Diễn đàn DIY

 1. Lý thuyết điện tử

  Tổng hợp các topic về lý thuyết điện tử và các kiến thức cần thiết cho DIYer
  Discussions:
  123
  Messages:
  3.679
  RSS
 2. Đèn điện tử

  Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
  Discussions:
  1.990
  Messages:
  121.435
  Latest: Bàn về Tube 6C33C-B Macao, 17/4/24 at 21:02
  RSS
 3. Bán dẫn

  Lắp ráp các thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn
  Discussions:
  845
  Messages:
  150.977
  RSS
 4. Thiết bị số

  Digital, D/A converter, Musicserver...
  Discussions:
  297
  Messages:
  41.145
  RSS
 5. Loa

  Tự đóng loa các loại
  Discussions:
  1.436
  Messages:
  45.995
  RSS
 6. Thiết kế phòng nghe

  Xử lý phòng nghe/tiêu, tán âm
  Discussions:
  525
  Messages:
  9.710
  RSS
 7. Thiết bị điện tử khác

  DIY tổng hợp, tự chế các thiết bị khác
  Discussions:
  324
  Messages:
  7.690
  Latest: DIY dây loa atcfirst, 8/3/24
  RSS
 8. Linh kiện, dụng cụ DIY

  Discussions:
  800
  Messages:
  43.483
  Latest: Đi tìm một nửa còn lại Hoang tube, 15/4/24 at 23:54
  RSS
 9. DIY Gallery

  Discussions:
  73
  Messages:
  3.741
  Latest: Diy cục chặn Lp music-lover, 28/3/24
  RSS
 10. Thư viện VNAV

  Tàng kinh các
  Discussions:
  191
  Messages:
  3.391
  RSS
 11. Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật

  Tranh luận, hỏi đáp về kỹ thuật
  Discussions:
  1.087
  Messages:
  22.341
  RSS
Loading...