HOÀNG CƯƠNG AUDIO-TUBES-300b-211-845 PSVANE-OPT-TANGO

Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by Hoang Cuong, 28/3/16.

 1. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  Last edited: 23/3/17
 2. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  845T Shuguang Natural Sound- Matched Pair-New in box
  Giá:7tr1/cặp

  [​IMG] [​IMG]

  845 PSVANE-New in box - Matched Pair
  Giá:3tr7/cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 3. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  211 PSVANE New in box - Matched Pair
  Giá:3tr4/cặp
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 4. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  300B PSVANE - Matched Pair - Made In China - New in box
  Giá:3tr300/cặp - Đã có hàng

  [​IMG]
   
  Last edited: 17/8/17 at 17:02
  vietmaict likes this.
 5. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  KT88 Gold Lion - Matched Quads - Made In Russia
  New in box
  Giá:4tr8/1 bộ 4 bóng - Tạm hết hàng
  [​IMG] [​IMG]

  KT88 TAD - New - Matched Quads
  Giá:4tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG]

  KT88 Tesla Teslovak - New - Matched Quad

  Giá:4tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  6550 TUNGSOL-Matched Quads - Made In Russia
  NEW in box
  Giá:3tr4/1 bộ 4 bóng
  [​IMG] [​IMG]
  6550 GE
  Test nos
  Giá:4tr800/cặp
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 13/8/17
 6. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  KT77 Gold Lion - Matched Quads - Made In Russia - New in box
  Giá:3tr8/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]

  KT66 Gold Lion - Matched Quads - Made In Russia
  New in box
  Giá:3tr7/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 7. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  EL34/6ca7 MULLARD-Matched Quads - Made In Russia - New in box
  Giá:2tr2/bộ 4 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 27/6/17
 8. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  EL34/6CA7 RFT - Số đo:95% - Made in Germany
  Giá:6tr/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 9. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6B4G NU Nos-Nib - Xông khói đen - Bóng chưa qua sử dụng
  Test nos - Matched Pair
  Giá:4tr5/cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  6B4G TUNG-SOL-Xông khói Đen- Số đo:100%
  Giá:4tr2/1cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 10/7/17
 10. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6B4G RAYTHEON - double D getter - phiến đen - số đo:100%
  Giá:3tr300/cặp
  [​IMG]
  6B4G PHILCO - double D getter - phiến đen-Số đo:95%
  Giá:3tr300/cặp
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 11. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6A3 SYLVANIA - NOS-NIB - Phiến đen mốc-logo chiếc lá
  Một trong những bóng khá hay của sylvania
  Bóng chưa qua sử dụng
  Giá:4tr/cặp
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  45 RCA - Đế khắc - Số đo:90%
  Giá:2tr5/cặp
  [​IMG]
  45 TUNG-SOL - Đế khắc - Số đo:90%
  Giá:2tr5/cặp
  [​IMG]
   
  Last edited: 10/7/17
 12. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6BQ5/EL84 TELEFUNKEN - Logo <> - Số đo:97~100%
  Giá:5tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  EL84/6BQ5 SIEMENS - Số đo trên 90%
  Giá:3tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 27/6/17
 13. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6L6GC-GE - double O getter - NOS/NIB - Bóng chưa qua sử dụng-Bóng này có vài bộ
  Giá:6tr5/1 bộ 4 bóng-Đã bán hết-TKS
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 14/8/17
 14. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6L6GC RCA - nhản fender - Phiến xám - Số đo:100%
  1 bóng gãy cựa định vị
  Gía:5tr2/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG]

  6L6GC RCA - NOS-NIB - Double disc getter - Bóng Mới chưa qua sử dụng
  Giá:3tr/cặp
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 15. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6L6GC SYLVANIA - Test:Nos - Bóng đẹp như mới
  Giá:4tr8/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 26/6/17
 16. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6L6GB/5881TUNG-SOL - NOS-NIB - Bóng chưa qua sử dụng
  Giá:5tr5/1 bộ 4 bóng
  [​IMG]
  6l6/5881 RCA Bóng dùng lướt còn như mới - Test Nos
  Giá:4tr200/1 bộ bốn bóng
  [​IMG]
   
  Last edited: 10/7/17
 17. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6L6GC RAYTHEON - phiến đen - double D getter - NOS-NIB
  Bóng chưa qua sử dụng
  Giá:3tr3/cặp
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6l6GB Westinghouse - double D getter - phiến đen
  số đo:100%

  Giá:2tr2/1cặp
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: 2/8/17
 18. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6K6/Vt152 KEN-RAD-Số đo:100%-6 ống test rất cân
  Giá:1tr8/6 bóng - Còn 1 cặp
  [​IMG] [​IMG]

  GU-15 NOS/NIB - Bóng mới chưa qua sử dụng - Có 8 bóng
  Giá:1tr4/4 bóng
   
  Last edited: 27/6/17
 19. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  ..........................................
   
  Last edited: 27/6/17
 20. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  5AR4/GZ34 Mullard - Nhản Amperex - Made in Great Britain - Bóng đẹp - nos-nib
  Giá:2tr6/1 bóng

  [​IMG] [​IMG]
  5AR4/GZ34 Mullard-Nhản RCA-double O Getter-Code f32 - Nos-nib
  Made in Great Britain
  Giá:2tr6/bóng

  [​IMG] [​IMG]
  5AR4/GZ34 RCA - NOS/NIB - Bóng mới chưa sử dụng
  Made in USA
  Giá:2tr/1bóng
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 27/6/17
 21. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  5U4G SHELDON-Nos-Nib
  Giá:1tr2/bóng

  [​IMG]
  5U4G RCA - Số đo:95%
  Giá:1tr/1 bóng
  [​IMG] [​IMG]

  5U4Gb USA
  - Test good
  Giá:150k/1 bóng
   
  Last edited: 5/7/17
 22. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  5R4GY RCA - Số đo 100%
  Giá:850k/1 bóng
  [​IMG]
  5R4GY CBS - Số đo 100%
  Giá:1tr/1 bóng
  [​IMG] [​IMG]
  5Z3 RCA - NOS/NIB-Bóng mới chưa sử dụng
  1tr/1bóng
   
  Last edited: 5/7/17
 23. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  83 RCA - Test nos
  Gía:1tr5/bóng
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 5/7/17
 24. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  5V3 SYLVANIA-GE
  Số đo:100%

  Giá:500k/1 bóng
   
  Last edited: 27/6/17
 25. Hoang Cuong

  Hoang Cuong Shop

  Joined:
  4/5/10
  Messages:
  59
  Likes Received:
  3
  6AX5/6X5 RCA - NOS/NIB
  Bóng chưa qua sử dụng

  Giá:400k/1 bóng
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 29/6/17

Share This Page

Loading...