1. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Em đẩy lên cho ai đó cần
   
 2. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Em đẩy lên cho ai đó cần
   
 3. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Bóng vẫn còn các bác nhé
   
 4. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Bóng vẫn còn các bác nhé
   
 5. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Lên cho ngày mới vui vẻ
   
 6. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Bóng vẫn còn các bác nhé
   
 7. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Em đẩy lên cho bác nào cần dễ thấy
   
 8. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Toàn 3 cựa ngon, em đẩy lên cho bác nào cần
   
 9. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Em đẩy lên cho bác nào cần dễ thấy
   
 10. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Em đẩy lên cho bác nào cần dễ thấy
   
 11. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Bác nào cày đêm để sáng mai nhé;););)
   
 12. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Bóng em vẫn còn các bác nhé
   
 13. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Bóng em vẫn còn các bác nhé
   
 14. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 15. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Hướng về miền trung thân yêu
   
 16. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 17. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 18. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 19. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 20. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 21. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  mời các bác vào ủng hộ
   
 22. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  mời các bác vào ủng hộ
   
 23. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  mời các bác vào ủng hộ
   
 24. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn. Mặt hàng bóng em đang bán đấy khi được giao dịch em xin được trích 20% số tiền bán được chuyển vào quỹ ủng hộ miền trung thân thương của diễn đàn. Mong các bác ủng hộ
   
 25. nguyencanh

  nguyencanh Advanced Member

  Joined:
  19/8/10
  Messages:
  360
  Likes Received:
  31
  Cặp bóng 76 của Airiastle đã về với một bác ở HN, em đã trích 20% giá bán là 280.000 đồng vào quỹ ủng hộ miền trung thân yêu của diễn đàn, với tinh thần tương thân tương ái, mong các bác ủng hộ
   

  Attached Files:

Loading...