
 9. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6B4G NU Nos-Nib - Xông khói đen - Bóng chưa qua sử dụng
  Test nos - Matched Pair
  Giá:4tr/cặp
  [​IMG][​IMG][​IMG]

  6B4G TUNG-SOL-Xông khói Đen- Số đo:100%
  Giá:4tr3/1cặp
  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:20
 10. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6B4G RAYTHEON - double D getter - phiến đen - số đo:100%
  Giá:3tr300/cặp
  [​IMG][​IMG]


  6B4G PHILCO - double D getter - phiến đen-Số đo:95%

  Giá:3tr300/cặp
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:18
 11. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  Re: HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES-TR2 OPT-TANGO

  .....................................................................
   
  Last edited: 23/3/17 at 11:48
 12. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6BQ5/EL84 TELEFUNKEN - Logo <> - Số đo:97~100%
  Giá:5tr5/1 bộ 4 bóng

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  EL84/6BQ5 SIEMENS - Số đo trên 90%
  Giá:3tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 14:15
 13. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6L6GC-GE - double O getter - NOS/NIB - Bóng chưa qua sử dụng-Bóng này có vài bộ
  Số đo:100%
  Giá:6tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:02
 14. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6L6GC RCA - nhản fender - Phiến xám - Số đo:100%-1 bóng gãy cựa định vị
  Gía:5tr2/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG]

  6L6GC RCA - NOS-NIB - Double disc getter - Bóng Mới chưa qua sử dụng
  Giá:3tr/cặp
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 13:00
 15. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6L6GC SYLVANIA - Test:Nos - Bóng đẹp như mới
  Giá:4tr8/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:58
 16. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6l6/5881 RCA Bóng dùng lướt còn như mới - Test Nos
  Giá:4tr200/1 bộ bốn bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:55
 17. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6K6/Vt152 KEN-RAD
  Số đo:100%-6 ống test rất cân
  Giá:1tr8/6 bóng
  [​IMG][​IMG]

  GU-15 NOS/NIB - Bóng mới chưa qua sử dụng - Có 8 bóng
  Giá:1tr4/4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:41
 18. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  .....................................................
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:39
 19. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  5U4G RCA - Số đo:95%
  Giá:1tr/1 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:44
 20. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  5AR4/GZ34 Mullard - Nhản Amperex - Made in Great Britain - Bóng đẹp - Test nos
  Giá:2tr8/1 bóng
  [​IMG][​IMG]

  5AR4/GZ34 Mullard-Nhản RCA-double O Getter-Code f32 - Số đo 100%
  Made in Great Britain
  Giá:2tr6/bóng
  [​IMG][​IMG]

  5AR4/GZ34 RCA - NOS/NIB - Bóng mới chưa sử dụng
  Made in USA
  Giá:2tr/1bóng
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:10
 21. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  5U4G TUNG-SoL - Bóng mới tinh - Số đo 100%
  Giá:1tr4/bóng
  [​IMG]

  5U4G SHELDON-Nos-Nib
  Giá:1tr2/bóng
  [​IMG]

  5U4G CBS-Test:nos
  Gia:1tr2/bóng
  [​IMG]

  5U4G RAYTHEON - Bóng đẹp như mới - Số đo 100%
  Giá:1tr/ 1bóng
  [​IMG][​IMG]

  5U4G RCA - 1 bóng nhản-GM Delco of RCA-Số đo:100%
  Giá:1tr/1bóng
  [​IMG][​IMG]

  5U4GB RCA - NOS NIB- Bóng chưa qua sử dụng

  Giá:500k/1bóng
  [​IMG][​IMG]

  5U4Gb USA - Test good
  Giá:150k/1 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:04
 22. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  5R4GY RCA - Số đo 100%
  Giá:800k/1 bóng
  [​IMG]

  5R4GY CBS - Số đo 100%
  Giá:1tr/1 bóng
  [​IMG][​IMG]

  5Z3 RCA - NOS/NIB-Bóng mới chưa sử dụng
  1tr/1bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 12:00
 23. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  83 RCA - Test nos
  Gía:1tr5/bóng
  [​IMG][​IMG]

  83 SYLVANIA - Test nos

  Gía;:1tr3/bóng
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 11:57
 24. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  5V3 SYLVANIA-GE
  Số đo:100%

  Giá:500k/1 bóng

  [​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 11:54
 25. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  58
  Likes Received:
  0
  6AX5 RCA - NOS/NIB
  Bóng chưa qua sử dụng

  Giá:400k/1 bóng
  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited: 23/3/17 at 11:54

Share This Page

Loading...