Diễn đàn DIY

 1. Lý thuyết điện tử

  Tổng hợp các topic về lý thuyết điện tử và các kiến thức cần thiết cho DIYer
  Discussions:
  123
  Messages:
  3.679
  RSS
 2. Đèn điện tử

  Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
  Discussions:
  1.994
  Messages:
  121.476
  Latest: Áp đốt tim đèn QUOCND64, 21/7/24 at 17:17
  RSS
 3. Bán dẫn

  Lắp ráp các thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn
  Discussions:
  846
  Messages:
  150.983
  RSS
 4. Thiết bị số

  Digital, D/A converter, Musicserver...
  Discussions:
  298
  Messages:
  41.167
  RSS
 5. Loa

  Tự đóng loa các loại
  Discussions:
  1.436
  Messages:
  46.000
  RSS
 6. Thiết kế phòng nghe

  Xử lý phòng nghe/tiêu, tán âm
  Discussions:
  527
  Messages:
  9.738
  RSS
 7. Thiết bị điện tử khác

  DIY tổng hợp, tự chế các thiết bị khác
  Discussions:
  324
  Messages:
  7.690
  Latest: DIY dây loa atcfirst, 8/3/24
  RSS
 8. DIY Gallery

  Discussions:
  73
  Messages:
  3.749
  RSS
 9. Thư viện VNAV

  Tàng kinh các
  Discussions:
  191
  Messages:
  3.391
  RSS
 10. Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật

  Tranh luận, hỏi đáp về kỹ thuật
  Discussions:
  1.092
  Messages:
  22.382
  RSS
Loading...