PHÚC THÀNH AUDIO - Giảm giá một số sản phẩm ở trang 1

Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by Phúc Thành Audio, 14/12/12.

 1. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Pow-Amplifier 211 - Full Tango
  - OPT: Tango FW-150-10S
  - Choke: Tango LC-10-200
  - Nguồn: Tango MS-UVD
  - Không kèm bóng.


  Giá bán: 73.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 2. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Tube Pre & Pow-Amplifier Innovation Series 200
  Made in England.
  Máy đẹp, nguyên bản.

  Giá bán: 42.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 3. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  CD Transporter & DAC WADIA 2000
  Tình trạng nguyên bản, like new.

  Giá bán: 89.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
   
 4. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  EICO HF-87

  Giá bán: 20.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  JBL LE15A

  Giá bán: 27.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 6. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  JBL LX-5 16 Ohm

  Giá bán: 16.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
   
 7. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  JBL 375

  Giá bán: 62.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 8. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  SHINDO ALLEGRO

  Giá bán: 107.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 9. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  KIT 6C33C

  Giá bán: 42.000.000 VND.
  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  GOODMAN AXIOM 80

  Giá bán: 107.000.000 VND.
  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   
 11. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Pre-Amplifier UESUGI U-BROS 12

  Giá bán: 36.000.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  [​IMG][​IMG]
   
 12. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Preamplifier Mc Intosh C22.
  Máy đẹp,nguyên bản ,hoạt động tốt.
  Gía : 110.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]
   
 13. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Pream Phono FM Acoustics Series 122 MKII.
  Máy rất mới.
  Gía 186.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]

   
 14. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Power Kit 845
  Cấu hình :Nguồn Tango -Xuất âm Tango X10S-Nối tầng Tango.
  Bóng 845 Cetron.
  Gía 170.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


   
 15. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Cơ Esoteric P.0S Upgrade.
  Máy còn rất mới .
  Gía 114.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]


   
  Last edited: 22/4/17 at 12:13
 16. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Cơ & D/A Wadia 7-9.
  Máy còn rất đẹp,hoạt động hoàn hảo.
  Gía 262.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 17. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Loa Tannoy Red Monitor 15
  Thùng Utopia GRF,rất đẹp.
  Cross cắt ra để câu thêm biến trở chỉnh trep ,
  nhưng không ảnh hưởng âm thanh do các linh kiện
  vẫn còn nguyên bản.
  Gía 262.000.000VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]
  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


   
 18. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Power Amplifier Onlife Research 2A3
  Máy rất mới .
  Gía 105.000.000 VND
  Liên hệ Mr Đức (0902957890)


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


   
 19. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Hân hạnh giới thiệu STUDER 807 MKII
  Phiên bản đặt biệt của hãng Studer: 2 track & 4 track

  - Phát 2 track đầu từ cánh bướm
  -Thu & Phát 4 track đầu từ Studer (nguyên bản của Studer không phải hàng chế )
  Máy nguyên bản & rất mới
  Giá : 148.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm ( 01203791089)


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
 20. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Power Amplifier Mc Intosh MC 240.
  Máy đẹp, nguyên bản .
  Gía 61.000.000 VND.
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


   
 21. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  Cassette Deck Nakamichi 1000 ZXL Limited
  Máy rất mới & hiếm (chỉ sản xuất có 100 cái)
  Gía 216.000.000 VND
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)


  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]
  Cassette Deck Nakamichi 1000 ZXL Gold Limited.
  Máy rất mới & hiếm ( chỉ sản xuất 500 cái ).
  Gía 216.000.000 VND.
  Liên hệ Mr Nhiệm (01203791089)

  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]  Xin quý khách tham khảo thêm giá cả

  [​IMG]   
 22. Phúc Thành Audio

  Phúc Thành Audio Shop

  Joined:
  3/6/10
  Messages:
  125
  Likes Received:
  0
  ACCUPHASE DP75
  Remote, Dây nguồn.

  Giá bán: 53.500.000 VND.

  Liên hệ: Mr. Phúc (0902788226)
  Số TK: 0721000537221 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ TK: Trần Bình Phúc.


  image-0-02-08-3c9ef405307501ba15d839a03d40239970b7d2fa5c4005890075915454239958-V.jpg image-0-02-08-21d80c14489343575e9b8e42a4615f7f42fdef8767836ab56e056b4b59cf3c0d-V.jpg image-0-02-08-37fa948aea7478ca84f86433994bf782ecfe4537fbf69f6b93824e8301fea8a0-V.jpg
  image-0-02-08-69597c38d19316483fef9ac0255d70ba4bd3ff084294119542d2fb07c0797916-V.jpg image-0-02-08-c194f86a434f9671a42e4751b0d3814b1438f29e55857b6b792e70c7f5c0cb93-V.jpg
   
Loading...