HOÀNG DŨNG Audio & CD - LP .Tuyển Chọn Đặc Sắc.

Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by Hoàng Dũng Audio, 2/1/15.

 1. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 2. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3044) CD THERE GOES THE NEIGHBORHOOS.
  GIÁ: 150K.

  Made in CANADA.
  Tình trạng: 9/10.
  IMG_9562.jpg IMG_9563.jpg
   
 3. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 4. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 5. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3048) CD LATIN AMERICAN GUITAR - ELIOT FISK.
  GIÁ: 150K.

  Made in USA.
  Tình trạng: 9/10.
  Album đỉnh đạt của nghệ sỹ guitar cổ điển người Mỹ:ELIOT FISK.
  IMG_9588.jpg IMG_9589.jpg
   
 6. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3049) CD STELLAR REGIONS - JOHN COLTRANE.
  GIÁ: 260K.

  Made in USA.
  Tình trạng: 9/10.

  Album tuyệt vời của nghệ sĩ kèn thượng thặng:JOHN COLTRANE.
  IMG_9628.jpg IMG_9629.jpg
   
 7. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 8. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3051) CD TEXAS TORNADOS.
  GIÁ: 150K.

  Made in USA.
  Tình trạng: 9/10.

  IMG_9514.jpg IMG_9515.jpg
   
 9. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 10. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3053) CD LOVE IS LOVE - PAUL MAURIAL.GIÁ: 650K.
  Made in: USA
  Tình trạng: New nguyên seal.
  Một trong những album hay nhất của nghệ sĩ: Paul Maurial.


  IMG_0845.JPG IMG_0846.JPG
   
 11. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 12. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3055) CD PASSAGES STEVE WILSON.
  GIÁ: 220K.

  Made in JAPAN JASRAC.
  Tình trạng: 9/10. IMG_9637.jpg IMG_9638.jpg
   
 13. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3056) CD PIANO MASTERPIECESZ CHOPIN II.
  GIÁ: 300K.

  Made in JAPAN.
  Tình trạng: Mới nguyên seal.

  IMG_7576.JPG IMG_7577.JPG
   
 14. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3057) CD MUSSORGSKY PICTURES AT AN EXHIBITION.
  GIÁ: 250K.

  Made in JAPAN 2004.
  Tình trạng: 9/10.
  IMG_7584.JPG IMG_7585.JPG
   
 15. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3058) CD THE NOTE OF MY TWENTY YEAR - SHIORI TAKEI.
  GIÁ: 350K.

  Made in JAPAN JASRAC 2006.
  Tình trạng: 9/10
  Album jazz vocal cực hay của nử ca sĩ SHIORI TAKEI. IMG_7652.JPG IMG_7653.JPG
   
 16. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3059) CD RALPH PETERSON QUINTER.GIÁ: 500K.
  Made in JAPAN JASRAC 1988.
  Tình trạng: 9.5/10
  Một album jazz quintet cực hay.

  IMG_7650.JPG IMG_7651.JPG
   
 17. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 18. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3061) CD THE STEVE SLAGLE QUARTET STEEPLE CHASE.
  GIÁ: 180K.

  Made in DERMARK 1993.
  Tình trạng: 9/10.
  IMG_9526.jpg IMG_9527.jpg
   
 19. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3062) CD JACK NIMITZ QUARTET CONFIRMATION.
  GIÁ: 200K.

  Made in USA.
  Tình trạng: 9/10. IMG_9598.jpg IMG_9599.jpg
   
 20. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 21. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 22. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 23. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
 24. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1
  (B3068) CD BRAD LEALI QUARTET.
  GIÁ: 200K.

  Made in AUSTRIA.
  Tình trạng: 9/10.
  IMG_9605.jpg IMG_9606.jpg
   
 25. Hoàng Dũng Audio

  Hoàng Dũng Audio Shop

  Joined:
  6/12/14
  Messages:
  1.001
  Likes Received:
  1

Share This Page

Loading...