LOA DYNAUDIO CONFIDENCE C4 ĐỦ CHÂN CHEN, NOBOX, TUYỆT ĐẸP

DYNAUDIO CONFIDENCE C4

 1. SonAudio_HN
  Địa chỉ:
  phòng 412 cầu thang 3 nhà G9 ngõ 40 Xuân La,quận Tây Hồ - Hà Nội
  Điện thoại:
  0915256468
  Hiện trạng:
  9/10: Xuất sắc – Tình trạng hoàn hảo, sử dụng rất ít
  Loa Dynaudio confidence c4 đủ chân chén.nobox,tuyệt đẹp

  209609-93a1703ccf0a1cc3b8076bfb4e7bf0b1.jpg

  209610-98308980768c0ac0fb232e7dd3e119e4.jpg

  209611-6fb8d58b8d0bdc0f3aea0feba6127efc.jpg
Tags:
Loading...