Linh kiện nâng cấp/ DIY

Tube, Transistor, power, diyboard..

 1. DIYshop-vn
  670000 VND

  Tụ Mundorf Supreme EVO Oil

  Tụ cao cấp nâng cấp phân tần & xuất âm
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  18/11/17
 2. DIYshop-vn
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  3/7/17
 3. MasterBass
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  6/6/17
 4. BaoDuyAudio
  9500000 VND

  Cặp bóng 211 GE USA

  211 GE USA
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  6/6/17
 5. Vintage audio
  3600000 VND

  6V6G Zenith

  6V6G Zenith
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  6/6/17
 6. vo tran khang
  400000 VND

  Bóng 6C4 RCA và GE NOS-NIB

  6C4 RCA và GE NOS-NIB
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  6/6/17
 7. Chương Nhật Tảo
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  2/6/17
 8. BARIA AUDIO
  4500000 VND

  Đèn El84 Telefunken logo

  Đèn El84 Telefunken logo
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  2/6/17
 9. BaoDuyAudio
  5000000 VND

  Cặp bóng E83CC, 5751 Philips Miniwatt triple mica double support O Getter

  E83CC, 5751 Philips Miniwatt triple mica double support O Getter
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  27/5/17
 10. Nam Dinh Tubes
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  27/5/17
 11. Vintage audio
  900000 VND

  12AX7A/ECC83 RCA

  12AX7A/ECC83 RCA
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  27/5/17
 12. Master Audio
  0/5, 0 ratings
  Purchases:
  0
  Updated:
  26/4/17
Loading...