Diễn đàn DIY

 1. Lý thuyết điện tử

  Tổng hợp các topic về lý thuyết điện tử và các kiến thức cần thiết cho DIYer
  Discussions:
  121
  Messages:
  3.647
  RSS
 2. Đèn điện tử

  Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
  Discussions:
  1.955
  Messages:
  120.832
  RSS
 3. Bán dẫn

  Lắp ráp các thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn
  Discussions:
  834
  Messages:
  150.544
  RSS
 4. Thiết bị số

  Digital, D/A converter, Musicserver...
  Discussions:
  290
  Messages:
  41.004
  RSS
 5. Loa

  Tự đóng loa các loại
  Discussions:
  1.418
  Messages:
  45.612
  RSS
 6. Thiết kế phòng nghe

  Xử lý phòng nghe/tiêu, tán âm
  Discussions:
  518
  Messages:
  9.552
  RSS
 7. Thiết bị điện tử khác

  DIY tổng hợp, tự chế các thiết bị khác
  Discussions:
  322
  Messages:
  7.678
  Latest: Tự chế cái Volume. HHK, 9/9/22
  RSS
 8. DIY Gallery

  Discussions:
  70
  Messages:
  3.646
  RSS
 9. Thư viện VNAV

  Tàng kinh các
  Discussions:
  191
  Messages:
  3.382
  RSS
 10. Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật

  Tranh luận, hỏi đáp về kỹ thuật
  Discussions:
  1.058
  Messages:
  21.956
  RSS
Loading...