LP KLEMPERER plays BEETHOVEN

LP KLEMPERER plays BEETHOVEN

 1. Shop_AudioHPD
  Địa chỉ:
  7/3/411 Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng
  Điện thoại:
  0946045888
  Hiện trạng:
  10/10: Rất mới - Cơ bản là chưa sử dụng, bề ngoài còn mới nguyên như khi xuất xưởng
  LP KLEMPERER plays BEETHOVEN
  Nhãn đĩa: EMI
  Thể loại: Classical
  Tình trạng: NM/NM
  210818-bfbccd4da76d678c758073e8c3507d8c.jpg 210819-439d9e08d9a287752e3c57371b3fefd4.jpg 210820-633a7793b026952d7a69b6061b3e6269.jpg
Loading...