1. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:42
 2. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:43
 3. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Bên em cho dùng thử toàn quốc ạ. Không tốn phí dùng thử nhưng các bác đổi, trả thì chịu phí ship ra/ vào.

  Nhờ các bác thông tin giúp em:
  - Độ dài dây;
  - Tầm giá muốn mua, để em có thể chọn dây hay nhất trong tầm giá;
  - Ưu tiên dải nào hay đều 3 dải;
  - Âm thanh của dây hiện tại đang dùng;
  - Loa, ampli, CD (nếu có thể).

  Cho em xin số điện thoại liên hệ cho tiện nhé.

  Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.
   
  Last edited: 12/2/19
  thanglam likes this.
 4. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:43
 5. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:50
 6. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:51
 7. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:51
  gamut likes this.
 8. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:52
 9. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:52
 10. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:53
 11. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:53
 12. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:54
  sakura likes this.
 13. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 10:54
 14. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:03
 15. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:04
 16. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:04
 17. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:05
 18. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:05
 19. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:10
 20. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:10
 21. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:14
 22. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:14
 23. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:15
 24. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:15
 25. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  23
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 6/8/20 at 11:15
Loading...