Bóng đèn GEC KT66 UK - bộ 4 bóng - 22.000.000VNĐ

GEC KT66 UK - bộ 4 bóng

 1. DVAT Shop
  Địa chỉ:
  Q5 HCM ( gần BV Chợ Rẫy)
  Điện thoại:
  0903918740 - Anh Dân
  Hiện trạng:
  9/10: Xuất sắc – Tình trạng hoàn hảo, sử dụng rất ít
  Bóng đèn GEC KT66 UK - bộ 4 bóng - 22.000.000VNĐ
  Số đo test: 42 - 43 - 43 - 46 / 25
  Sản phẩm thực y như hình.

  Images

  1. 2A.jpeg
  2. 2B.jpeg
  3. 2C.jpeg
  4. 2D.jpeg
Tags:
Loading...