1. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây tín hiệu Transparent Audio REFERENCE XL, balanced XLR, 1m25

  [​IMG]
  Giá bán từ: 52.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Balance XLR Transparent ULTRA MM2, Made in USA, box, 2 x 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 29.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Nordost TYR XLR, 2 x 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 21.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Balance XLR Transparent ULTRA MM, Made in USA, 1m x 2
  [​IMG]
  Giá bán từ: 19.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Transparent Audio SUPER MM2, balanced XLR, box, 1m5, 4m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 18.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu balance Nordost SPM Reference | 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 14.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Nordost FREY XLR Balanced, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 14.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Analysis Plus SILVER OVAL-IN, XLR Balanced, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 13.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Audioquest AudioTruth DIAMOND, Top-of-the-line, Made in USA, XLR | 0.5m, 1m x 2
  [​IMG]
  Giá bán từ: 12.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Analysis Plus Solo Crystal Oval, XLR Balance, 1m, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 10.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)
   
  Last edited: 28/7/19
 2. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây tín hiệu Nordost Heimdall 2 XLR, 0.6m, 1m, 1m5

  [​IMG]
  Giá bán từ: 10.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Transparent Audio PLUS MM2, balanced XLR, 1m, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Transparent PLUS, Gen2, 6m x 2
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Nordost Heimdall XLR, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 8.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Transparent MusicLink SUPER Balanced Gen.1 (1m x 2)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 7.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Nordost Baldur XLR Balanced 0.6m, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu DH Labs Revelation Balanced XLR (0.5m, 1m x 2, box)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Argentum Acoustics Mythos XLR 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Audioquest AudioTruth LAPIS, XLR Balanced, 0.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 5.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Transparent Audio Balanced MusicLink XLR (1m x 2)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.100.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

   
  Last edited: 28/7/19
 3. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Bên em cho dùng thử toàn quốc ạ. Không tốn phí dùng thử nhưng các bác đổi, trả thì chịu phí ship ra/ vào.

  Nhờ các bác thông tin giúp em:
  - Độ dài dây;
  - Tầm giá muốn mua, để em có thể chọn dây hay nhất trong tầm giá;
  - Ưu tiên dải nào hay đều 3 dải;
  - Âm thanh của dây hiện tại đang dùng;
  - Loa, ampli, CD (nếu có thể).

  Cho em xin số điện thoại liên hệ cho tiện nhé.

  Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.
   
  Last edited: 12/2/19
  thanglam likes this.
 4. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây tín hiệu Audioquest AudioTruth Emerald XLR Balanced

  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Kimber Hero XLR ra RCA, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.700.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Balanced Female -> RCA Male Straightwire JBL Synthesis, 1m x 2
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Straight Wire Rhapsody JBL Synthesis XLR Balanced (1m, 1m5)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Take Five (Canada) XLR female ra RCA, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.100.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Straightwire Encore II, Made in USA, 1m, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu XLR Balanced Kimber Hero | 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.700.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu XLR Tributaries Silver A1, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Kimber KC1 (PBJ) Balanced XLR (1m x 2)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Outlaw PCB, Balanced XLR | 1.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)
   
  Last edited: 28/7/19
 5. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 28/7/19
 6. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com

  Dây nguồn Purist Audio Design DOMINUS, 2m4
  [​IMG]
  Giá bán từ: 29.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Shunyata PYTHON C19 20A, 1m8
  [​IMG]
  Giá bán từ: 15.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Transparent REFERENCE Powerlink, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 15.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Lọc nguồn Shunyata Research HYDRA Model 4
  [​IMG]
  Giá bán từ: 14.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn DH Labs đầu bảng CORONA, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 14.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Bộ ổ cắm, lọc nguồn và dây nguồn LAT INTERNATIONAL, Made in USA
  [​IMG]
  Giá bán từ: 12.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Nordost VISHNU
  [​IMG]
  Giá bán từ: 10.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Furutech FP-S55N 10 Gauge Limited Edition - Nano Hi-end, FI-28G, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 10.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Audioquest NRG-10, 1m8
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Virtual Dynamics DAVID | 2m4
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
  Last edited: 28/7/19
 7. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây nguồn Nordost El Dorado (Silver), 2m

  [​IMG]
  Giá bán từ: 8.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ổ cắm 4 lỗ JPS Labs Power AC+, 2m75
  [​IMG]
  Giá bán từ: 8.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Virtual Dynamics Power Three (1m8)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 8.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Transparent Powerlink SUPER MM, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 7.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Purist Audio Design COLOSSUS, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 7.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Nordost RED DAWN LS Leif | 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 7.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Cardas Golden Power 2m4
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn tổng SHINAGAWA (3,6m)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Shunyata TAIPAN, 1m, C20
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Perfect Tune | HiFi Tuning Ultimate IEC & Gold II Schuko, 1m25
  [​IMG]
  Giá bán từ: 5.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)
   
  Last edited: 28/7/19
  gamut likes this.
 8. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây nguồn Transparent Audio Super, 2m

  [​IMG]
  Giá bán từ: 5.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn PS Audio Perfect Wave AC-3 | 3m, box
  [​IMG]
  Giá bán từ: 5.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Pangea AC-9SE MKII
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.700.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Pangea Audio AC-9 MKII (1m5)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Analysis Oval 10, WattGate 320 IEC & 5266
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Shunyata DIAMONDBACK, 1m8
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn PS Audio PLUS | 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn MIT ZCORD II, 2m, 3m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.400.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Analysis Power Oval, WattGate 5266i/320i, box | 1m2, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn DH LABS RED WAVE
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)
   
  Last edited: 28/7/19
 9. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây nguồn Nordost BLUE HEAVEN LS Leif
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.990.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn PANGEA AC-9SE
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Harmonic Tech Pro AC-11 CL3 (1m2, 1m8)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn DH LABS POWER PLUS
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Pangea 14XL đầu 3 chân IEC và C7 (số 8), 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn FURUTECH FP-3TS20 OCC Copper (Alpha), 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn VH Flavor 1, Wattgate 5266i | 1m2
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Kimber Power Kord, 1m8, 2m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn CARDAS HEXLINK FIVE SERIES, 0.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dân nguồn Pangea AC-14SE MKII, 1m, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
  Last edited: 28/7/19
 10. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  SAIGONAUDIO.COM - Dây dẫn âm thanh: dùng thử 3 ngày, trả lại không cần lý do và không tốn phí, hàng giả bồi thường gấp đôi!

  Dây nguồn PS AUDIO PRELUDE |1m, box
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.990.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ổ cắm Hubbell
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.990.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn TICE PC3 AC, 2,5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Pangea AC-14SE (1m, 1m5, 2m, 5m)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.700.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Pangea AC-14SE Signature Edition đầu C7 (1m)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.700.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn MAC Source+, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn A2D Solution A2D-3C14S-SJT, 1m, Made In USA
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.400.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Pangea AC-14, 15A (1m)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.150.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn DIY 12 AWG, chịu tải 25A, có foil và giáp chống nhiễu
  [​IMG]
  Giá bán từ: 900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây nguồn Inakustik Reference AC-2502F
  [​IMG]
  Giá bán từ: 890.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)
   
  Last edited: 28/7/19
 11. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây USB Audioquest DIAMOND A to B & mini-B, Top-of-the-line | 0.75m, 3m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 10.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Firewire Audioquest DIAMOND, 0.75m, Top-of-the-line IEEE-1394 / 1394b
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB AudioQuest Coffee, A to B, 0.75m, 1.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 5.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB StraightWire Level 3, USBF-LINK A to B, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB Audioquest CARBON, A to B, 0.75m, 1.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.999.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB Shunyata VENOM, A to B, box, 0.75m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Firewire Audioquest CARBON, 0.75m, IEEE-1394 / 1394b, 9 to 9 pin
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.190.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB cho DAC AudioQuest CINNAMON, A -> B, A -> mini B, 0.75m, 3m, 5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.850.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB Pangea Premier A to B, 5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây USB PANGEA USB-PC PCOCC High Speed Audiophile, box, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.450.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
  Last edited: 28/7/19
 12. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 28/7/19
  sakura likes this.
 13. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 28/7/19
 14. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây tín hiệu Transparent Audio Musiclink ULTRA Phono MM2, 1.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 25.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây phono Transparent REFERENCE MM2, DIN to XLR/RCA, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 24.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây phono DIY từ dây Nordost
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây phono VPI, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây phono Nordost HEIMDALL 2 | 1m, 1m25
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Mark Levinson 5 pin DIN ra RCA cho Bang & Olufsen, Naim, Quad, Philips, Sonab, Grundig,...
  [​IMG]
  Giá bán từ: 5.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây phono SME Gold, 1m2
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây phono Cardas Neutral Reference, 5PIN / RCA ra RCA, 1m, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây tín hiệu Audioquest Mackenzie 5 pin DIN ra RCA cho Bang & Olufsen, Naim, Quad, Philips, Sonab, Grundig,...
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Straightwire JBL Rhapsody XLR female ra 5 PIN DIN cho Naim, B&O, Quad, Philips,...
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
  Last edited: 28/7/19
 15. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Last edited: 28/7/19
 16. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây digital coaxial Nordost HEIMDALL 2 BNC-RCA
  [​IMG]
  Giá bán từ: 12.600.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Audioquest EAGLE EYE, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 11.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Nordost Silver Shadow, 1m, box
  [​IMG]
  Giá bán từ: 7.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây HDMI DH Labs SilverSonic Silver có amplifier/equalizer, 10m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical IXOS IXOTICA DX-1 (top-of-the-line), 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial digital Nordost Moonglo 2, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 4.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây AUDIOQUEST Falcon Digital/ coaxial AES/EBU XLR 0.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial digital Audioquest PRO, 100% silver, Made in USA, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Analysis Plus Digital Oval, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Furutech 75Ω silver plated μ-OFC, 60cm
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
  Last edited: 28/7/19
 17. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây coaxial Transparent PREMIUM digital/component 75 Ohm, 1m, 1m5, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Straightwire MEGA-LINK, 0.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical Audioquest OPTILINK1 OP1, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Coaxial MIT ResLinQ, 3m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical Transparent High Performance Toslink, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.490.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây subwoofer Straightwire Harmony II, RCA ra 2 RCA, 6m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.290.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Studio Reference | 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.250.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Studio Reference, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.250.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial JPS Labs Ultra Conductor Digital Reference, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical Straightwire, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.150.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
 18. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây coaxial Transparent PREMIUM digital/component 75 Ohm, 1m, 1m5, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Straightwire MEGA-LINK, 0.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical Audioquest OPTILINK1 OP1, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Coaxial MIT ResLinQ, 3m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 2.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical Transparent High Performance Toslink, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.490.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây subwoofer Straightwire Harmony II, RCA ra 2 RCA, 6m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.290.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Studio Reference | 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.250.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Studio Reference, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.250.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial JPS Labs Ultra Conductor Digital Reference, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây optical Straightwire, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.150.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
 19. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
 20. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
 21. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây coaxial Wireworld Chroma 5, 1m, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 490.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Knukoncept 75ohm
  [​IMG]
  Giá bán từ: 490.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây RCA optical to mini plug 3.5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 390.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Ethernet SONOS 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 350.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Coaxial / Subwoofer MASPRO (Made in Japan), DIY 2 đầu jack Neutrik
  [​IMG]
  Giá bán từ: 300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial Ultralink 75 Ohm các loại
  [​IMG]
  Giá bán từ: 300.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Coaxial/ Video Monster High Resolution, 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 290.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Coaxial Ultralink MATRIX, Canada 2m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 250.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Subwoofer Monster Bass 400 High Perfomance
  [​IMG]
  Giá bán từ: 250.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial ProFlex 75 ohm, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 200.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây coaxial AR Acoustic Research (1m)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 99.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
 22. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Dây 3.5mm aux Nordost Heimdall 2, WBT, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 6.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm ra 3.5mm Audioquest Golden Gate (2m, likenew, hộp)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 1.400.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm ra 3.5 Kimber KC-1, 1m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 950.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm Audioquest Tower, 60cm
  [​IMG]
  Giá bán từ: 850.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm Wireworld Terra III, 1m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 800.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Aux 3.5mm KabelDirekt Pro Series, 3m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 690.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm ra RCA cho iphone ipod ipad
  [​IMG]
  Giá bán từ: 290.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Aux 3.5mm Cool 2m5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 290.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm ra RCA Inakustik, 1.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 199.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm Inakustik, 0.5m
  [​IMG]
  Giá bán từ: 149.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây Apple mini 3.5mm ra USB A charge iPod
  [​IMG]
  Giá bán từ: 99.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Dây 3.5mm Gold
  [​IMG]
  Giá bán từ: 99.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
 23. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Loa EV Six (6), 4 đường tiếng, bass 50cm, nghe tất cả các thể loại
  [​IMG]
  Giá bán từ: 115.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp củ loa mid JBL LE-175, 16 ohm
  [​IMG]
  Giá bán từ: 22.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp của loa JBL LE-15A, 8 ohm, grey
  [​IMG]
  Giá bán từ: 19.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp củ loa 4 tất JBL D130 16 Ohm
  [​IMG]
  Giá bán từ: 15.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp Super tweeter / mid cho AR-3, AR3, AR3a, AR10, AR-11, AR11, KLH, JBL, Tannoy,...
  [​IMG]
  Giá bán từ: 12.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp phân tầng crossover JBL N1200 dùng cho củ JBL D130/ D130A và LE85/ LE175
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Tai nghe B&O BeoPlay H8, likenew, box
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp phân tầng crossover JBL N2400 dùng cho củ JBL D130/ D130A và LE-075/ LE-077
  [​IMG]
  Giá bán từ: 9.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Cặp phân tầng crossover JBL N1200S dùng cho củ JBL D130/ D130A và LE85/ LE175
  [​IMG]
  Giá bán từ: 7.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Loa Yamaha NS-350
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.400.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)​
   
 24. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
  Ampli Power Crown đèn SXA A30 - A30, Mullard EL37 - 12AT7 - 6SN7
  [​IMG]
  Giá bán từ: 99.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ampli đèn Knight KB-85 60W, Mullard EL37
  [​IMG]
  Giá bán từ: 28.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Bộ Power CROWN Line Three & Preamp Line Two (Chuyên trị JBL, AR và loa khó đánh)
  [​IMG]
  Giá bán từ: 27.000.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ampli đèn Harman Kardon Award Series A300, có vỏ gỗ
  [​IMG]
  Giá bán từ: 12.500.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ampli đèn HH Scott, EL84/6BQ5
  [​IMG]
  Giá bán từ: 11.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ampli MCINTOSH MC250
  [​IMG]
  Giá bán từ: 10.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ampli SONY STR-VA555ES DTS ES®
  [​IMG]
  Giá bán từ: 3.900.000
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)

  Ampli Bang & Olufsen Beomaster 5000 + Wireless Master Control Panel (Remote)
  [​IMG]
  Giá bán từ: Đang cập nhật
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)


  Ampli Bang & Olufsen Beomaster 8000 + Remote
  [​IMG]
  Giá bán từ: Đang cập nhật
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)


  Ampli Bang & Olufsen Beomaster 5500 + Wireless Master Control Panel (Remote)
  [​IMG]
  Giá bán từ: Đang cập nhật
  (Vui lòng xem thông tin chi tiết hàng hóa tại SaigonAudio.com >>>)
   
 25. SaigonAudio_com

  SaigonAudio_com Shop

  Joined:
  3/8/10
  Messages:
  56
  Likes Received:
  17
  Location:
  SaigonAudio.com
Loading...