Diễn đàn DIY

 1. Lý thuyết điện tử

  Tổng hợp các topic về lý thuyết điện tử và các kiến thức cần thiết cho DIYer
  Discussions:
  114
  Messages:
  3.555
  Latest: Bi wire speaker cable kim, 22/12/19
  RSS
 2. Đèn điện tử

  Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
  Discussions:
  1.881
  Messages:
  117.242
  Latest: Đo bóng đèn amply kevin chow, 23/1/20 at 12:47
  RSS
 3. Bán dẫn

  Lắp ráp các thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn
  Discussions:
  824
  Messages:
  149.921
  RSS
 4. Thiết bị số

  Digital, D/A converter, Musicserver...
  Discussions:
  270
  Messages:
  39.247
  Latest: Dự án DAC TDA1541A spsu, 24/1/20 at 04:19
  RSS
 5. Loa

  Tự đóng loa các loại
  Discussions:
  1.379
  Messages:
  44.488
  Latest: Loa Goodmans Minister sl Hung Huynh, 24/1/20 at 19:07
  RSS
 6. Thiết kế phòng nghe

  Xử lý phòng nghe/tiêu, tán âm
  Discussions:
  501
  Messages:
  9.040
  RSS
 7. Thiết bị điện tử khác

  DIY tổng hợp, tự chế các thiết bị khác
  Discussions:
  312
  Messages:
  7.485
  Latest: Chế dây bạc soundforlife, 21/1/20 at 20:37
  RSS
 8. Linh kiện, dụng cụ DIY

  Discussions:
  772
  Messages:
  42.422
  RSS
 9. DIY Gallery

  Discussions:
  76
  Messages:
  3.656
  RSS
 10. Thư viện VNAV

  Tàng kinh các
  Discussions:
  189
  Messages:
  3.333
  RSS
 11. Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật

  Tranh luận, hỏi đáp về kỹ thuật
  Discussions:
  989
  Messages:
  20.514
  RSS
Loading...